En ulykke ved atomkraftverket Fessenheim i Frankrike i 2014 var mer alvorlig enn tidligere kjent. Tyske media hevder at franske myndigheter har holdt tilbake informasjon om alvoret i situasjonen. Tyske forskere hevder hendelsen ved anlegget Fessenheim, som ligger i Alsace ved grensen til Tyskland, var den mest dramatiske atomulykken som noen gang har skjedd i Vest-Europa.


Kritikk fra naboland

Fessenheim-reaktorene

Fessenheim-reaktorene ble satt i drift i 1977 og 1978, hvilket gjør disse til Frankrikes eldste. Regjeringen har derfor gjentatte ganger sagt at den ville nedlegge anlegget etter hard kritikk fra lokale politikere, samt fra nabolandene Tyskland og Sveits.

 


Verdens største el-eksportør

Frankrikes atomkraftverk

Frankrike er verdens største eksportør av elektrisk kraft med nær 20 operative atomkraftverk, med et nettoresultat på denne eksporten på omkring tre milliarder euro. Dette bør vel tas i betraktning ved vurdering av hvorfor informasjon om alvoret i angjeldende kraftverkulykke ble tilbakeholdt. Atomkraft gir fortsatt tre fjerdedeler av Frankrikes energibehov, men regjeringen vedtok i fjor sommer et lovverk for å kutte landets egen avhengighet av atomenergi.

Frankrike er dessuten storleverandør av atomkraftverk til tredjeland over hele verden. Landet har levert anlegg til blant annet Syd-Afrika, Iran og Kina. Denne eksporten, samt nødvendig vedlikehold av de leverte anleggene, er et av Frankrikes største eksportprodukter.

 

International Atomic Energy Agency

IAEA

Hverken den franske atomkommisjonen ASN, eller selskapet som driver de to Fessenheim-atomreaktorene, den franske energigiganten EDF, ga ikke relevante opplysninger om alvoret i hendelsen den 9. april 2014. En av reaktorene måtte legges ned etter at det ble funnet vann som lekket fra flere steder. Reaktoren kunne ikke stenges på vanlig måte på grunn av uløselige problemer. Den måtte derfor stenges, ifølge en ekspert, ved en uvanlig prosedyre i vest-europeisk sammenheng. Den offisielle rapporten fra ASN til den International Atomic Energy Agency – IAEA, inneholdt imidlertid intet om den uvanlige måten på hvordan reaktoren var blitt nedstengt.

På fredag ​​i forrige uke, ba Eveline Lemke som er miljøminister for den tyske delstaten Rheinland-Pfalz, hvilket grenser til Alsace, om at Fessenheim-anlegget umiddelbart skulle nedlegges. Ministeren påpekte at Frankrikes kjernefysiske overvåkning av kjernekraftverk var sviktende.

 

Problem også med belgiske atomkraftverk

Tihange-atomreaktoren

Belgias Tihange-atomreaktor, ligger også farlig nær grensen til Tyskland, samt for øvrig opp mot grensen til Luxemburg.  Dette anlegget ble nedlagt i mars 2014, men ble gjenoppstartet til tross for bekreftede skader i installasjonen. En aktivistallianse har vedrørende både dette anlegget og et annet, Doel anlegget som ligger nær Antwerpen, framsatt anklager mot den belgiske staten. Dette ettersom det er en økende frykt blant beboere i de tre land i nærheten for at en alvorlig ulykke skal skje med atomkraftverkene. Problemet for naboland tilsidesettes imidlertid ikke bare av Frankrike og Belgia. Det vises til tidligere artikkel i www.em24.uk «Litauen frykter atomkraftverk» – link: https://www.em24.uk/litauen-frykter-atomkraftverk/

 

 

Featured image: Et fransk atomkraftverk

01/07/2020