COP25 FNs klimakonferanse i Madrid med målsetting å skjerpe de 5 år gamle inngåtte avtalene i Pariskonferansen har ikke frambrakt forventede resultater.

 

Klimaforhandlingene i Madrid, som var planlagt avsluttet på fredag, holdt på til søndag. Det ble enighet om at klimatrusler var sterkt akselererende, dessuten om å fastsette bestemmelser for internasjonal karbonhandel, samt sette opp klimamessige mål. Verdens største forurensere omfattet i første rekke de store landene Kina, India og USA, samt også Brasil. Disse land avviste imidlertid alle forslag og målsetninger.

 

Største forurensere må erstatte

Resultatet ble følgelig en ytterst svak, ikke altomfattende felles erklæring med spesifikasjon om reduksjon av utslipp og tiltak. Det var imidlertid likevel til en viss grad enighet om at de som produserte mest forurensning skulle erstatte de som var mest rammet. Det henvises til www.em24.uk sin artikkel «Ulik effekt av global oppvarming». Link: https://www.em24.uk/ulik-effekt-av-global-oppvarming/

Det hele endte med at delegatene utsatte viktige avgjørelser til neste års klimaforhandlinger i Glasgow. Denne skal avholdes rett etter det amerikanske valget i november, hvilket kan få avgjørende betydning på utfallet dersom amerikanerne etter valget får en mer klimavennlig president og dennes administrasjon likevel igjen ønsker å tiltre Parisavtalen. Dessverre kan ikke dette skje før etter Glasgowforhandlingene. Dette ettersom tiltredelsen av den amerikanske presidenten først skjer i januar 2021. Det er imidlertid også selvfølgelig en mulighet for at den nåværende presidenten kan endre mening dersom dette for han vil kunne medføre politisk gevinst.

 

Kina venter på amerikansk beslutning
Usikkerheten vedrørende amerikansk stillingtagen kan medføre at Kina, som er verdens største «klimasynder», rimeligvis vil komme til å avvente beslutninger om egne forpliktelser vedrørende klimamål inntil denne er blitt orientert om amerikanernes beslutning.

Det vises for øvrig til www.em24.uk sine mange artikler under kategori Klima https://www.em24.uk/?s=klima

 

 

 

 

16/12/19