ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

USA påpeker at Russland ikke overholder den siste gjenværende atomavtalen «New START» – «New Strategic Arms Reduction Treaty», etter at Ukraina-krigen ble oppstartet. Russerne har deretter ikke fulgt opp avtalen om gjensidig våpenkontroll.

 

Det vises til tidligere artikler i EM24 EuropMediawww.em24.uk – «Russland og USA reetablerer START-atomavtalen», samt artikkelen «Message from The Elders – The Elders unveil the doomsday clock: It is now 100 seconds to midnight» – link: https://www.em24.uk/message-from-the-elders-the-elders-unveil-the-doomsday-clock-it-is-now-100-seconds-to-midnight/ innrykket den 31. januar 2020. Se også i denne forbindelse artikler fra The Elders av henholdsvis den 19. januar 2023 – link: https://www.em24.uk/a-message-from-the-elders-18/ og den 24. januar i 2023 – link: https://www.em24.uk/23399-2/

 

Russland følger ikke opp siste atomavtale

Russisk bomber slipper ut cruise missiles

USA kommenterte tirsdag at Russland ikke har fulgt opp den siste avtalen mellom de nevnte atommaktene tilknyttet gjensidig jevnlig våpenkontroll, «New START». Dette rimeligvis grunnet den økte spenningen mellom landene tilknyttet Ukraina-krigen.

Det amerikanske utenriksdepartementet har svart på en forespørsel fra Kongressen, om at Russland hadde suspendert avtalens inspeksjonsaktivitet, som forut hadde blitt overholdt i årevis, på sitt territorium og kansellert alle samtaler.

Det syntes imidlertid likevel ikke som om antall taktiske atomstridshoder er blitt utvidet utover avtalens grenser, men Moskvas avslag om inspeksjon kan true levedyktigheten til amerikansk-russisk atomvåpenkontroll, som i verste fall kan føre til at «taktiske» atomangrep blir risikert normalisert.

For å opprette full overholdelse av avtalen trenger Russland bare igjen å tillate inspeksjons-aktiviteter på sitt territorium.

 

Utenriksminister Blinken reiser til Kina

Utenriksminister Antony Blinken

Det hvite hus har meddelt at utenriksminister Antony Blinken også vil komme til å diskutere dette forholdet, tilknyttet spørsmål relatert til Russlands pågående krig i Ukraina, med dennes kinesiske kollega under sin planlagte Kina-reise den 5. og 6. februar.

Dette var ett av temaene som var på agendaen ved det tidligere planlagte møtet som imidlertid ble avlyst relatert til speaker Nancy Pelosis besøk på Taiwan i august i fjor. Det vises til artikkelen «Speaker Nancy Pelosi has arrived in Taiwan» – link: https://www.em24.uk/speaker-nancy-pelosi-has-arrived-in-taiwan/

 

Featured image: Russisk Zircon hypersonisk missil

03/02/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!