ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

President Joe Biden foretok en historisk nominasjon da denne nominerte dommer Ketanji Brown Jackson til høyesteretts- dommer, forutfor godkjennelse i det amerikanske Senatet. På mandag møtte dommer Jackson foran Senatets rettskomité for fire dagers høring før utnevnelsen. Rettskomiteens leder, Richard Joseph (Dick) Durbin, bemerket den historiske nominasjonen av den første fargede kvinnen som har blitt framstilt for innstilling for dommerembete i Høyesteretts 233 år lange historie.

 

Hvis Ketanji Brown Jackson blir akseptert, vil hun bli den 116. dommeren ved landets høyeste domstol. Det vises til tidligere artikkel i www.em24.uk – «President Joe Biden ønsker endring i Høyesterett» – link: https://www.em24.uk/president-joe-biden-onsker-endring-i-hoyesterett/

 

Partikamp om å besette dommere

Dommer Ketanji Brown Jackson

Senatets rettskomités innstillingshøringer kan samlet pågå i fire dager etter oppstart med presentasjon inkludert Jacksons egen grundige, skriftlige åpningserklæring på mandag.

I de senere årene har disse høringer blitt en heftig kamp mellom republikanerne og demokratene for å få tilsatt dommere, idet det hevdes at U.S. Supreme Court er politisk motivert til å ivareta det partiet som har oppnevnt dommeren, hvilket i prinsippet kan betegnes som en form for korrupsjon. Det vises igjen til en tidligere artikkel i www.em24.uk – «Amy Coney Barrett beskikket som høyesterettsdommer i USA» – link: https://www.em24.uk/amy-coney-barrett-beskikket-som-hoyesterettsdommer-i-usa/

 

Stephen Breyer med Joe Biden i bakgrunnen

Den 83 år gamle Stephen Breyer meddelte at denne går av med pensjon. Det er ikke urimelig å legge til grunn at president Biden kan ha påvirket dommer Breyer til å pensjonere seg. Dette tatt i betraktning at tidligere høyesterettsdommer Ruth Bader Ginsburg, som var den femte kvinnen i dette viktige embetet, først ga seg da hun døde. Republikanerne presset gjennom dommernominasjonen bare én uke forutfor presidentvalget, mot sterk opposisjon fra demokratene, etter dommer Ginsburgs død seks uker før valget.

Jackson har således blitt nominert til å erstatte Breyer, ettersom president Biden hadde gitt i sitt valgløfte å velge en afroamerikansk kvinne til landets høyesterett. Som sagt, så gjort, imidlertid vil ikke hennes tiltredelse endre den politiske sammensetningen av retten. Republikanerne har fortsatt flertall, 6-3. Ettersom Senatets 100 stemmer er likt fordelt og visepresident Kamala Harris avgjør eventuell stemmelikhet, bør nok Jackson være temmelig sikker på å bli innstilt.

Det forventes derfor ingen «kampvotering» for å bekrefte den 51 år gamle Harvard-utdannede juristen Jacksons tilsetting. Tidligere har Jackson arbeidet som føderal offentlig forsvarer for fattige klienter. Hvis utnevnelsen blir bekreftet, vil Jackson altså bli den 116. dommeren og den sjette kvinnelige ved landets høyeste domstol. Hennes bakgrunn er å ha vært tidligere føderal offentlig forsvarer i United States Court of Appeals. Dessuten opptrådt som medlem av The United States Sentencing Commission, som er en uavhengig avdeling for den rettslige grenen til den amerikanske føderale regjeringen. Denne kommisjonen er ansvarlig for å formulere de amerikanske føderale retningslinjene for straffeutmåling for de føderale domstolene.

Republikanerne er nok generelt tålelig eller bra fornøyd med Jackson, ettersom flere moderate republikanske senatorer for bare et år siden hadde stemt for å bekrefte demokratiske Jackson som føderal forsvarer for Court of Appeals.

 

Demokratisk kritikk

Senator Ted Cruz

Flere republikanske lovgivere har likevel kritisert president Biden for å ha fulgt opp sitt valgløfte om å velge en afroamerikansk kvinne til retten. Den republikanske Texas-senator Ted Cruz sa at fargede kvinner representerer kun 6 prosent av USAs befolkning. En annen republikaner, senator Susan Collins fra Maine, anførte at «demokratene dessverre har hatt en viss suksess med å prøve å male republikanere som anti-fargede, kan gjøre det vanskeligere å avvise en farget jurist.»

Det er fortsatt harme som plager noen republikanske senatorer tilknyttet høringen av republikaneren justitiarius Brett M. Kavanaugh, som den 9. juli 2018 ble nominert til å tjene som assisterende dommer ved Høyesterett i USA, av president Donald Trump. «De fleste av oss kunne ikke komme tilbake til kontorene våre under dommer Kavanaugh uten å bli spyttet på. Jeg håper det ikke skjer med dere alle,» sa den republikanske senatoren Lindsey Graham fra South Carolina, til sine demokratiske kolleger og anførte, «Jeg tror ikke det vil skje denne gangen.»

Senator Cruz, som en potensiell presidentkandidat i 2024, fokuserte sin åpningserklæring på det som har blitt et vanlig tema for disse Senat-høringene, klager på hvordan demokrater håndterte tidligere høyesterettsnominerte av republikanske presidenter. «Dette vil ikke være et politisk sirkus», sa Cruz, «Dette vil ikke være den typen karakterutstrykning som dessverre våre demokratiske kolleger har blitt veldig gode på.» Cruz fortsatte med å si at «Dette handler ikke om rase. Det handler om problemer og substans.» Cruz snakket videre om å diskutere selve Høyesterett og argumenterte for at den hadde blitt et kvasi lovgivende organ for progressive årsaker. «Det er mye enklere å overbevise fem advokater i svarte kapper enn å prøve å overbevise 330 millioner amerikanere», sa Cruz.

 

Et virkelig verdensperspektiv

Rettskomiteens leder Dick Durbin

Rettskomiteens leder Richard Joseph (Dick) Durbin, sa at «Det er ikke alltid lett å være først. I dag er det en stolt dag for Amerika.» Demokratisk senator Amy Klobuchar fra Minnesota, presset tilbake mot republikanerne i Senatets rettskomité og tok til orde for en streng lesing av grunnloven.

Dommer Jackson tilføyde, at hun ville bringe inn et «virkelig verdensperspektiv» som retten trenger.

 

Høyesterett står overfor «grunnleggende» saker

Senator Diane Feinstein

Den demokratiske senatoren Diane Feinstein fra California, som har deltatt i ni tidligere bekreftelseshøringer i Høyesterett, sa at «Jacksons CV er en av de mest imponerende jeg har sett.» Hun tilla, «Når du ser på journalen din, er det klart at du har kvalifikasjonene og erfaringen og kunnskapen som trengs for å tjene i Høyesterett og som kvinne gjør det meg veldig stolt.»

Feinstein nevnte også hvordan Høyesterett står overfor «grunnleggende» saker, inkludert abortrettigheter, våpenforskrifter og miljøhensyn som klimaendringer. Hun sa, med erfaring som tidligere ordfører i San Francisco, at hun visste hvordan disse problemene vil påvirke virkelige mennesker over hele landet.

 

 

 

Featured image: Dommer Ketanji Brown Jackson foran Senatets rettskomité

22/03/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!