ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Pentagon har overvurdert våpenbistanden til Ukraina med 3 milliarder dollar, skal en forsvarsansatt ha meddelt til Senatet på torsdag. Det var benyttet kostnad ved eventuell gjenanskaffelse i stedet for faktisk innkjøpskostnad ved ansettelsen av våpenhjelpens verdi.

 

Overvurderingen av levert ammunisjon, missiler, etc., har skjedd ved inkonsekvent verdiansettelse. I stedet for å fastsette våpnenes verdi på tidspunktet disse ble innkjøpt fra produsentene, har Pentagon benyttet gjenanskaffelseskostnad.

 

Overpriset med 3 milliarder dollar

Pentagon

Informasjonen om forholdet har blitt gjort tilgjengelige for pressen under forutsetning av anonymitet, selv om det derom ikke er gjort noe ulovlig ved denne beriktigelsen.

Samlet er det beregnet at belastningen av Kongressenes rammer for tildelinger av våpen til krigen mot russerne, er blitt overpriset med hele 3 milliarder dollar. Dette vil medføre at flere våpen vil bli sendt til Ukraina innenfor av Kongressen allerede bevilgede rammer tilknyttet Ukrainas forsvar mot russiske angrep. Siden august 2021 har USA sendt våpen fra egne depot til en verdi av rundt 21,1 milliarder dollar til Ukraina.

 

Forsinkelse av planlagt våroffensiv

President Volodymyr Zelenskyy

Det er imidlertid ennå usikkert hvordan Kongressen vil reagere på denne nyheten, med hensyn til behandlingen av Biden-administrasjonens neste anmodning om å få ytterligere midler disponible til Ukrainas våpenhjelp. Det kan i verste fall føre til forlengelse av denne Kongressen-behandlingen.

Den ukrainske president Volodymyr Zelensky har imidlertid tidligere berettet at den planlagte «våroffensiven» har blitt utsatt grunnet forsinkelser med hensyn til våpenleveransene.

 

Featured image: Illustrasjonsbilde fra Ukrainakrigen

19/05/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!