ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Tross russernes vetorett i Sikkerhetsrådet begjærer USA sammen med Tyskland, taktisk Sikkerhetsrådet om å behandle Ukrainaspørsmålet relatert til at gassrørledningen gjennom Ukraina står på spill hvis Russland angriper.

 

FNs tidligere generalsekretær formaner

Tidligere generalsekretær Ban Ki-moon

Det henvises til artikkel i www.em24.uk – «LNG avhjelper Europas gasskrise» – link: https://www.em24.uk/lng-avhjelper-europas-gasskrise/, og avsnittet Mange alternativ i «analysen» i gårsdagens artikkel «USA og Nato avviser Russlands sikkerhetskrav» – link: https://www.em24.uk/usa-og-nato-avviser-russlands-sikkerhetskrav/, den sistnevnte med henvisning til The Elders’ artikkel av den 24. januar «The Elders warn civilians will pay the price if diplomacy fails in Ukraine crises» – link: https://www.em24.uk/message-from-the-elders-warning-regarding-the-ukraine-crisis/

Deputy Chair of The Elders and former Secretary-General of the United Nations, Ban Ki-moon, said: «This crisis cannot and must not be resolved through the use of force. It would be a moral outrage if innocent civilians who have already suffered in the past paid the price for a failure of diplomacy. Resolution of the Ukraine crisis requires both current tensions and their root causes to be addressed. Russia’s concerns can be heard without the threat of war. This is a test that diplomacy must not fail.»

 

Håp om diplomatisk utvei

Fra FNs sikkerhetsråd

USA og Tyskland vil bringe saken til Sikkerhetsrådet for å fokusere russerne på gassrørledningen som løper gjennom Ukraina og som rimeligvis vil kunne bli destruert i tilfelle et angrep mot landet. Denne rørledningen dekker en stor andel av europeernes gassbehov, hvilket vil være umulig å erstatte på kort sikt. Gassmangel vil kunne medføre både ubehag og livsfare for den vanlige europeiske befolkning, dessuten store tap for dennes industri og virksomheter, spesielt med store omkostninger i vinterperioden.

Etter at vestmaktene ved USA og Nato sendte melding til Moskva med blank avvisning av Russlands hovedbekymring, hadde avsenderne likevel uttrykt håp om at en diplomatisk løsning uten angrep ble iverksatt. Dette ved at det ble meddelt russerne noe som indikerte vestmaktenes ønske om diplomatiske samtaler om sekundære spørsmål i det totale kravet. Russlands utenriksminister Sergei Lavrov hadde grepet fatt in dette poenget og meddelte etter mottak av vestmaktenes tilbakemelding, at Russland ikke utelukket nye samtaler som kunne gi håp om diplomatisk utvei av uføret.

 

Sanksjoner

President Joe Biden

Europeerne er ikke overbegeistret for de stadige sanksjonene som amerikanerne stadig benytter med vekslende hell. Pågående sanksjoner mot Russland har disse i det vesentlige snodd seg unna. Tidligere sanksjoner mot Iran har vel bare delvis lykkes og sanksjoner mot Nord-Korea har ikke ført til at disse nå hverken mangler atomvåpen eller missiler for å sende mot sine fiender.

Sanksjonene mot Russland belaster både det europeiske og det amerikanske næringslivet, begge er like lei disse presidentbeslutningene. President Joe Biden har derfor moderert seg med hensyn til sanksjoner. Han hevdet imidlertid nå at han i stedet skulle sanksjonere sin kollega Vladimir Putins personlige økonomi, for å skåne det russiske folk. Det var ingen som lo den aldrende, demokratiske presidenten opp i ansiktet tilsynelatende av høflighetsgrunner. Den 79 år gamle presidenten respekteres som en amerikaner med en sosial, folkelig innstilling som det skandinaviske, som dessuten også er blitt kopiert i store deler av det øvrige Europa der økonomien har tålt belastningen. President Biden har tross forsøk, ennå ikke greid dette i USA grunnet motstand innen sitt eget parti.

