ALL ARTICLES CAN BE READ IN 100 LANGUAGES

 

President Joe Biden og president Vladimir Putin holdt separate pressekonferanser etter sitt første personlige toppmøte i sveitservillaen La Grange ved Genfersjøen i Genève i dag, hvor disse blant annet hadde diskutert spørsmål fra nettangrep til menneskerettigheter, hvor USA og Russland fortsatt må betraktes som splittet.

 

Presidentene Putin og Biden hilser foran døra

Biden hadde klart fornærmet Putin ved å kalle denne både sjelløs og morder. Det var derfor stor spenning til hvordan møtet mellom disse to kamphanene ville komme til å utvikle seg. Biden kom på visitt i Kreml i 2011, som president Barack Obamas visepresident. Han sa den gang til Putin, «I’m looking into your eyes, and I don’t think you have a soul». Hvoretter Putin betraktet den frekke amerikaneren, smilte og svarte, «We understand one another». Det vises til artikkel i www.em24.uk – «Russland – USA, venner eller fiender» – link: https://www.em24.uk/russland-usa-venner-eller-fiender/

 

Presidenten i Sveits, Guy Parmelin

De to lederne av USA og Russland ble møtt av den sveitsiske presidenten Guy Parmelin, som ønsket kollegaene velkommen til Genève «the city of peace» og som holdt en kort tale på trammen utenfor den ærverdige 1700-talls villaen hvor møtet skulle avholdes. President Parmelin avsluttet sin tale med at, «I wish you both presidents a fruitful dialogue in the interest of your two countries and the world».

Etter møtet mellom Putin og Biden innledningsvis til stede utenom tolkene, bare landenes utenriksministre Anthony Blinken og Sergej Lavrov, holdt begge presidentene separate pressekonferanser. Grunnet faren for at det kunne komme til å se ut som om president Biden omfavnet den russiske lederen, hadde Det hvite hus insistert på at presidentene holdt separate pressekonferanser etter møtet. Møtet varte i kun tre timer og kan indikere at partene kunne ha vært anspente og ikke ville oppholde hverandre lenger tid en streng tatt nødvendig. Dette ettersom det var estimert at møtet skulle vare minst 5 timer.

 

President Putin fikk uttale seg først
President Putin sa at «Det har ikke vært noen fiendtlighet», da han møtte journalister etter møtet. «Tvert imot, vårt møte foregikk i en konstruktiv ånd». Biden uttalte at «The tone of the entire meeting was good, positive».

Tilstedeværende presse skriver da også at denne fikk inntrykk av at spenningen mellom presidentene etter møtet forble tydelig, men noen av journalistene har bemerket at president Putin anførte at denne var fornøyd med kollega Biden, som hadde vært helt ulik president Donald Trump.

President Biden, som kom på podiet etter Putin, innledet sine uttalelser til pressen med at «I told President Putin my agenda is not against Russia or anyone else. It’s for the American people, fighting Covid-19, rebuilding our economy, re-establishing relationships around the world with our allies and friends and protecting the American people. That’s my responsibility as president. I also told him that no president of the United States could keep faith with the American people if they did not speak out to defend our democratic values, to stand up for the universal and fundamental freedoms that all men and women have in our view. That’s just part of the DNA of our country. So human rights are going to always be on the table, I told him. It’s not about just going after Russia when they violate human rights. It’s about who we are. This is about practical, straightforward, no-nonsense decisions that we have to make or not make. We’ll find out within the next six months to a year, whether or not we actually have a strategic dialogue that matters. We’ll find out whether we work to deal with everything from release of people in Russian prisons or not. We’ll find out whether we have a cybersecurity arrangement that begins to bring some order because, look, the countries that most are likely to be damaged — the failure to do that — are the major country».

Putin hadde benektet at Russland har spilt noen rolle tilknyttet de stadig dristigere cyberangrep mot amerikanske institusjoner. Pressen hadde oppfattet det som at Putin hadde ment «It was the United States that is the biggest offender».

