ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Houthi-opprørernes trakassering av skipsrutene i Rødehavet og Adenbukta skjer med missiler og droner i luften og på vannet ved hjelp av iransk teknologi og dens derivater.

 

Angrepene har fremkalt reaksjoner fra amerikanske og andre styrker. Det iranske regimet har lenge støttet opp en konstellasjon av stridende grupper for å fremme sine egne mål.

Det vises til tidligere artikler i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Hamas’ attack – an Iranian proxy attack on Israel? » – link: https://www.em24.uk/hamas-attack-an-iranian-proxy-attack-on-israel/ og «The Houthis blocking the Red Sea and the Suez Canal» – link: https://www.em24.uk/the-houthis-blocking-the-red-sea-and-the-suez-canal/

 

Sofistikerte våpen

Iranske droner

 

Houthiene, som har sluttet seg til Irans motstands-nettverk for Hamas, er i besittelse av noen av de mest sofistikerte kopier og varianter av iranske våpen, uttalte en seniorstipendiat ved Foundation for Defense of Democracies, som er en non-profitt tenketank og en respektert lobbyorganisasjon beroende i Washington, D.C.

Våpnene som houthiene benytter er designet for angrep, omfattet avstander på mer enn 1.600 kilometer. Ledelsen i Teheran kalkulerer tydeligvis med de store økonomiske kostnadene som trenges for å avskjære våpnene og ønsker å utnytte nettopp dette forholdet.

Droner flyr lavere og er senere enn ballistiske missiler som flyr høyt og raskt. Avskjæring av disse våpnene trenger imidlertid en helt ulik metodikk. Iran, som har det største arsenalet av ballistiske missiler i Midtøsten, har imidlertid i den senere tid også blitt en reell dronemakt, hvilket vises ved landets store leveranser til Russland for benyttelse i dennes krig mot Ukraina.

Det vises til artikkelen «Houthi attacks on several merchant vessels and US navy ships in the Red Sea» – link: https://www.em24.uk/houthi-attacks-on-several-merchant-vessels-and-us-navy-ships-in-the-red-sea/

 

Iran presser fra flere hold

Hizbollah krigere

 

Siden midten av november har houthiene satt i gang minst 25 angrep i Rødehavsområdet, i opplyste forsøk på angivelig å stoppe krigen i Gaza, som ble utløst ved Hamas sin overraskende offensiv den 7. oktober.

Iran legger press på Israel fra flere hold. Hamas forsøker å legge internt press på Israel, mens Hizbollah og houthier legger press på landet utenfra. Direktør Bryan Clark ved Center for Defense Concepts and Technology ved Hudson Institute tenketank, skal ha uttalt at det ellers også trues med oppfyring av hele Midtøsten-regionen som allerede anses som et arnested for ekstremistisk aktivitet.

 

Stort antall missiler og droner skutt ned

Amerikansk marineskip

 

Den amerikanske marinen har den siste tiden hevdet å ha skutt ned mer enn 60 missiler og droner. Til dette engasjementet disponeres en rekke verktøy, men som imidlertid belaster marinelagrene og påfører store kostnader.

Hver avskjærings-missil koster mange millioner dollar, mens houthi-dronene koster bare en brøkdel. Dette tærer således kostnadsmessig på de Israel-tilknyttede alliertes og andres bestrebelser, for å holde farbar vei gjennom den viktige Suez-kanalen til og fra Europa.

Ved nedskyting av disse dronene med de korte avstandene det er snakk om, må skyterne for å gjøre dette mest mulig kostnadseffektivt, bli kjent med hvor nærme dronen kan komme uten at det oppstår et problem. Spørsmålet blir derfor også avhengig av hvor lang tid det tar før avskjærings-missilet rekker fram til treffstedet. Det viktigste er å oppnå den beste kjennskapen til hvordan man kan ramme droner med de beste våpnene, som ikke tømmer marinebåtens magasinkapasitet og slagkraft.

Ledere fra USA, Storbritannia, Australia, Bahrain, Sør-Korea og flere, har fordømt houthi-aggresjonen, samtidig som de har bedyret militær gjengjeldelse. Amerikanske tropper senket den 31. desember tre houthi-båter og drepte mannskapet. Dette etter å ha kommet containerskipet Maersk Hangzhou til bistand etter dettes nødanrop. Senest tirsdag ble det greskeide bulkskipet Zografia rammet, 120 kilometer nordvest for byen Al-Saleef i Yemen. Skipet seilte fra Vietnam til Israel, men det skal kun ha fått mindre skader.

 

Operation Prosperity Guardian

Viseadmiral Brad Cooper

 

Viseadmiral Brad Cooper, som er sjefen for den amerikanske marinens operasjoner i Midtøsten, beskrev sammenstøtene i Rødehavet som et internasjonalt problem som krever en internasjonal løsning. Siden houthienes operasjon startet skal omkring 1.500 skip ha beveget seg gjennom det for verdenssamfunnet, angjeldende økonomisk viktige farvannet.

Uavhengig av fartøyets selskapseierskap eller destinasjon, er disse houthi-angrepene helt klart destabiliserende og i strid med internasjonal lov, uttalte admiral Cooper. Han fortsatte med å si at det er opp til houthiene som initiativtaker å stanse angrepene. Den 4. januar orienterte admiralen pressen om Operation Prosperity Guardian, som er en USA-ledet defensiv militæroperasjon av en multinasjonal koalisjon, for å sikre mot houthi-ledede angrep i passasjen i Rødehavet.

 

Featured image: Mer enn 20 land deltar i koalisjonen for å beskytte skipsleden i Rødehavet

17/01/2024


INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE