Amerikanske militser og ekstremister vil sprenge Capitolbygningen, advarte politimester Yogananda Pittman som for tiden er fungerende sjef for Capitol-politiet.

 

Advarselen ble framsatt under høringen torsdag den 25. som ble gjort tilknyttet opptøyene den 6. januar. Politimesteren oppfordret derfor om at de ekstra sikkerhetstiltakene som ble gjort ved president Joe Bidens innsettelse den 20. februar forblir grunnet pågående trusler fra høyreorienterte militsgrupper og ekstremister om å sprenge Capitol. Fem mennesker ble drept da tilhengere til daværende president Donald Trump stormet Capitol-bygningen. Det vises til artikler i www.em24.uk – «Valgt president Joe Bidens seier bekreftet av Kongressen» – link: https://www.em24.uk/valgt-president-joe-bidens-seier-bekreftet-av-kongressen/ og «Speaker Pelosi truer Trump med impeachment» – link: https://www.em24.uk/speaker-pelosi-truer-trump-med-impeachment/

 

Politioffiser Yogananda Pittman

Capitolbygningen huser USAs lovgivende forsamlinger for den amerikanske føderale regjeringen, Kongressen og Senatet. Medlemmer av militsgrupper som var til stede og deltok i stormingen av bygningen den 6. januar og andre, skal ha uttalt ønske om at de vil sprenge Capitol og drepe så mange mennesker som mulig, sa politioffiser Pittman til medlemmene av bygningens bevilgningsutvalg.

 

En rekke sikkerhetstiltak ble innført rundt Capitol og omkring i Washington for øvrig etter det dødelige angrepet. Adgangen til bygningen ble sikret med gjerder utstyrt med barberblad. Sjekkpunkter ble opprett rundt om og bemannet med 5.000 soldater fra Nasjonalgarden. Hittil skal mer enn 200 mennesker ha blitt siktet for sine roller i opprøret.

 

 

Featured image: Capitol

27/02/2021