President Joe Biden har stanset byggingen av grensemuren mellom USA og Mexico og skapt en menneskelig krise ved å vise politisk velvillighet over for immigranter som strømmer mot det antatte forjettede land.

 

President Trumps byggverk, som han holdt på med til sin siste dag i embetet, gjenstår som et delvis påbegynt, ufullstendig høyt gjerde, delvis spredd i unyttige seksjoner langs den 3.145 km lange grensen mellom USA og Mexico. Entreprenører hastet bygging i de siste dager av Trump-administrasjonen grunnet innhenting av en mulig økonomisk uttelling på tampen av prosjektet.

President Biden hadde imidlertid forut informert om at han straks ville stanse byggingen, hvilket skjedde på hans først dag i stillingen den 20. januar. Entreprenørene fikk 7 dagers frist til å stanse arbeidene på byggverket, som var estimert til en pris omfattet mer enn 15 milliarder dollar. Etter byggestans ble det imidlertid gitt 60 dager til evaluering av hva som skulle gjøres videre i dette gigantprosjektet. Det vises til artikkel i www.em24.uk – «President Trumps grensemur er finansiert» – link https://www.em24.uk/president-trumps-grensemur-er-finansiert/

 

President Biden har skapt immigrasjonskrise

Immigranter ønskes velkommen

Ulovlig innvandring har alltid vært et generelt problem i USA. I gamle dager hadde man Ellis Island som mottaksstasjon for alle som skulle til Amerika, de som brakte med seg sykdom ble sendt hjem. I dag er det tusenvis som bringer med seg covid-19 inn i Amerika.

Immigrasjonsproblemet eskalerte etter president Bidens innbydende uttalelser til migrantene. Det gjorde ikke situasjonen bedre at Biden ga 11 milliarder dollar i støtte til illegale innvandrere og lovet disse amerikansk statsborgerskap.  Immigrasjonsproblemet ble ikke bare et stort problem, men det har nå fått en dimisjon som betegnes av politikere som Bidens immigrasjonskrise.

Straks etter at Biden ble innsatt som president samlet det seg i Latin-Amerika store horder av arbeidsløse, fattige og ellers folk med problemer med de lokale autoriteter, som marsjerte mot USA-grensen. Allerede i februar forsøkte over 100.000 migranter fra Mexico, Guatemala, El Salvador, Honduras og andre latinamerikanere, å krysse grensen til USA. Dette var en økning på 28 prosent fra måneden før. Av disse var omkring 10.000 mindreårige, helt ned til 6-7 års alderen. Det snakkes om at karteller oppfordrer migrantene til å reise for å kunne utnytte sårbare individer. Situasjonen har skapt en menneskelig tragedie med mat- og medisinmangel i tillegg til mangel på oppholdssteder. Mange er smittet av covid-19 og sprer den ukontrollert videre grunnet et manglende fungerende mottaksapparat.

 

Demonstrasjon mot innvandringspolitikken

Kongressrepresentanter og lokalpolitikere holder åpne gatemøter for å påvirke Biden-administrasjonen til å reversere sin nærmest åpne innbydelse til migranter fra latinamerikanske land, samt for øvrig fra hele verden. Dette idet det i horden av immigranter dessuten blander seg folk og terrorister fra blant annet Midøsten, herunder også Iran og andre USA-fiendtlige regioner.

 

Ingen eksakte planer for muren
Biden oppfordres imidlertid av sine velgere likevel til å rive spredt oppsatte, uferdige seksjoner av muren, mens republikanerne oppfordrer presidenten til å komplettere muren. Bare noen begrenset antall kilometer ble sammenhengende bygget ferdig i Sør-Texas. Dette området er mest utsatt for ulovlige grense krysninger. US Customs and Border Protection satte imidlertid i gang konstruksjonen av mur i eksempelvis avsidesliggende deler av Arizona hvor illegal krysning er relativt uvanlig. Særlig skjedde dette mot slutten av Trumps periode.

Grensekryssere kan lett omgå selvstendig beroende segmenter av barrierer. Det er enkelte steder etterlatt også mengder av ubenyttede stålpåler, dessuten står det igjen bulldosere og lastebiler og annet utstyr. Lokale eiendomsbesittere klager over påbegynte, uferdige veier, hvilke for ettertiden vil forenkle adgangsmuligheter for smuglere og immigranter.

 

Trump bygde en fjerdedel av muren
Trump-administrasjonen fullførte til sammen omkring 770 av den 3.145 kilometer lange grensemuren, eller omkring en kvart del av den totale lengden. Dette kostet 4 milliarder dollar hvilket ble omdisponert fra forsvarsbudsjettet. Situasjonen heretter er imidlertid at Biden-administrasjonen ikke har presisert hvilke planer denne har for eventuell fortsettelse av mur-prosjektet. I februar, etter å ha midlertidig stanset byggeaktivitetene, opphevet i alle fall president Biden den av Trump påberopte angivelige nasjonale nødsituasjonen som ble benyttet for å rettferdiggjøre byggingen og koble inn forsvarsbudsjettet.

Dette kan tyde på at prosjektet settes på vent mens Biden er president ellers vil det kunne hevdes at Biden løper i Trumps fotspor i henhold til dennes viktigste valgpropaganda ved 2016-valget. Problemet er at muren kan bli nødvendig i framtiden, selv om elektronisk sikring med mulighet for hurtig oppmøte av vaktstyrker kan gjøre nytten der hvor krysningen er minimal. Tidligere presidenter har for øvrig også bygget fysiske grensehindringer, men ikke så monumentale som Trump.

 

Innenrikssikkerhetssekretær Alejandro Mayorkas

Innenrikssikkerhetssekretær Alejandro Mayorkas har fått beskjed om enten å gjenoppta, endre eller avslutte byggearbeidene, da 60-dagers suspensjonen utløper denne måneden. Noen strekninger av grensen, spesielt på føderalt, relativt flatt land, har nå fått lange, kontinuerlige segmenter av 30 meter høye stålbarrierer som sikkert kan tåle ørkenen-klimaet i mange tiår framover.

Donald J. Trump hadde gjort muren til et symbol på hans administrasjons innsats for å hindre smugling og ulovlig innvandring. Mens mange strekninger av grensen allerede hadde noen lave barrierer bygget av tidligere administrasjoner, var Trumps prosjekt spekulativt kontroversielt fra starten. Det bør antas at de som er kjent med den kinesiske murs historiske hindring av den mongolske fienden da denne til tross for de enorme barrikadene likevel sto foran porten til den forbudte by i Beijing, ikke tilhører de som oppfordrer til ferdiggjøring av Trumps mur århundrer deretter i det 21. århundre.

 

 

Featured image: Immigranter på vei til USA

16/03/2021