ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Lørdag den 20. august avsluttet kreditorene sin 12 år lange overvåkning av grekernes statsfinanser, hvilket ble pålagt etter redningsaksjonen tilknyttet Hellas sin gjeldskrise.

 

Landets kreditorer avsluttet sin formelle, kvartalsvise gjennomgang av landets offentlige finanser, hvilket Hellas ble pålagt for å kunne motta hjelp tilknyttet sin uholdbare gjeldskrise som syntes uløselig i 2009. Den greske økonomien hadde blitt redusert med en fjerdedel, arbeidsledigheten var over 25 prosent og kompetansen emigrerte.

 

For å kunne bero i EU
For å hindre at Hellas måtte forlate eurosonen, ble det besluttet å hjelpe landet med et bidrag framskaffet fra Det internasjonale pengefondet – IMF, EU og Den europeiske sentralbank – ECB, omfattet omkring 290 milliarder euro. Dette imidlertid undergitt at landet lot sine økonomiske disposisjoner bli kontrollert for vel et decennium framover. Landet har altså nå gjennomgått denne innledende perioden.

 

Takker for godt samarbeid

President Ursula von der Leyen

«Takket være besluttsomheten og motstandskraften til Hellas og dets folk, kan landet avslutte dette kapittelet og se på framtiden med tillit», skrev EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen på Twitter.

 

 

 

 

Styre uten barnepike

Statsminister Kyriakos Mitsotakis

Den greske statsministeren Kyriakos Mitsotakis kalte lørdagen en «merkedag for Hellas og alle grekere». Nå kunne Hellas endelig igjen styre seg selv, men likevel vil landets finansielle disposisjoner fortsatt bli nøye gransket av landets kreditorer tilknyttet tilbakebetaling av gjeldsforpliktelsene, som er 180 % av bruttonasjonalproduktet, de påfølgende neste to generasjoner fram inntil endelig forfall i 2070.

Opphøret av barnepiketilstanden vil gi grekerne større frihet til å disponere sine budsjett. Dette vil kunne medføre at landet vil kunne bli mer attraktivt for investorer etter periodisk nærmest økonomisk stagnasjon. Foreliggende estimat for den greske økonomien i inneværende år, viser imidlertid en vekst omfattet 4 prosent, hvilket er betydelig bedre enn for eurosonens gjennomsnitt som er estimert til kun 2,6 prosent grunnet situasjonen i Ukraina og følgene av denne.

 

Rekordvekst i turistindustrien

Turister i Hellas

Hellas sliter imidlertid med stor arbeidsledighet. Minstelønnen er en av de laveste innen EU-blokken. Landets sentrum-høyre-regjering som ledes av statsminister Mitsotaki, har likevel positivt uttalt at «heretter vil enhet, vekst og velstand» komme til det prege det greske samfunn. I sommer opplever landets turistindustri en rekordartet vekst.

De høye prisene forårsaket av strammere beskatning, privatisering og andre reformer for fortsatt å betjene landets store lån i det forut oppfattet relativt rimelige Hellas, ser ikke ut til å ha hatt noen betydning for EU-turisters tilstrømming.

 

Framtidsutsikter

Historiske solide røtter

For å få en viss innsikt i Hellas sine framtidsutsikter med hensyn til GDP, kan det opplyses at landet på verdensbasis er rangert som nummer 55, etter Norge som nummer 53 og Danmark som nummer 54, men det må hensyntas at Hellas har en befolkning som er nesten dobbelt så stor som i de nordiske landene, altså flere å dele på. Estimatet for utviklingen i dette landet, som tidligere har gjennomlevet både gode og harde tide, er ikke urimelig selv på relativt kort tid. Den faktiske levestandarden i Hellas er kanskje høyere enn i de såkalte rike nordiske landene.

 

Rang Land Antall innbyggere millioner GDP
2022 2023 2024 Pr. beboer
53 Norge 5,5 440 440 490 $89.000
54 Danmark 5,8 390 409 426 $73.000
55 Hellas 10,3 365 384 399 $39.000

 

 

Featured image: Det greske flagget og EUs flagg

22/08/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!