ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Angrepet mot Israel den 7. oktober ble rimeligvis bestilt i Iran av president Vladimir Putin for å fokusere verdens øyne på noe annet enn Russlands angrep på Ukraina. Iran beordret følgelig Hamas sin korrupte ledelse til å gjennomføre Putins ordre uten å ta hensyn til den palestinske befolkningen i Gazas lidelser, som ledelsen i Hamas visste måtte komme. Dette selv om denne ikke hadde oversikt over i hvilken enorm skala Israel ville slå tilbake.

 

Det vises til tidligere artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Hamas’ attack – an Iranian proxy attack on Israel? » – link: https://www.em24.uk/hamas-attack-an-iranian-proxy-attack-on-israel/

 

På besøk i Russland

Nord-Koreas leder Kim Jong-un på besøk hos president Putin

 

Nord-Koreas leder Kim Jong-un ble invitert på besøk til Russland i fjor høst. President Putins hensikt var å få leveranser av ammunisjon, droner og missiler fra nordkoreaneren, hvilket senere er bekreftet levert og benyttet på slagmarken. Det vil imidlertid ikke være logisk om president Putin ikke oppfordret den besøkende til å skjerpe spenningen på den koreanske halvøya, på samme vis som denne satte i gang Hamas i Israel. I Nord-Korea er imidlertid forholdet annerledes.

Der vises til tidligere artiker, «Kim Jong-un wants to sell weapons to Putin’s Ukraine war» – link: https://www.em24.uk/kim-jong-un-wants-to-sell-weapons-to-putins-ukraine-war/ og «North Korea supplies weapons to Russia» – link: https://www.em24.uk/north-korea-supplies-weapons-to-russia/

 

Kun for å overleve selv

Nordkoreansk atomvåpen

 

Kim Jong-un vil, dersom denne tenker til en viss grad normalt, kun være interessert i å overleve selv og med det, et endelig punktum. Denne har derfor ingen interesse av å bevirke noen styrkeprøving mot Sør-Korea og USA, pluss eventuelt Japan, med sitt «personlige land» arvet fra faren og bestefaren, omfattet 22 millioner tilsynelatende for det meste utsultet befolkning, dog unntatt disse som gjennom terror nødvendigvis trenges for å opprettholde status quo.

Nord-Korea som har utrustet seg med atomvåpen, vil bli utslått kun etter minutter om disse eksempelvis angriper Seoul fra sine oppstilte kanonstillinger som dekker hele byen. De angrepne kan ikke sitte å vente på at lederen skal få sjanse til ytterligere destruksjon, men øyeblikkelig bombe den lille atommakten til taushet, hvilket altså kun vil ta minutter.

 

Forhåndplasserte kanoner

Gamle russisk ML-20 Howitzer

 

«Arveprinsen» i Nord-Korea vet dette like godt som deg. Derfor har «prinsen» begrenset seg til å framsette tomme trusler og beskyte en folketom sone i Sør-Korea et par dager med sine forhåndplasserte kanoner. Kanskje blir det ytterligere beskytning slik at «prinsen» kan få noe av de sikkert avtalte matforsyninger og kanskje russisk teknisk bistand til å videreutvikle sine skremselsvåpen. Dette for å skape overskrifter i den internasjonale pressen. Lederne i Seoul vet nok dette, og vil ikke ta til voldelig motmæle for eskalering av hendelsene til noen konflikt med Nord-Korea.

 

Kina uinteressert

President Xi Jinping

 

Trolig kan man uansett se helt bort fra Kinas eventuelle involvering ut over støttende kommentarer for Nord-Korea. Kineserne har også hittil holdt seg borte fra deltagelse i Ukraina-konflikten, men kun selvfølgelig høstet fordeler – billig olje. For kineserne er det ingen ulempe at Russland svekkes. Kinas interesser i framtidig grensekonflikt med Russland er langt større enn mot noe annen av dennes naboer. Å utsette seg for risiko vedrørende Nord-Korea er kineserne ikke tjent med.

Seoul er kun like interessert i opprettholdelse av status quo som «prinsen» er, men internasjonal presse har imidlertid fått sine overskrifter gjennom bombardementene, hvilket rimeligvis har vært meningen. Pressen har derfor slått stort opp at Nord-Korea avfyrer artilleri nær grensen for andre dag. Det blir vel sikkert flere tilsvarende artilleriskudd, pluss noen nye atomtrusler og diverse missilutskytninger.

 

Symbolske artilleri-granater

Nordkoreansk artilleri

 

Pyongyang avfyrte mer enn 60 artillerigranater mot buffersone ved grensen mellom de koreanske statene, etter dagen forut å ha avfyrt 200 granater mot de sørkoreanske øyene Yeonpyeong og Baengyeong vest for Seoul, som bebos av samlet 7.000 mennesker.

Det antas imidlertid at Seoul bare kommenterer internt med å si, «Hva så!», men sender sikkert en formell protest. Øyenes innbyggere ble likevel beordret til tilfluktsrom og fergeavganger til øyene ble innstilt. Fredag ble imidlertid artilleri-ilden i tillegg besvart med sørkoreanske like ufarlige artilleri-runder ut i havet.

 

Featured image: Nordkoreansk beskytning av sørkoreansk territorium

08/01/2024

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!