ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Forsvarsminister Lloyd Austin har holdt en kreftdiagnose tilknyttet prostatakreft hemmelig inntil tirsdag. Unnlatelse av å avsløre for presidenten og administrasjonens ledende ansatte, en lengre sykehusinnleggelse i denne forbindelse, er blitt skarpt kritisert av medlemmer av begge politiske partier. Austin er følgelig blitt oppfordret til å trekke seg.

 

Den 70 år gamle forsvarsministeren Lloyd Austin ble den 22. desember innlagt for prostatakreftkirurgi på Walter Reed National Military Medical Center etter at kreften ble oppdaget tidligere i måneden under en rutinemessig screening. Austin ble operert.

Det oppsto komplikasjoner og han fikk en infeksjon, hvoretter han den 1. januar ble han innlagt på intensivavdelingen. Imidlertid ble ikke presidenten eller andre ledende i administrasjonen informert om ministerens fravær før den 4. januar. Austin holdt ellers kreftdiagnosen hemmelig inntil tirsdag.

Tatt i betraktning forsvarsministerens nøkkelfunksjon, ble dennes manglende øyeblikkelige underretning betraktet som en svakhet i ministerens vurderingsevne. Hendelsen ble skarpt kritisert av medlemmer av begge politiske partier og førte til oppfordringer om at denne burde trekke seg.

President Joe Biden bekreftet positivt til journalister forrige uke, at det var en fatal feil av ministeren ikke å informere Presidenten eller administrasjonen om sykehusinnleggelsen og dennes fravær, men Biden anførte at Pentagon-sjefen likevel fortsatt hadde hans fulle tillit.

 

Featured image: USAs forsvarsminister Lloyd Austin

18/01/2024

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE