ALL ARTICLES CAN BE READ IN 100 LANGUAGES

 

På toppmøte tilknyttet USAs politikk i Øst-Asia understreket president Joe Biden over for sørøst-asiatiske land at USA ville stå sammen med disse for å forsvare demokrati og frihet på havet. Han nevnte dessuten Kinas handlinger overfor Taiwan som en trussel mot fred og stabilitet.

 

På et virtuelt møte onsdag omfattet Association of Southeast Asian Nations presiserte president Biden at US-amerikanerne ville påstarte utvikling av en ny ramme for et utvidet regionalt økonomisk samarbeid med sine partnere i Indo-Stillehavet, hvilket USAs tidligere president Trump sa opp i 2017. Det vises til artikkel i www.em24.uk – «Enighet om å dempe Kinas innflytelse i Sør-kina-havet» – link: https://www.em24.uk/enighet-om-a-dempe-kinas-innflytelse-i-sor-kina-havet/

 

Ingen ny handelsavtale

President Donald Trump

President Trump hadde trukket sitt land fra Trans-Pacific Partnership. Biden-administrasjonen har hittil unngått å kommentere avtalen Trump trakk seg fra ettersom den kan ramme amerikanske jobber.

En talsmann for Biden-administrasjonen har påpekt at presidenten ved å nevne økonomisk samarbeid, ikke mente å gå tilbake til en tilsvarende avtale som den Trump i sin tid sa opp. Det presidenten mente var at det vil inngås økonomisk samarbeid som letter situasjonen for arbeidere i tilknyttede land og lede det amerikanske økonomiske engasjement i regionen.

 

USAs framtidige rolle i Sørøst-Asia

Kart over Sørøst-Asia

Idet president Biden henviste til Kinas utilbørlige aktivitet i Sør-Kinahavet, hvilket rammer de til havet tilliggende staters rettigheter. Det vises til artikkel i www.em24.uk – «USA viser muskler i Sør-kinahavet» – link: https://www.em24.uk/usa-viser-muskler-i-sor-kinahavet/

Dessuten påpekte Biden kinesernes utilbørlige press mot den selvstendige republikken Taiwan, hvilket «truer regional fred og stabilitet i regionen», samtidig som han sa at amerikanerne har forpliktelser i henhold til lov fra 1979 til å gi Taiwan midler til å forsvare seg selv. I henhold til loven vil USA komme til Taiwans forsvar dersom republikken skulle bli angrepet av Kina. Presidentens uttalelse tilspisset USAs tilsynelatende årelange moderate håndtering av forholdet til kineserne, men denne la til at dette ikke er noen endring av amerikanernes Taiwan-politikk. Det vises til artikler i www.em24.uk – «Taiwans president mottok trusler fra Beijing» – link: https://www.em24.uk/taiwans-president-mottok-trusler-fra-beijing/, «Kina truer Taiwan med militærøvelse» – link: https://www.em24.uk/kina-truer-taiwan-med-militaerovelse/ og «Full diplomatisk forbindelse mellom USA og Taiwan» – link: https://www.em24.uk/full-diplomatisk-forbindelse-mellom-usa-og-taiwan/

 

USA vil forsvare Taiwan mot Kina

Kina griper om Taiwan

Taiwans president Tsai Ing-wen har for øvrig innrømmet at en begrenset styrke av amerikanske instruktører har oppholdt seg på Taiwan en lengere periode og at hun ikke tvilte på at amerikanerne ville forsvare øya mot eventuelt kinesisk angrep. Den amerikanske styrkens tilstedeværelse på Taiwan er også tidligere i måneden bekreftet av en talsmann for Pentagon, hvilket kineserne har kommentert kan skade fred og stabilitet i Taiwanstredet. President Biden kommenterte også kinesernes brudd på menneskerettigheter i Tibet og Xinjiang, dessuten de beskårne rettighetene til Hong Kong beboerne, alt hvilket kineserne på det sterkeste avviser.

Det vises til artikler i www.em24.uk – «Kineserne setter tibetanere i konsentrasjonsleirer» – link: https://www.em24.uk/kineserne-setter-tibetanere-i-konsentrasjonsleirer/ og «Genocide i Tibet» – link: https://www.em24.uk/genocide-i-tibet/,

«En million uigurer internert i Kina» – link: https://www.em24.uk/en-million-uigurer-internert-i-kina/, «Uigurer utnyttes som slaver i Kina» – link: https://www.em24.uk/uigurer-utnyttes-som-slaver-i-kina/ og «Kinas behandling av uigurer er folkemord» – link – https://www.em24.uk/kinas-behandling-av-uigurer-er-folkemord/ Videre «Kina innfører ny lov for sikkerhet i Hong Kong» – link: https://www.em24.uk/kina-innforer-ny-sikkerhetslov-for-hong-kong/, «Hong Kong – slutt på demokrati og ytringsfrihet» – link: https://www.em24.uk/hong-kong-slutt-pa-demokrati-og-ytringsfrihet/ og «President Trump har signert «Hong Kong Autonomy Act» – link: https://www.em24.uk/usas-president-har-signert-hong-kong-autonomy-act/

 

Kina truer verden

Kinas president Xi Jinping

Kinas president Xi Jinping sa i sin tale til folket på Den himmelske freds plass (Tiananmen-plassen) tilknyttet 100 års-feiringen for kommunistpartiets grunnleggelse, at utenlandske makter ville få «knekket hodet og søle blod», hvis de prøvde å stoppe Kinas framgang.

«Kinas framgang er ustoppelig … De som prøver å blokkere … vil møte en stor mur av stål». Se artikkel i www.em24.uk – «En ny Hitler – president Xi Jinping truer verden» – link: https://www.em24.uk/en-ny-hitler-president-xi-jinping-truer-verden/

 

Irettesettelse av Myanmars junta

Demonstrasjoner i Myanmar

President Biden sluttet seg ellers til sørøst-asiatiske lederes irettesettelse av at Myanmars junta i økende grad undergraver regional stabilitet. Biden oppfordret følgelig juntaen om umiddelbar løslatelse av de politiske fanger og gjenopprettelse av demokratiet. Myanmars juntas representant var blitt ekskludert fra toppmøtet.

Det vises videre til tidligere artikler i www.em24.uk – «Militærkupp i Myanmar – Nobelprisvinner Aung San Suu Kyi arrestert» – link: https://www.em24.uk/militaerkupp-i-myanmar-nobelprisvinner-aung-san-suu-kyi-arrestert/, «Myanmar – 38 demonstranter massakrert på én dag» – link: https://www.em24.uk/myanmar-38-demonstranter-massakrert-pa-en-dag/ og «Kampen mot militærjuntaen i Myanmar» – link: https://www.em24.uk/kampen-mot-militaerjuntaen-i-myanmar/

 

 

Featured image: President Biden i virtuelt møte tilknyttet Sørøst-Asia med kritikk av Kina

29/10/2021