ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Brasils sittende president Jair Bolsonaro tapte valget for utfordreren etter en bitter og useriøs valgkamp. Bolsonaro innrømmet først tirsdag ettermiddag å ha tapt valget mot Luiz Inácio Lula da Silva og at han ville forholde seg i henhold til grunnlovens bestemmelser. Det var en lettelse for landet ikke å ha importert en «Donald Trump situasjon».

 

Jair Bolsonaro

Det vises til tidligere artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Bolsonaro has not approved Brazil’s presidential election» – link: https://www.em24.uk/bolsonaro-has-not-approved-brazils-presidential-election/

Bolsonaro oppfordret sine tilhengere, som også omfattet en rekke lastebilsjåfører, om ikke å foreta voldelige demonstrasjoner. Sjåførene hadde blant annet demonstrert ved blokkering av motorveier inn til de store byene, derom også brent bildekk.

 

Internasjonal handel

Luiz Inácio Lula da Silva

Brasils påtroppende president Lula da Silva, som nå igjen skal regjere den største latinamerikanske økonomi, ble gratulert med sin seier av en rekke av verdens ledere.

Lula var allerede fra første stund fullt i gang med å installere seg i embetet som han forut hadde besittet fra 2003 til 2011.

Han hadde blant annet presisert ønske om å reforhandle en signert frihandelsavtale mellom EU og handels-blokken Mercosur, i hvilken Brasil deltar sammen med Argentina, Paraguay og Uruguay. Denne blokken ble etablert ved Asunción-traktaten i 1991, etterfulgt av Ouro Preto-protokollen i 1994. Hovedmålet er å fremme et felles marked som ville generere handel og investering gjennom konkurransedyktig integrasjon av nasjonale økonomier i det internasjonale markedet.

 

Re-industrialisering

Industri i Brasil

Lula skal ha uttalt at «Vi er ikke interessert i handels-avtaler som presser vårt land inn i rollen som evig eksportør av råvarer. Vårt mål er å re-industrialisere Brasil».

EU har imidlertid nektet ratifisering av handelsavtalen grunnet miljøspørsmålet. Kina har derfor hatt fritt leide og har blitt landets største internasjonale handelspartner. Lula har i valgkampen derimot forsikret slutt på avskogingen av Amazonas, hvilket ingen brasiliansk president hittil har greid.

 

Landbruk

Landbruk i Brasil

Arealer frigjort gjennom avskogingen benyttes nå i landbruksvirksomhet som må støtte den nye regjeringens miljøtiltak. Lula presiserte i sin første tale etter valget at «det brasilianske folket ønsker et godt liv, gode jobber med stigende lønninger og god offentlig utdanning og helse». Dette skiller seg ikke på noen måte fra det hele verdens befolkning ønsker. For å fylle disse ønskene kan den kommende presidenten ta i betraktning den nylig publiserte rekordfortjenesten fra landets omstridte landbruksindustri, i tillegg til store inntekter fra det delvis statseide oljefirmaet Petrobras.

 

«Amazon Fundraising»

Avskoging av Amazonas

Avskogingen av Amazonas har blant annet tjent mange lands produksjon av oppdrettsfisk og husdyrproduksjon godt, ettersom det har blitt tilrettelagt dyrkingsarealer for blant annet soyabønner, hvilket er det vestlige av dyrenes fôr.

Tapte inntekter ved bevarelse av skogen er blir tilført Brasil gjennom «Amazon Fundraising». Norge betalte eksempelvis 1,2 milliarder dollar til fondet mellom 2008 og 2018 og Tyskland ga mer enn 68 millioner dollar. Fondet ble imidlertid sperret etter at Bolsonaro tiltrådte i 2019 og svekket miljøvernet i Amazonas. Avskogingen økte med hele 72 prosent i løpet av Bolsonaros tid i presidentembetet. Bolsonaro argumenterte med at kommersielt jordbruk og gruvedrift var nødvendig i tilknyttede regioner for å redusere fattigdom.

Det vises til artiklene «Avskoging av regnskogen i Amazonas størst på 15 år» – link: https://www.em24.uk/avskoging-av-regnskogen-i-amazonas-storst-pa-15-ar/, «Amazonas’ skoger gir netto utslipp til klimakrisen» – link: https://www.em24.uk/amazonas-skoger-gir-netto-utslipp-til-klimakrisen/ og «Palmeoljeforsyningskjeden en korrupsjonsprosess?» – link: https://www.em24.uk/palmeoljeforsyningskjeden-en-korrupsjonsprosess/

 

Featured image:  Luiz Inácio Lula da Silva feirer valgseieren

03/11/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!