ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Det ble onsdag meddelt at Israel og Tyrkia gjenoppretter fulle diplomatiske forbindelser og vil utnevne hver sin nye ambassadør og generalkonsul. Gjenåpningen skjer etter flere år med et anstrengt forhold mellom landene.

 

Tyrkia stengte ned sin ambassade i Tel Aviv og utviste den israelske ambassadøren etter at president Donald Trump i 2018 flyttet USAs ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem med den følge at israelske styrker drepte 60 palestinere på Gaza-grensen, hvilke protesterte både mot USAs godkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad og mot flytting av den amerikanske ambassaden.

 

Blant de første land som aksepterte Israel

President Weizmann og ambassadør Esin

Tyrkia var det første muslimske majoritetslandet som formelt anerkjente staten Israel. Forholdet mellom Israel og Tyrkia ble formalisert i mars 1949, da begge land ga høy prioritet til militært, strategisk og diplomatisk samarbeid, mens de delte bekymringer med hensyn til den regionale ustabiliteten i Midtøsten.

Forholdet mellom de to landene har imidlertid blitt stadig dårligere de siste tiårene. Israel hadde innledningsvis et relativt godt forhold til Tyrkia, inntil landet blandet seg inn i israelernes strid med palestinerne. Det vises til tidligere beskrivelse i EM24 EuropMediawww.em24.uk – avsnittet «Forholdene til Israel og de arabiske land» i artikkelen «Tyrkias president Erdoğan påstås å ha helseproblem» – link: https://www.em24.uk/tyrkias-president-erdogan-pastas-a-ha-helseproblem/

 

Smidigere framtoning

Presidentene Herzog and Erdoğan

Landene har imidlertid forøkt å reparere den langvarige forbindelsen, spesielt fra tyrkisk side etter at Israel ble en potensiell gassleverandør, hvilket tilsynelatende var en av nøkkelfaktorene for det potensielle nåværende samarbeidet. Det vises til tidligere artikler «President Erdoğan inviterer Israels president Herzog» – link: https://www.em24.uk/president-erdogan-inviterer-israels-president-herzog/ og «Israel betydelig regional gassleverandør» – link: https://www.em24.uk/israel-betydelig-regional-gassleverandor/

«Oppgradering av relasjonene vil bidra til å utdype båndene mellom de to folkene, utvide økonomiske, handelsmessige og kulturelle bånd, og styrke regional stabilitet», ble det skrevet i et felles kommuniké. Tyrkia lover likevel å forsvare palestinske rettigheter, slik at forbindelsen med disse ikke absolutt ble brutt, som følge av de nye diplomatiske forbindelsene til Israel.

 

Vil lobbe for palestinske interesser

Utenriksminister Mevlüt Çavuşoğlu

Den tyrkiske utenriksministeren Mevlüt Çavuşoğlu sa at «beslutningen om å gjenopprette diplomatiske forbindelser med Israel ikke betyr at Ankara vil gi opp sin støtte til palestinerne». Çavuşoğlu sa videre at «avgjørelsen om disse diplomatiske forbindelsene vil fortsatt tillate for det meste muslimske, men også det offisielt sekulære Gaza, Jerusalem og Vestbredden». Hvoretter Çavuşoğlu avsluttet med at «Retur av ambassadører er viktig for å forbedre de bilaterale båndene, samt som vi alltid har sagt, vil vi fortsette å forsvare palestinernes rettigheter».

 

Anerkjenner ikke Jerusalem som Israels hovedstad

Tyrkias ambassade i Tel Aviv

Tyrkia anerkjenner som ventet likevel ikke at den nye tyrkiske ambassaden blir liggende i Jerusalem, som den forrige ble denne beroende i Tel Aviv, hvilket for så vidt ikke representerer noe problem for israelerne.

I ovennevnte artikkel i EM24 er omskrevet president Isaac Herzogs besøk til Tyrkia i mars, som etterfulgt av utvekslinger av landenes utenriksministre bidro til å varme opp forholdet etter mer enn et tiår med sterke spenninger og fem år uten ambassade.

Utenriksminister Çavuşoğlu sa at «utnevnelsen av ambassadører var et av trinnene i normaliseringen av forbindelsene mellom landene. Oppgradering av relasjonene vil bidra til å utdype båndene mellom de to folk, utvide økonomiske, handelsmessige, kulturelle bånd, samt styrke regional stabilitet».

På en pressekonferanse i Ankara, sa Çavuşoğlu at «Et slikt positivt skritt kom fra Israel som et resultat av Tyrkias innsats, slik at vi bestemte oss for å utnevne en ambassadør til Israel, med ambassade i Tel Aviv».

Den tyrkiske ambassaden i Israel er utvilsomt en del av ønsket om å komme i betraktning som naturgasskunde hos israelerne, i tillegg til påvirkning av de såkalte Abraham-avtalene som normaliserte forholdene mellom Israel, Bahrain, De forente arabiske emirater og Marokko, samt at det ble forhandlet tilsvarende med andre arabiske land og vil utfordre den muslimske president Erdoğans ønske om likevel å være en ledende skikkelse i den arabiske verden hvor Tyrkia ikke er medlem hverken i Arab Union eller Arab League. Med hensyn til Arab Union regner ikke tyrkerne seg som arabere, med annet språk, mange ulike religioner og folkeslag. Tyrkia er heller ikke medlem av Arab League ettersom medlemslandene på et møte derom, stemte for ikke å godta Tyrkia som medlem.

 

 

Featured image: Illustrasjonsbilde

19/08/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!