ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

På lørdag ble den 80 år gamle italienske presidenten Sergio Mattarella gjenvalgt etter et maraton med ikke-avklarende avstemninger. Dette bekreftet den herskende splittelsen i koalisjonsregjeringen som ledes av statsminister Mario Draghi. Partene kunne ha blitt enige om at Draghi kunne ha overtatt presidentembetet, men det kom til enighet om at denne i stedet måtte fortsette som statsminister for å unngå uløselig regjeringskrise.

 

Det vises til tidligere artikkel i www.em24.uk – «Presidentvalg i Italia» – link: https://www.em24.uk/presidentvalg-i-italia/

 

Ingen alternativ til presidentkandidat

President Sergio Mattarella

Etter de syv valgomgangene, som startet den 24. januar, kunne ikke de politiske partiene bli enige om en alternativ kandidat til den sittende president Sergio Mattarella, som skulle avslutte sin første syv-årsperiode den 3. februar. Presidenten har imidlertid gjentatte ganger uttalt at denne ikke ønsker å bli gjenvalgt for en ny årsperiode.

På innstendig oppfordring fra partiene uttalte president Mattarella imidlertid at denne, grunnet parlamentets umulige evne til enighet om å nominere alternativ kandidat som dennes etterfølger, på oppfordring stilte seg disponibel til en ny periode for å unngå det ikke uvanlige, italienske politiske kaoset.

 

Kan trekke seg når han måtte ønske

President Giorgio Napolitano

Den aldrende Mattarella er altså valgt inn for en ny syv-årsperiode, men parlamentet er forstått med at denne kan trekke seg når denne selv finner det passende. Uansett blir denne således det andre gjenvalgte italienske statsoverhodet etter Giorgio Napolitano som ble gjenvalgt i 2013, hvilket ikke er vanlig i den italienske republikkens historie.

President Mattarella fikk hele 759 stemmer av totalt 1009, inkludert senatorer, varamedlemmer og regionale ledere med stemmerett. Høyreekstremistene tilsluttet seg ikke til avgjørelsen, men dette hadde ingen påvirkningskraft.

 

Problemløser og stabilisator

Stabilitet gjennom årtusener

Når det har med politiske kriser, hvilket tilsynelatende ikke er et uvanlig fenomen i Italia, tiltrer den ellers seremonielle presidenten etter eget skjønn til å megle og beslutte det som vil være til landets beste. Presidenten er ellers myndigheten som offisielt signerer parlamentets vedtatte lovendringer.

Presidentens gjenvalg vil muliggjøre at statsminister Mario Draghi, som var eneste aktuelle kandidat som president, fortsetter i sin stilling som statsminister og leder av koalisjonsregjeringen, i hvilken det forventes en fortsatt relativ, politisk stabilitet.

 

Gjenopprettingspolitikken kan framholdes

Statsminister Mario Draghi

Statsminister Mario Draghi var forut tidligere president for Den europeiske sentralbanken inntil denne ble hentet inn av nettopp president Mattarella til å danne en koalisjonsregjering i det den gang pågående politiske kaoset. Draghi får med denne valgløsningen mulighet til uforstyrret å fortsette sin påbegynte politikk, omfattet økonomisk gjenoppretting etter koronapandemien, samt til å forvalte de 220 milliarder euro som er blitt tildelt av EU.

 

Featured image: Fra det italienske parlamentet

31/01/2022

 

Inform five of your friends about www.em24.uk which is a free magazine!