ALL ARTICLES CAN BE READ IN 100 LANGUAGES

 

President Hassan Rouhani i Teheran holder nå på å presse USA til å oppheve på Iran pålagte sanksjoner, ved å demonstrere i en videokonferanse på statlig TV, et angivelig fungerende sett med nyere typer sentrifuger for raskere anrikelse av uran hvilke beror nær Natanz.

 

Iran krever sanksjonene stanset
Sentrifuger som vist på iransk TV var imidlertid ennå ikke i funksjon, men ble framvist med hensikt for om mulig å bevirke at president Joe Biden stanser sanksjonene som president Trump påla Iran etter dennes brudd på inngått atomavtale signert i 2015.

Iran krever stansing av sanksjonene før det kan bli tale om nye forhandlinger med USA, hvilket Biden har tilbudt landet dersom Iran slutter å bryte atomavtalen. Det var nok liten tro på at USA føyer seg etter Irans ønsker og lar seg utpresse, men forhandlinger derom har pågått. Mer rimelig er det at USA setter strengere krav. President Rouhani berømmet sitt lands kjernefysiske prestasjoner og uttrykte håp om at landet vil ta større skritt i utviklingen. Imidlertid understreker Rouhani at landets atomaktiviteter er fredelige og for sivile formål.

 

Nærmer Israel seg anslag mot Iran?

Forsvarsminister, general Benny Gantz

Israel som har blitt truet med utslettelse dersom Iran kommer i besittelse av funksjonelle atomvåpen, tror imidlertid ikke at Iran har fredelige og sivile formål med sitt atomprogram. Israelittene har derfor i brev til Sikkerhetsrådet og FNs generalsekretariat anmodet om å gjøre undersøkelser om Irans gjennomførte rakettester, samt forespurt om Teheran og Washington vil komme til å overholde atomvåpenavtalen fra 2015, hvilket disse ikke ser ut til å svare på.

Den israelske FN ambassadøren oppfordrer imidlertid Sikkerhetsrådet til å fordømme Irans brudd på avtalen. Israelittene har ikke anledning til å ta sjanser. Det må således ikke påregnes at Israel vil sitte i bero og betrakte Rouhanis nykker. Israel regner med at forhandlingene mellom Iran og USA, dersom disse likevel skulle blir en realitet, kun vil bli et ytterligere treneringsopplegg uten noen reell løsning fra Iran side. Det må nok derfor påregnes at Israel selvstendig vil ta snarlig affære.

 

Forstyrrende isolasjonspolitikk

Wang Yi og Mohammad Javad Zarif, Kinas og Irans utenriksministre

Forstyrrende for amerikanernes sanksjonspolitikk mot Iran har Kina grepet muligheten og i forrige uke inngått en omfattende økonomisk sikkerhetsavtale som kan lette Irans internasjonale isolasjon. Avtalen omfatter kinesiske investeringer i Iran omfattet 400 milliarder dollar over 25 år, i bytte mot kontinuerlige oljeleveranser. Avtalen vil kunne utvide Kinas innflytelse i Midtøsten og undergrave amerikansk innsats for å holde Iran isolert. Dette kan forverre amerikanernes innflytelse i Midtøsten og løsning på Irans pågående tvist med USA om landets kjernefysiske program.

Amerikanske funksjonærer sier at begge land kan ta synkroniserte skritt for å bringe Iran i samsvar med vilkårene i avtalen, mens USA gradvis opphever sanksjoner. Iran har nektet å gjøre dette hvilket støttes av Kina. Det kreves at USA først handler for å gjenopplive avtalen de brøt ved å oppheve de ensidige sanksjonene som har kvalt den iranske økonomien. Kina var en av fem land som, sammen med USA, signerte atomavtalen med Iran i 2015.

Iran har ikke offentlig gjort noen av detaljene i avtalen med Kina før signeringen. Det har heller ikke den kinesiske regjeringen gjort. Men opplysninger som har lekket er ikke noe uvanlige. Disse omfatter banktjenester, informasjonsteknologi, havner, helsevesen, jernbaner, veier og telekommunikasjon.

 

Kina vil ved sine investeringer motta oljeleveranser i retur, visstnok til sterkt reduserte priser ifølge en oljehandler. Iran er ett av verdens mest oljerike land.

 

 

Sabotasje mot atomanlegget

Ali Akbar Salehi, leder for Atomic Energy Organization of Iran

I skrivende stund melder Irans statlige nyhetsbyrå IRNA, at Irans øverste kjernefysiske leder for Atomic Energy Organization of Iran, Ali Akbar Salehi, i dag – søndag, har sagt at det har vært «atomterrorisme» mot atomanlegget nær Natanz. Strømanlegget har blitt sabotert. Salehi hadde tillagt at handlingen var et forsøk for å hindre de pågående forhandlingene med USA i Wien.

 

 

 

Featured image: Natanz atomanlegg, Iran

11/04/2021