Tysklands brutto nasjonalprodukt – BNP, falt med 10,1 % i 2. kvartal, april – juni. Dette var den kraftigste nedgangen siden de kvartalsvise målingene av BNP startet i 1970.

 

Som den første av de tre resterende store innen EU etter Brexit, Tyskland, Frankrike og Italia, har Europas lokomotiv – tyskerne, offentligjort sine ovennevnte tall for BNP i 2. kvartal 2020. Forventningene for Frankrike og Italia er enda mer negative.

 

Prosentvis endring i tysk BNP

Sammenlignet med fjoråret var tyskernes resultat enda dårligere. BNP falt med hele 11,7 % for 2. kvartal, med en samlet kollaps av eksport og husholdningsutgifter sammen med en økning i statlige utgifter. Det er imidlertid intet som indikerer at Tysklands økonomi kan forvente noen rask reetablering av økonomien. Regjeringen har imidlertid som kjent innført et fond omfattet flere milliarder euro inkludert nødlån, kredittgarantier og skattelettelser for å utjevne effekten.

 

 

Hovedkontoret til Tysklands føderale statistikkbyrå

Arbeidsledigheten har imidlertid likevel holdt seg relativt stabil. I juni var den på 6,4 %, men større del av arbeidere deltar i et furlough-program, hvilket indikerer at arbeiderne har obligatorisk permisjon uten lønn fra arbeidsgiver, med hensikt at denne skal kunne senke sine utgifter, imidlertid betaler Staten arbeideren godtgjørelse alternativt til lønn.

Tysklands panel av økonomiske rådgivere estimerte i mars med et fall på 2,8 % i brutto nasjonalprodukt for året 2020 i sin helhet, forårsaket av koronaviruspandemien. Denne kanskje noe løse beregningen var basert på forventning om at lockdowns ikke ville vare i mer enn fem uker og at restriksjoner deretter ville bli raskt lettet.

Dataene fra Tysklands føderale statistikkbyrå – Statistisches Bundesamt, kommer med bekymringer om at det kan ventes at en 2. bølge av koronaviruspandemien vil komme over hele Europa.

 

 

Featured image: EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen og Tysklands forbundskansler Angela Merkel

30/07/2020