ALL ARTICLES CAN BE READ IN 100 LANGUAGES

 

Kongressen godkjente Biden-administrasjonens tilskudd til infrastruktur omfattet 1.200 milliarder dollar, for å sikre landets offentlige arbeidssystem, finansiere nye initiativ for klimamotstandskraft og utvide tilgangen til høyhastighets- internett. Behandlingen av et enda større sosialt sikkerhetsnett og klimaregningene ble imidlertid utsatt.

 

Representantene godtok infrastrukturtiltaket med 228 stemmer for og 206 mot. Alle demokrater unntatt seks fulgte partiledelsen, men det var 13 republikanere som fulgte eget standpunkt og tilsidesatte partipisken. Et halvt dusin såkalte konservative demokrater holdt tilbake, ettersom de først ville ha en partipolitisk analyse i forhold til landsomfattende generell økonomisk påvirkning som om dette plausibelt kunne oppnås. Dette vel må betraktes kun som et trekk for tilsynelatende å vise sine egne lokale valgdistrikt at de ikke kunne dikteres som partimedløpere uten kompetanse i makro-økonomiske forhold. Dessuten kan det selvfølgelig være et forsøk på å presse fram detaljer i den totale pakken som styrker disses stemmers lokale interesser.

Etter noen demonstrative dager og eventuelle små lokale justeringer, tilslutter nok også disse etternølerne seg til partiets felles front. Dette er uansett demokratiets spilleregler. En del såkalte progressive demokrater insisterte på at de ikke kunne støtte tiltaket uten en avstemming om sosialvelferdsloven. Det er imidlertid forventet at også det utsatte sosialkravet er i havn i inneværende måned.

 

Infrastrukturtiltaket
Infrastrukturloven er den største enkeltinvesteringen av føderale ressurser i infrastrukturprosjekter på mer enn et decennium, som Biden hadde lovet å levere i de første dagene av sitt presidentskap, inkludert en betydelig innsats for å ivareta nasjonens plikt tilknyttet planetens utilbørlige oppvarming. Infrastrukturloven vil gi 550 milliarder dollar i nye midler over 10 år for å støtte bygging og restaurering av veier, broer og motorveier, forbedre internettilgangen og modernisere landets strømnett. Tiltaket inkluderer altså USAs største investering for å forbedre tiltak mot klimaendring, sette av 50 milliarder dollar for å hjelpe lokalsamfunn med å rette opp igjen etter destruerende branner, flommer, stormer og tørke, som har blitt forverret grunnet den etter hvert pågående, uomtvistelig erkjente globale oppvarming. Vedtaket av infrastrukturbeslutningen kom fordi liberale demokrater stoler på forskernes resultater.

 

Sosialkravet utsettes

Speaker Nancy Pelosi

Kongressens dominerende, erfarne speaker Nancy Pelosi fra California, sa til journalistene etter Kongressens vedtak om utsettelse av sosialkravet, «Velkommen til min verden – dette er det demokratiske partiet». Så la hun til, «Vi er ikke et låst parti … Dette er en ekstra utfordring … Jeg ser på hver utfordring som en mulighet».

 

 

Flertallet i Kongressen kan tapes i 2022

President Joe Biden

For president Biden var infrastrukturbeslutningen for offentlige arbeider særlig velkommen ettersom presidentens popularitet hadde vært negativ de siste månedene på grunn av forventet økende inflasjon, at pandemien ville fortsette, samt den ubehagelige problematikken vedrørende Afghanistan. Dessuten kom på toppen at republikanerne vant guvernørvalget i Virginia og holdt på å erobre den demokratiske guvernørstillingen i New Jersey. Disse resultatene kunne på sikt indikere tap av flertallet i Kongressen i mellomvalget i 2022, hvilket kan koste demokratene kontrollen over denne. Forsinkelsen vedrørende presidentens partis sosiale agenda, som har blitt mislykket forsøkt behandlet to ganger i løpet av de siste ukene uten resultat grunnet splittelsen i partiet.

 

 

Featured image: Fra Kongressen etter infrastrukturvedtaket

06/11/2021