President Vladimir Putin kunngjorde i dag at russiske helsemyndigheter er blitt verdens første med godkjent vaksine mot koronaviruset.

 

Putins oppsiktsvekkende nyhet vekker internasjonale bekymringer for at russerne har utelatt testing for å score politiske poeng på bekostning av at vaksinen ennå ikke har gjennomgått nødvendig klinisk testing. Verdens helseorganisasjon advarte i forrige uke Russland mot å ignorere de vanlige metodene for testing av en vaksine for sikkerhet og effektivitet før den slippes løs på markedet. Det vises til artikkel i www.em24.uk – «Medisin mot coronaviruset først om ett desennium» – link: https://www.em24.uk/medisin-mot-koronaviruset-forst-om-ett-desennium/ Denne artikkelen var på tidspunktet den ble skrevet basert på forskeres meget avmålte optimisme tilknyttet utvikling av en reelt funksjonerende vaksine mot koronaviruset.

 

Eksperter tvilende

Alex Azar

Alex Azar, den amerikanske helseministeren, kommenterte sikkert derfor av samme grunn den russiske nyheten på ABCs Good Morning America, med at «… poenget er ikke å være først med en vaksine – poenget er å ha en vaksine som er trygg og effektiv… Vi trenger transparente data og det må være fase 3-data.» Azar sa også at USA for tiden har to vaksinekandidater under test i fase 3 og det var forventet at titalls millioner doser skulle være ferdige innen desember. Biostatistiker og smitteeksperten Natalie Dean ved University of Florida har advart mot å skynde seg i vaksinegodkjenningsprosessen. Selv vaksiner som har gitt lovende resultater ut fra tidlige studier på mennesker, har av og til reelt dessverre vist seg ikke å funksjonere.

 

Ingen russisk test i fase tre

President Vladimir Putin

Russerne framsetter imidlertid et krav om seier i det globale kappløpet om en vaksine til tross for at det ikke er publisert informasjon om noen test i senfase. Putin slår tilbake om eventuell tvil og sa senere i dag morges, «Det fungerer effektivt nok, danner en stabil immunitet og jeg gjentar at den har gjennomgått alle nødvendige tester.» Videre takket presidenten forskerne som utviklet vaksinen, for å ha utført det viktige arbeidet for Russland og hele verden og la til at en av døtrene hans hadde tatt vaksinen.

Den russiske vaksinen er en av mange lands forsøk på utvikling av vaksine for å få has på den verdensomspennende helsekrisen som hittil er registrert med minst 750.000 døde. Over hele verden testes nå mer enn 30 vaksiner i forskjellige stadier på mennesker av samlet mer enn 160 som skal være under utvikling. Verdens helseorganisasjon har oversikt over alle verdensomspennende vaksineforsøk. I den siste utgaven av oversikten er det ingen russisk test i fase tre.

 

Placeboeffekten

Som overnevnt henviser ekspertene til tre faser i testing av vaksiner på mennesker før de blir godkjent for utstrakt bruk. De to første fasene tester vaksinen på relativt små grupper av mennesker for å se om den forårsaker skadelige eller andre ukjente bieffekter og om den faktisk stimulerer immunforsvaret. Den siste fasen, altså kjent som den tredje fasen testes placebo effekten. Det vil si at den ene halvparten av større gruppe frivillige mennesker, gjerne tusenvis stokastisk, altså tilfeldig valgt, mottar den reelle vaksinen som skal testes, mens den andre halvparten bare tror de mottar samme medisin. Dette for å hindre at de som mottar medisinen blir friskere eller for den saks skyld dårligere av bare troen på at de har fått medisinen, hvilket ikke er et uvanlig fenomen. Sammenligning av de to gruppene gir forskerne det endelige svaret – forkastning av vaksinen eller godkjenning.

 

Det russiske instituttet Gamaleya Institute, som har utviklet vaksinen, har imidlertid ennå ikke gjennomført denne tredje testfasen som altså blir sett på som den eneste metoden for å sikre at en vaksine faktisk er både trygg og effektiv. Russlands helseminister, Mikhail Murashko, har sagt at landet ville starte allmenn massevaksinasjonskampanje til høsten, men for lærere og helsepersonell påstartes vaksinasjonen straks.

Man vet altså ikke om russernes vaksine fungerer, men det man vet er i alle falle at president Putin trenger vaksinen av politiske årsaker for å roe landets befolkning og landets økonomi på samme måte som den amerikanske presidenten Trump innledningsvis hevdet at pandemien ikke var noe problem fordi man kunne stanse viruset ved å benytte malariamedisin. Uansett må man regne med at russerne fortsatt driver videre forskning for å få framskaffet en reelt funksjonerende type vaksine dersom den lanserte ikke skulle virke tilfredsstillende. Politisk har i alle fall Putin vunnet tid for sin vaklende økonomi. Viser det seg at vaksinen likevel fungerer er det bare å gratulere russerne.

 

 

 

11/08/2020