I følge Bidens meddelelse oppfattet han det som at Putin mente at Biden hadde sagt at cyberangrep måtte være hans (Bidens) hovedmål for samtalene: «…to establish some guardrails that would make some kind of attacks on critical infrastructure off limits in peacetime».

President Biden sa at han hadde presset den russiske presidenten på en rekke spørsmål og at han ikke ville slutte å gjøre det. «I made it clear to President Putin that we’ll continue to raise issues of fundamental human rights», sa Biden.

Biden uttrykte optimisme om at Putin sa denne ikke ville prøve å trappe opp spenningen mellom de to nasjonene. «The last thing he wants now is a cold war», sa Biden, og bemerket at «We have significant cyber-capabilities, and he (Putin) knows it».

President Putin sa at «De to nasjonene var enige om at deres ambassadører, som begge hadde dratt hjem midt i spenningen, skulle komme tilbake til sine stillinger i nær framtid». Putin sa videre at «Disse (ambassadørene) også ville begynne med konsultasjoner om cyberrelaterte spørsmål».

(Altså skulle det igjen besettes med russisk ambassadører i Washington. Moskva hadde demonstrativt kalt hjem sin ambassadør i Washington, Anatoly Antonov for konsultasjon. Slik hjemkallelse av ambassadører benevnes i diplomatispråket demarche. Dette skjedde etter at president Biden hadde kalt sin russiske kollegaen en morder tilknyttet en ABC TV-programleders spørsmål om han betraktet Russlands president Vladimir Putin som en sådan. Biden lovet i denne TV-reportasjen også nye sanksjoner i nær framtid som svar på russisk innblanding i det amerikanske valget i 2020. Moskva kalte følgelig derfor sin ambassadør i Washington hjem for konsultasjoner «for å analysere hva de skulle gjøre og i hvilken retning bevege seg i sammenheng med forholdet til De forente Stater», samt «for å bestemme måter å korrigere den kritiske tilstanden til russisk-amerikanske relasjoner».)

Videre i Genève-møtet, la Putin til at «We believe the sphere of cybersecurity is extremely important for the world in general, including for the United States and for Russia, to the same degree».

Under den kalde krigen ble det i sin tid forespeilt om kjernefysisk utslettelse og en verden som kunne sprenge seg selv. På møtet i Genève var det imidlertid nettvåpenet med dettes enorme potensiale for å skape kaos som var det sentrale temaet på agendaen.

Presidentene berørte samlet mange aktuelle gamle og nye tema, herunder omfattet militære trusler, men også menneskerettighetsproblemer. Putins senere kommentarer til media antydet imidlertid at de to lederne herom ikke fant så mye felles grunnlag.

I tillegg til Putins avvisning om at Russland hadde spilt en destabiliserende rolle ved cyberangrep, protesterte også Putin mot at landet undergravde menneskerettighetene.

Putin sa at Biden hadde reist saksforholdet, men han benyttet den samme trassende tonen på sin pressekonferanse som han har gjort forut. Putin fortsatte med å si at USA støtter opposisjonsgrupper i Russland for å svekke landet ettersom de ser på Russland som en motstander.

Putin spurte om, «If Russia is the enemy, then what organizations will America support in Russia?» Så besvarte den russiske lederen spørsmålet selv med, «I think that it’s not those who strengthen the Russian Federation, but those that contain it, which is the publicly announced goal of the United States».

Det vises til en rekke artikler i www.em24.uk – «USA-Sanksjoner mot Russland og vice versa» – link: https://www.em24.uk/usa-sanksjoner-mot-russland-og-vice-versa/ ,
Russland bestrider krigsforberedelser mot Ukraina – link: https://www.em24.uk/russland-bestrider-krigsforberedelser-mot-ukraina/ , «Biden-administrasjonen sanksjonerer russerne» – link: https://www.em24.uk/biden-administrasjonen-sanksjonerer-russerne/ og mange flere.

 

 

 

Featured image: Fra møtet mellom presidentene Joe Biden og Vladimir Putin i Genève.

16/06/2021