ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Det er hittil funnet mer enn 1.300 umerkede barnegraver ved undersøkelser i kun fire hittil undersøkte tidligere internatskoler, ut av hele 139 totalt i Vest-Canada, til hvilke barn fra indianer- og inuittfamilier ble tvangssendt. Antallet graver som er funnet representerer ifølge forskere bare toppen av et isfjell.

 

Det var forventet av de nærstående familier at forholdet i framtiden ville kunne bli avdekket, hvilket så langt har blitt gjort. Tusentalls forsvunnede indianer- og eskimo-elever ved de canadiske kostskoler for urbefolkningen har, fra slutten av 1800-tallet helt fram til langt inn vår tid på 1990-tallet, blitt gravlagt i umerkede graver. Funnene har sjokkert Canada som det også har sjokkert hele verden.

 

Folkemord på urbefolkningen

Barn på internatskole

Urbefolkningen var pliktig til å sende sine barn på kostskole for bedre å kunne innlemme barna i det canadiske samfunnet. Nektet foreldrene, kunne de bli fengslet.

Det er opp gjennom årene mottatt mengder av bevitnelser fra elever som har gravd graver for sine klassekamerater tilknyttet ikke offisielle begravelser på skolenes områder, samt fra foreldre og etterkommere fra familier hvis barn har forsvunnet under mistenkelige omstendigheter. Det hele må kunne karakteriseres som et metodisk genocide. Intet annet enn et «kulturelt folkemord».

 

Tusenvis av vitnemål

Vitner

Truth and Reconciliation Commission of Canada – TRC, som ble etablert i 2008, har hittil samlet nær 7.000 bevitnelser tilknyttet forsvunnede barn fra internatskoler. Mer enn 150.000 barn ble tatt fra foreldrene sine i tidsrommet mellom 1883 og 1997, ofte med tvang for plassering på fjerne internatskoler undergitt The Indian Residential School-system for assimilering i det canadiske samfunn hvor fokus var på manuelt arbeid, undervisning i religion og ellers kulturell tilpasning.

 

Umerkede gravplasser

Umerkede barnegraver på internatskole

Ved hjelp av bakkepenetrerende radar – georadar, har etterforskere altså hittil funnet og identifisert mer enn 1.300 graver ved hittil bare fire av de samlede 139 føderalt drevne i saksforholdet aktuelle skolene. Det offisielle antallet er at samlet 4.120 elever døde på skolene. Dette synes imidlertid kun å være en brøkdel av det faktiske totale antallet.

Skolemyndigheten har hevdet at barna døde grunnet sykdom, spesielt tuberkulose og at skolene arbeidet etter beste evne for å gi barna utdanning og medisinsk behandling. Det er rimelig å hevde at en sådan tankegang både er ukorrekt og direkte ulogisk de avdekkede forhold tatt i betraktning.

 

25 prosent av elevene døde

Sovesal på internatskole

Realiteten er imidlertid at det var de kummerlige forhold på skolene som bidro til de skrekkelige dødstallene blant elevene. Tilbake i 1907 rapporterte en overlege for Indian Affairs om alarmerende funn etter å ha besøkt 35 statlig finansierte skoler i det vestlige Canada. Hele 25 prosent av alle barn som hadde gått på disse skolene var døde. Ved én av disse skolene hadde 69 prosent av elevene dødd, hvilket på ingen måte kunne betraktes hverken som naturlig eller uunngåelig.

Selv om overlegen hadde fått forklart at dødsårsaken var tuberkulose, la denne skylden for de enorme dødstallene på skolene som både var dårlig konstruert, var uten ventilasjon og hadde dårlig oppvarming. Syke elever lå trangt i sovesaler sammen med friske klassekamerater.

Overlegens rapport ble i tiårene som fulgte bekreftet gjentatte ganger, både av andre medisinere og skoleinspektører, men også av indianske representanter. Alle varslet om de samme usunne forholdene på skolene. I tillegg til skolenes dårlige beroende, var det den utilstrekkelige ernæringen som ble gitt til elevene som undergravde helseforholdene. Det er beskrevet som at maten enkelte ganger kunne være både stinkende råtten og full av larver, men hele tiden utilstrekkelig i mengde. Underernæringen reduserte barnas immunforsvar, utsatte disse for både tuberkulose og andre smittsomme sykdommer med høyere dødelighet for infiserte individer.

 

Eksperimentell utnyttelse av barna

Barn ble utnyttet

Både regjeringen og kirkemyndighetene var hele tiden informert om sult og underernæring på de aktuelle skolene. På 1940-tallet fant inspeksjoner fra den føderale ernæringsavdelingen at barna allment var underernærte.

En leder av den føderale ernæringsavdelingen brukte barnas dårlige helse til å studere effektiviteten av flere eksperimentelle tiltak vedrørende kostholdet til de underernærte barna. I ett tilfelle ble eksempelvis 1.000 barn i seks av skolene i tiden mellom 1948 og 1952, utsatt for et randomisert eksperiment, som antatt skulle vise kliniske tegn på C-vitaminmangel. Den ene halvparten av de tilfeldig utvalgte elever i elevflokken fikk placebo og den andre halvparten fikk vitamintabletter.

Ingen av disse eksperimentene førte til noe for å gripe tak i de underliggende årsakene til underernæring på skolene, at maten som ble gitt til elevene forble utilstrekkelig både i kvantitet og kvalitet. Det føderale tilskuddet til mat for hvert individ på disse kostskolene inntil den siste ble nedlagt i 1997, var under halvparten som kreves for å opprettholde et balansert kosthold. Disse kostskolene var underfinansierte og fikk under en tredjedel av budsjettet for hvert individ av hva som var på provinsiale finansierte offentlige skoler og internatskoler for den «hvite» del av befolkningen.

 

Segregering også i helsevesenet

Canadisk indianer-hospital

Det påstås at det ikke bare var innen skolevesenet spesielle tiltak ble iverksatt for å regulere vekk Canadas urbefolkning. Tiltak ble visstnok også foretatt i helsevesenet for urfolkspasienter helt fra at nyfødte kunne få invalidiserende operasjoner og barn ble holdt lenger på sykehus og institusjoner enn «hvite». Dette for at disse skulle miste mulighet til opplæring i sin egen urbefolkningens språk og på dette vis miste forbindelsene til sine opprinnelige samfunn og aner. Det var heller ikke uvanlig at både sykehus- og sanatorier unnlot å informere nærstående om forholdene rundt en barnepasients død eller hvor disse hadde blitt gravlagt.

 

Featured image: Illustrasjonsfoto

05/07/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!