The Elders er en uavhengig gruppe av verdens tidligere ledere som arbeider sammen for fred, rettferdighet og menneskerettigheter. Organisasjonen ble startet i 1997 av Nelson Mandela.

 

Jimmy Carter. Foto: The Elders

Ban Ki-moon. Foto: The Elders

Vår egen vel 80 år gamle tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland, er en av de synlige deltagerne sammen med godt kjente tidligere aktører i det verdenspolitiske bildet. Det er selvfølgelig av naturlige årsaker en relativt jevn omveksling blant deltagerne, men det kan nevnes at USAs tidligere president Jimmy Carter og tidligere generalsekretær i FN, Ban Ki-moon i dag er medlemmer.

 

INF-avtalen

Presidentene Putin og Trump. Foto: The Elders

Primo august i år gikk Gro Harlem Brundtland som Elder-medlem, sterkt ut mot president Donald Trumps opphevelse av nedrustningsavtalen mellom USA og Sovjetunionen benevnt Intermediate-Range Nuclear ForcesINF-avtalen, som ble undertegnet den 8. desember 1987 og trådte i kraft 1. juni 1988. Avtalen forpliktet landene til å fjerne en hel gruppe av landbaserte mellomdistanseraketter med atomvåpen, samt forbød partene å skaffe seg nye slike våpen.

https://www.facebook.com/theElders/videos/413454892760409/

 

Press release:
Gro Harlem Brundtland, Elder and former Prime Minister of Norway, said:

Gro Harlem Brundtland. Foto: The Elders

“The INF Treaty helped to end the Cold War and restore peace and security in Europe. I fear this legacy risks being squandered by one side or the other through a mix of bellicosity and hubris. The leaders of Russia and the United States must refocus their strategies in favour of nuclear disarmament, not escalation. Both leaders have at times spoken in this sense. They must turn their positive words into realistic action.

The Elders noted with alarm that the probable termination of the INF is only one element of destabilizing uncertainty around the future of arms control, given the lack of clarity around the extension of the New START (Strategic Arms Reduction Treaty), reports that the US could “unsign” the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty, and the overall lack of dialogue on any form of arms control between the US and Russia.

Increased geopolitical tensions from the Korean Peninsula to the Indo-Pakistan frontier and the Gulf make it all the more imperative to have a serious, substantial discussion between the nuclear powers to defuse tensions and restore trusted channels of dialogue.”