ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Greta Thunberg vil ikke delta på FNs toppmøte COP27 som starter søndag den 6. november i den egyptiske rødehavsbyen Sharm el-Sheikh, for bedre å takle klimaendringene. Her vil verdensledere samles for å utrede den nyeste klimaaktiviteten og sette reviderte mål med hensyn til utslipp av klimagasser. Thunberg mener imidlertid at møtet kun er greenwash som troner over møtets faktiske hensikt. Dette eksempelvis ettersom verdens benevnte verste plastforurenser, Coca-Cola Company, som ble kåret til denne lite ærefulle utnevnelsen i 2021, er en av møtets dominerende sponsorer.

 

Miljøaktivisten Greta Thunberg

Beslutningen til den kjente unge miljøkjemperen Thunberg, som etter hvert har blitt 19 år gammel, vekker oppsikt over hele verden.

Det er imidlertid ikke første gang den verdenskjente miljøaktivisten anklager dette toppmøtet for greenwash. Det samme gjorde hun også under fjorårets møte, COP26 i Glasgow.

Thunberg mener disse møtene ville gi makthaveres organisasjoner og selskap anledning til å skape marked rundt sine produkter og målsetninger, en falsk oppmerksomhet og et uredelig, miljøvennlige inntrykk. Forsamlingen i Glasgow ble sarkastisk beskrevet som en «global North Greenwash-festival».

Mandag talte miljøaktivisten på London Literature Festival, hvor hun sa at «det ville være svært krevende for aktivister å kunne bli hørt i Sharm el-Sheikh. Aktivisten ønsket heller å gi «plass til de som trenger å være der». Den svenske miljøkjemperen er ikke den første som har reist bekymring om greenwashing.

 

Verste plast-forurenser

Ilanddrevet Coca-Cola plast

Emballasje representerer rundt 30 prosent av vårt karbonfotavtrykk. Det var klimaaktivistgruppen Break Free From Plastic Coca-Cola, som kåret Coca-Cola Company til den verste plast-forurensende aktør i 2021. Selskapet hadde også denne rankingen de tre forutgående år. Dette til tross for at Coca-Cola Company i 2018 forpliktet seg frivillig til å samle inn én flaske for hver flaske selskapet solgte.

 

Opprop mot sponsorers lobbyvirksomhet

Miljøaktivisten Georgia Elliott-Smith

De egyptiske arrangørene av COP27 påpekte Coca-Cola Company sin innsats for å redusere klimagassutslipp og selskapets nøkkelfokus på klima, da de kunngjorde sponsoravtalen med selskapet i september, hvilken utløste umiddelbar forargelse på sosiale medier, med den følge at mer enn 228.000 mennesker umiddelbart signerte et opprop initiert av Georgia Elliott-Smith, tidligere delegat på COP26, om at COP fjerner Coca-Cola Company som sponsor.


Utestengelse fra klimasamtaler

Plastforurensning

Aktivister kritiserte Coca-Cola selskapets rolle i plastforurensning og påpekte avtalen som et eksempel på bedriftens greenwash – som en overdreven klimalegitimasjon for å maskere dennes forurensende atferd. Underskrifts-kampanjen som ber om å fjerne Coca-Cola som sponsor fikk altså mer enn 228.000 underskrifter, mens hundrevis av sivilsamfunnsgrupper i tillegg signerte et åpent brev som krever at alle selskap som forurenser blir utestengt fra å være involvert i klimasamtaler.

 

Opprydding av plast i havet

Plastflasker i havet

Utestengelse av bidrag fra forsøplere vil sikkert mange imidlertid mene kanskje ikke er så smart. Det vil nok være mer fordelaktig og ha nettopp disse gigant-forurenserne i tale og heller bevirke at disse pålegges spesifikke tiltak for å begrense sin forurensning.

Lobbyist-tilskuddene disse aktørene åpenbart betaler som en form for bestikkelser tilknyttet COP-arrangementene, må bare aksepteres og at de aktuelle selskapene derimot oppfordres til å øke sine bidrag til reell benyttelse i miljøkampen. Coca-Cola har eksempelvis bemerket at selskapet har ambisiøse planer om å kutte utslippene og rydde opp i hav-søppelet av plast.

 

Handelsmesse

COP26, Glasgow

IBM, Microsoft, Vodafone og flere store selskap, har også meldt seg som sponsorer og partnere for COP-arrangementene, men disse er generelt ikke noen klimaverstinger slik som Coca-Cola betraktes å være.

Imidlertid har disse COP-møtene i løpet av årene utviklet seg til å bli rene handelsmesser. Store selskap og industrigrupper setter opp boder og paviljonger i lobbyhensikt, for å kunne utnytte de kommersielle mulighetene når prioritet vedrørende klimaendringstiltak øker globalt.

 

Featured image:  Klimamøte COP27 i Sharm el-Sheikh med Coca-Cola Company som en av hoved-sponsorene

02/11/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!