 

Rørledningen Nord Stream 2

Utenriksminister Annalena Baerbock

Etter å ha tatt for seg splittelsen som er framtredende blant europeiske lands regjeringer, samt ikke aller minst blant Europas bedriftsledere, uttalte den tyske utenriksministeren Annalena Baerbock i der Bundestag at hennes regjering «jobber med en sterk pakke med sanksjoner» sammen med allierte som vil inkludere den ennå ikke aktiviserte rørledningen Nord Stream 2, hvilken altså forbundskansleren hadde blitt presset til å stille til rådighet for eventuelle sanksjoner. Dette vil ikke bli en populær beslutning sett fra det tyske næringslivets side, under den pågående energikrisen i Europas største økonomi. Denne rørledningen vil kunne mer enn fordoble tilførselen av russisk naturgass til Tyskland. Våren er imidlertid ikke langt unna og det vil ellers ta noe tid med testing og godkjennelse for å gjøre rørledningen fullt operativ, dessuten treneres russernes angrep, som rimeligvis de fleste ikke tror kommer til å skje, gjennom en viss enighet fra både Vestens representanter og russerne gjennom forhandlinger. Dersom det mot formodning likevel skulle komme et angrep vil tyskerne ha kastet bort 17 milliarder euro i investeringer vedrørende rørledningen.

 

Putin og Russland fortjener respekt

President Vladimir Putin

Det vises til artikkel i www.em24.uk – «Russland – USA, venner eller fiender» – link: https://www.em24.uk/russland-usa-venner-eller-fiender/ Joe Biden sa til president Putin den gang han var på visitt i Kreml i 2011, «I’m looking into your eyes, and I don’t think you have a soul». Hjemme i USA fortalte Biden at Putin så på han, smilte og svarte: «We understand one another».

Det er vanskelig å forutsi galskap dersom man eksempelvis betrakter historiske hendelser. Det forstås tilsynelatende som om president Putin både er real og intelligent i henhold til president George W. Bush sitt utsagn om dennes første møte med Putin i år 2000. Den gang var Putin en nyetablert, sjenert, russisk leder, som søkte anerkjennelse av vestlige, politiske tungvektere. «I looked the man in the eye. I found him very straightforward and trustworthy – I was able to get a sense of his soul».

President Putin har nok tilsynelatende spilt på den historiske galskapen i sin Ukraina-aksjon, hvilket også den tyske admiralen og flåtesjefen Kay-Achim Schönbach, samt sosialdemokraten Thorbjørn Jagland, tidligere generalsekretær i Europarådet og norsk statsminister, begge må ha forstått. Med henvisning til artikkel i www.em24.uk – «Refleksjoner tilknyttet Ukrainakrisen» – link: https://www.em24.uk/refleksjoner-tilknyttet-ukrainakrisen/

 

Ukrainerne må eventuelt slåss alene

Ukrainske soldater

Kontingenten omfattet 8.500 tropper som president Biden hadde satt i beredskap i USA for benyttelse i Ukraina-konflikten, refererer presidenten i ettertid som om Nato skal ha satt disse i beredskap, hvilket han lovet sin kollega president Volodymyr Zelensky i Ukraina, men disse troppene vil ikke kunne benyttes i kampene. Ukraina er ikke medlem av Nato og alliansen har således ingen forpliktelser. Hverken amerikanere eller noe europeiske land stiller således med tropper i selvmordsoppdrag for Ukraina. Ukrainerne må i tilfelle slåss selv mot sin overmektige nabo. Imidlertid skal mange sivile ukrainere ha meldt seg til kamikaze-oppdrag for å beskytte sitt land.

 

President Volodymyr Zelensky

Ukrainas president Volodymyr Zelensky har snakket til pressen om hvilken negativ påvirkning situasjonen hittil har hatt for landet, som denne tilsynelatende derfor betraktet som nærmest utslått før russerne hadde løsnet noen skudd mot landets innbyggere. Hittil har imidlertid 13.000 innbyggere blitt drept i borgerkrigen mellom regjeringstilhengere og prorussiske tilhengere i landet. Det vises til artikkelen i www.em24.uk – «Ukraina manipulerer med verdensfreden» – link: https://www.em24.uk/ukraina-manipulerer-med-verdensfreden/.

Om Russland i et tenkt tilfelle skulle gå til angrep mot Ukraina, ville russerne rimeligvis benytte sine kortdistansemissiles og bombardere landets strategiske forsvar, neppe sende inn mannskap før de var sikre på at hovedtyngden av det ukrainske forsvaret var eliminert. Ukraina ville sikkert, dersom denne likevel var standhaftig, drive en form for geriljavirksomhet i håp om å trette ut inntrengerne. For eksempel for å få kontroll med storbyen Kiev, med dennes nær 3 millioner innbyggere, må imidlertid inntrengerne benytte et stort mannskap og utsette sine tropper for stor risiko. Dette er også forhold som taler for at Russland ikke vil gå til angrep, men forsøke en forhandlingsløsning.

 

 

Featured image: Fra FNs sikkerhetsråd

28/01/2022

 

Inform five of your friends about www.em24.uk which is a free magazine!