ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

World Health Organization – WHO, har anmodet Kina om årvåkenhet tilknyttet luftveissykdommer som har rammet et stort antall skoleelever, samt ellers fylt sykehus i nord-kinesiske provinser.  

 

WHO spesielt aktpågivende

Kinesisk skoleklasse

 

Et forhold i Kina vakte spontan bekymring hos WHO som følge av de dårlige forhåndsvarslene fra landet forut for koronasituasjonen i 2019. Derfor ble kineserne anmodet om årvåkenhet og oppfølge av luftveissykdommer denne gang påvist hos barn i de nord-kinesiske provinsene omfattet Beijing og Liaoning. Luftveissykdommenes antall er tilsynelatende langt høyere enn de vanlige sesongmessige forkjølelsesutbruddene.

Det skal imidlertid ikke være funnet noen nye patogener, altså mikroorganismer eller substanser som medvirker ved framkallelse av sådanne sykdommer. Dette selv om det angivelig skal forekomme store utbrudd av udiagnostiserte luftveissykdommer hos skolebarn. Det er imidlertid ikke innført noe slags tiltak slik som ble innført under koronapandemien. Dette den gang omfattet benyttelse av masker og stenging av skoler.

Det vises til tidligere artikler i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Beskylder Kina andre land for opphavet til Covid-19?» – link: https://www.em24.uk/beskylder-kina-andre-land-for-opphavet-til-covid-19/

 

Luftforurensning

Beijing i smog

 

Når det gjelder selve Beijing-området er dette på vinteren plaget av smog, en blanding av kullrøk og tåke, samt ellers forurensning. Dette kan rimeligvis ha betydning for stadige luftveissykdommer. Dessuten kan det selvfølgelig komme tilbakeslag som følge av de strenge sykdoms-restriksjonene som ble opphevet i desember i fjor tilknyttet den blant befolkningen, fortsatt verserende koronainfeksjon. Sykehusene skal derfor visstnok være fullt belagte.

 

Vaksine kan være tjenlig

Kvinne som vaksineres

 

Kina skal imidlertid ha meddelt at mykoplasma pneumonien bakterier, som forårsaker en vanlig mild bakterieinfeksjon som vanligvis særlig rammer barns pustesystem, har sirkulert siden mai. Noen ganger kan disse bakteriene forårsake mer alvorlige lungeinfeksjoner som krever behandling på sykehus.

Det minnes om at god hygiene er viktig for å redusere spredningen av mykoplasma pneumonien relaterte og andre luftveisbakterier. Det skal visstnok være forventet at det må påregnes at influensaen vil slå hardt til i vinter. Dette slik at det tilsynelatende vil være tjenlig å vaksinere seg dersom man dertil har anledning.

 

Featured image: Direktør i WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus

23/11/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!