ALL ARTICLES CAN BE READ IN 100 LANGAUGES

 

En FN-rapport publisert i dag tidlig beretter om brudd på menneskerettighetene fra krigens parter i Etiopia. En krig som ble innledet av Etiopias tvilsomt valgte statsminister, fredsprisvinneren Abiy Ahmeds «personlige» Prosperity Party – PP, mot Etiopias autonome Tigray-provins. Partiet Tigray People’s Liberation Front – TPLF, hadde styrt Etiopia i 28 år. TPLF nektet imidlertid å tilslutte seg PP-partiet etter Ahmeds beordring. Dette medførte at Ahmed framprovoserte krig mot Tigray-provinsen som utartet til genocide mot befolkningen.

 

Tigray People’s Liberation Front – TPLF sin militære fløy, Tigray Defense Forces -TDF, hadde i 1991 frigjort landet fra dets kommunistiske People’s Democratic Republic of Ethiopia (RDPE). Denne hadde blitt opprettet i 1974 etter at kommunistene hadde avsatt keiser Haile Selassie og drept denne året etter.

 

Statsminister Abiy Ahmed

Da statsminister Abiy Ahmed tiltrådte i 2018 forflyttet det politiske tyngdepunktet, i det 1.104.000 km² store og nest folkerikeste nasjon i Afrika med 115 millioner innbyggere, seg til provinsen Amhara. Koalisjonen Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front – EPRDF, var tidligere dominert av TPLF og hadde altså styrt Etiopia i 28 år. TPLF startet et solospill da EPRDF ble oppløst 1. desember 2019, for å bane veien for Ahmeds Prosperity Party – PP.

 

Genocide mot Tigrays befolkning

Protest mot genocide

Da de andre etnisk-baserte partiene i koalisjonen slo seg sammen for å danne PP, valgte TPLF å bli stående utenfor som selvstendig parti på grunn av politisk uenighet. Etiopia består av mange ulike befolkningsstammer. Statsminister Ahmed, som kåret Nobelfredsprisvinner, må ha besluttet å utnytte sin internasjonale berømmelse og renske ut den oppsetsige Tigray-befolkningen som ikke hadde rettet seg etter hans instrukser. Ahmed framprovoserte derfor en utslettelseskrig mot Tigray.

Krigen utviklet seg til, eller faktisk tilsynelatende var planlagt som, et brutalt genocide – folkemord. Kamper startet i november 2020 mellom etiopiske regjeringssoldater og Tigrays styrker. Regjeringssoldatene bombet og destruerte infrastrukturen i provinsen hvor titusenvis av sivile ble drept. Dessuten ble mer enn 2,5 millioner mennesker tvunget til å flykte fra landet. Kvinner som ikke kom seg unna, ble voldtatt.

 

Kommunikasjon og bistand hindret

Utdeling av mat i Tigray

Det oppsto hungersnød i Tigray som rammet 400.000 mennesker i provinsens både gjenværende befolkning og dennes flyktninger. All bistand inkludert mat, medisiner og legehjelp fra Human Rights Watch, Amnesty International og andre hjelpeorganisasjoner ble hindret adgang til Tigray provinsen. All kommunikasjon slik som telefon og internett med provinsen ble også hindret. Journalister ble utvist og nektet adgang. Statsminister Ahmed ville selvfølgelig hindre at det i ettertid ville foreligge uomtvistelige bevis omfattet bilder og journalist-beskrivelser av dennes igangsatte, redigerte genocide i Tigray, hvilke kunne bli lagt fram som bevis for Den internasjonale domstolen i Haag. Dette dersom Ahmed selv skulle slippe unna i live fra forbrytelsene denne har redigert i Etiopia. Gnisten Ahmed injiserte førte til flammer hvilke nå ser ut til å bre seg hurtig som i tørt gress til resten av Etiopia, hvilket kan føre til føderasjonens totale oppløsning.

 

Tigray vinner tilbake regioner og angriper kollaboratører

Tigray Defense Forces – TDF

Problemet for statsminister Ahmed var Tigray People’s Liberation Front – TPLF sin militære fløy TDF, hvilken vant tilbake territorier erobret av Ahmeds regjeringsstyrker. TDF fortsatte sin erobring i Tigrays tilgrensede provinser med disses strategiske byer. Provinsene hadde kjempet for Ahmed mot Tigray. TDF har imidlertid vist en effektivitet som nå, etter alt å dømme, vil medføre også snarlig erobring av den føderale hovedstaden Addis Abeba. Den fortsatt fungerende etiopiske regjeringen under statsminister Ahmed har følgelig erklært landsomfattende unntakstilstand.

Det vises til tidligere artikler i www.em24.uk herunder «Begår Nobels fredsprisvinner krigsforbrytelser?» – link: https://www.em24.uk/begar-nobels-fredsprisvinner-krigsforbrytelser/, «Dominoeffekt – Etiopias angrep på Tigray» – link: https://www.em24.uk/dominoeffekt-etiopias-angrep-pa-tigray/, «Abiy Ahmed vant valget i Etiopia» – link: https://www.em24.uk/abiy-ahmed-vant-valget-i-etiopia/, «Forhandlinger om våpenhvile i Etiopia» – link: https://www.em24.uk/forhandlinger-om-vapenhvile-i-etiopia/, «Statsminister Abiy Ahmed har ledet seksuell vold i Tigray» – link: https://www.em24.uk/statsminister-abiy-ahmed-har-ledet-seksuell-vold-i-tigray/ og «Tigrays frihetskjempere erobrer landområder hos angriperne» – link:  https://www.em24.uk/tigrays-frihetskjempere-erobrer-landomrader-hos-angriperne/

 

FNs høykommissær for menneskerettigheter

FNs kommisjon

FNs etterforskning ledet av FNs høykommissær for menneskerettigheter og den etiopiske menneskerettighetskommisjonen publiserte i dag tidlig sin rapport. Denne konfirmerte menneskerettighetsbrudd og tusenvis av drepte mennesker i landet. Tigray bestrider objektiviteten til denne rapporten ettersom etterforskningen har blitt utført i fellesskap av FN og Etiopias regjeringsopprettede menneskerettighetskommisjon. Berettigelsen av frykten bekreftes imidlertid etter at Etiopia i forrige måned utviste syv av FNs tilstedeværende bemanning inkludert en etterforsker. Dessuten har uavhengige journalister og fotografer blitt nektet aksess til landet som har blitt lukket for utgående kommunikasjon.

FN-rapporten, i hvilken det advares om hungersnød, bygger på nær 300 intervjuer som bekreftet alvorlige overgrep fra regjeringstroppene og disses allierte, samt også styrkene fra Tigray som trolig er ute etter hevn. Rapporten har anmerket at en rekke personer fra alle involverte parter ønskes framstilt for retten for forbrytelser mot menneskeheten – genocide.

 

 

Featured image: Tigray-styrker på vei til Addis Abeba

03/11/2021