ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Produksjon av storfekjøtt regnes som en av de største pådriverne for menneskeskapte klimaendringer. Brasils eksport av verdens storfekjøtt har vært stigende. Andelen av verdens totale eksport økte, ifølge data fra US Department of Agriculture USDA, med mer enn 3% i 2022 til 25%. Det som er bra for økonomien, er imidlertid dårlig for naturen. Miljømessige ulemper blir ignorert av en stadig mer kjøttsulten verden.

 

Brasils president Luiz Inácio Lula da Silva signerte på sin første dag i sitt presidentembete, en eksekutivordre med syv punkter som skulle kontrollere avskogingen i Amazonas, verdens største regnskog, for å få tilgang til et fond på 1,2 milliarder dollar for å beskytte denne skogen, etter en treårig periode med inaktivitet under sin forgjenger president Jair Bolsonaro, som med sin politikk hadde økt den årlige avskogingen per år med 14% og over sin periode med 60%, for å øke plass til beitemarker og produksjon av soyabønner. Det vises til artikkel i EM24 EuropMedia – www.em24.uk – «Lula da Silva sworn in as President of Brazil» – link: https://www.em24.uk/lula-da-silva-sworn-in-as-president-of-brazil/

 

Brasil avskoget i 2022, 10.573 kvadratkilometer med regnskog, hvilket er mer enn en tredjedel av Belgias størrelse. Dette til tross for internasjonale oppfordringer om å stoppe den kontroversielle praksisen. Det vises til artiklene «Avskoging av regnskogen i Amazonas størst på 15 år» – link: https://www.em24.uk/avskoging-av-regnskogen-i-amazonas-storst-pa-15-ar/ og «Amazonas’ skoger gir netto utslipp til klimakrisen» – link: https://www.em24.uk/amazonas-skoger-gir-netto-utslipp-til-klimakrisen/

 

Ingen avskoging

President Luiz Inácio da Silva

President Lula da Silva, eller bare Lula som han kalles, lovet null avskoging og bedyret at landet ikke behøvde å hogge mer skog, men likevel øke sitt landbrukspotensiale ved omlegging og effektivitet. Det vises til artikkelen  «COP27 establishes fund to cover affected nations’ loss and damage» – link: https://www.em24.uk/cop27-establishes-fund-to-cover-affected-nations-loss-and-damage/

 

Verserende lovforslag i Kongressen

Tidligere president Jair Bolsonaro

I Brasils Kongress verserer derimot til behandling, diverse lovforslag fra Bolsonaro-tiden. Disse forslagene oppfattes av enkelte forkjempere av menneskerettigheter og klimaendringer, som direkte fiendtlig overfor urfolks rettigheter og landets miljøsaker. Satt på spissen, omfattet forslag til romsligere bruk av plantevernmidler, nærmest en ignorering av tyveri av offentlig skogland og reguleringer for miljøtillatelser.

Kongressens behandling av disse forslagene, hvilke av verdens miljøaktivister rimeligvis betraktes som ekstremt utilbørlige forslag, vil imidlertid kunne overkjøre president Lulas optimistiske initiativ og forsett.

 

Velvære foran profitt

Indianer-barn i Brasils skoger

Målet om null avskoging av Amazonas kan nok bli tilsidesatt av det store utviklingslandet Brasils prioriterte tilførsel av utenlandsk kapital, selv om president Lula har sverget på menneskers og naturens velvære foran profitt.

Det ovennevnte skogfondets forholdsmessig relativt ringe verdi, vil nok være bortkastede penger som havner i Brasils store kasse for giverne, ettersom beløpene rett og slett er ubetydelige i forhold til avkastningen av alternativt slettet skogsareal, om fondet ikke eventuelt kan styres mot spesifikke prosjekter for å hjelpe eksempelvis Brasils urbefolkning, hvilket også kan følges av pressen og oppnå publisitet.

 

Uerstattelige eksportinntekter

Kjøtt et primært eksportprodukt

Med hensyn til kjøtteksporten dreier det seg om store eksportinntekter for Brasil. Landets nye regjering under president Lula virker etter alt å dømme, lite disponert til å endre den forrige president Bolsonaros vellykkede eksportstrategi av storfekjøtt og soyaprodukter.

Landets forpliktelser i henhold til FNs klima- og biologiske mangfolds-avtaler vil rimeligvis bli tilsidesatt og boikottet. Uansett har imidlertid Lula meddelt igangsettelse av et sporingssystem for alle landbruksprodukter, for å overvåke opprinnelsen, men om noe slikt vil fungere vil være et spørsmål relatert til blant annet eventuelle korrupsjonsmuligheter. Dog kan et slikt prosjekt være et framskritt for å beskytte regnskogen mot husdyrekspansjon og soyadyrkning, dersom tiltaket er godt strukturert, obligatorisk og gjennomsiktig.

 

President Lula til Kina for å selge kjøtt og soyaprodukter

Presidentene Xi og Lula da Silva

Presidentens nettopp avsluttede besøk i Kina taler heller ikke for noen vesentlige endringer i eksportplanene for kjøtt og soyaprodukter.

Noe av det mest essensielle med Lula og dennes representanters Kina-besøk var at det ble forordnet heving av Kinas midlertidige forbud mot import av brasiliansk biffkjøtt grunnet «mad cow disease». Kineserne hadde likevel inntil forbudet ble iverksatt kjøpt brasiliansk biffkjøtt for USD 8 milliarder, hvilket utgjorde nesten 9% av kinesisk import fra Latin-Amerikas største økonomi.

Kineserne har tradisjonelt vært en av landets største avtagere av matrelaterte produkter og Brasil er betraktet som en fundamental sikkerhet som matleverandør til Kina. Det vises til artikkelen «Brasil agiterer for bruk av egen valuta ved internasjonal handel» – link: https://www.em24.uk/brasil-agiterer-for-bruk-av-egen-valuta-ved-internasjonal-handel/

 

Featured image: Brasiliansk kvegproduksjon

21/04/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!