ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Etiopias regjering ledet av statsminister Abiy Ahmed, vil at WHO skal etterforske Verdens helseorganisasjon – WHOs egen generaldirektør, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, altså WHOs egen sjef grunnet dennes uttalelser tilknyttet bemerkninger som gjelder Tigray-provinsen.

 

Statsminister Ahmed har anklaget Tedros Adhanom Ghebreyesus, generaldirektøren for WHO, for å blande seg inn Etiopias interne anliggender, mens FN-organet UN World Food Program – WFP meddelte at Tigray-regionen står foran en stor humanitær katastrofe.

Nødhjelpsdistribusjonen i regionen Tigray er på et lavnivå. Andre livreddende mathjelps- organisasjoner i Nord-Etiopia er i ferd med å stoppe opp på grunn av de intense kampene og andre hindrende arbeidsforhold.

 

Hevder WHO-direktøren er inhabil

Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus

Etiopias utenriksdepartement skrev fredag ​​til WHOs hovedstyre og hevdet at generaldirektøren spredte skadelig feilinformasjon om Etiopia og på dette vis kompromitterte WHOs omdømme, uavhengighet og troverdighet. Det ble bedt om at direktøren, som selv er etiopisk, skulle etterforskes for brudd på sitt faglige og juridiske ansvar.

Statsminister Ahmed anklaget WHO-sjefen for å støtte Tigray People’s Liberation Front – TPLF, som er den føderale regjeringens motstander i den beroende konflikten, grunnet at provinsen ikke lot seg manipulere av fredsprisvinneren Ahmed til å tilslutte seg dennes parti Prosperity Party – PP, hvilket betraktes som et ledd i Ahmeds opprettelse av et diktatur.

 

Nødhjelp tilbakeholdes

Biler med nødhjelp

Det etiopiske brevet kom etter en mediekonferanse avholdt på onsdag, der WHO-direktøren anklaget den etiopiske regjeringen for bevisst å holde tilbake mat og medisiner fra millioner av mennesker i Tigray-regionen. Direktøren hadde uttalt at, «Ingen steder i verden er vi vitne til et helvete som i Tigray.» Direktøren presiserte dagen etter, på torsdag, ytterligere sitt syn i en Twitter-melding at «Folk i Tigray i Etiopia, som har levd under de facto blokade i over ett år, dør av mangel på medisin og mat og gjentatte droneangrep. WHO og dennes partnere krever imidlertid trygg, uhindret tilgang til å levere humanitær hjelp til millioner av mennesker i stor nød. Denne tilgang trengs straks!»

 

WHO-direktøren tidligere minister i TPLF-partiets regjering

Etiopias utenriksminister Tedros Adhanom Ghebreyesus og EU-kommisjonens visepresident Federica Mogherini (2016)

Statsminister Ahmed har også tidligere anklaget WHO-direktøren for å støtte Tigray-styrken, en anklage Adhanom Ghebreyesus har avvist. Den etiopiske regjeringen under den suspekte fredsprisvinnerens ledelse ønsker at WHO-direktøren, som var både helseminister og utenriksminister i Etiopia da TPLF kontrollerte landets regjerende koalisjon, skal trekke seg fra alle saker som angår Etiopia.

TPLF-regjeringspartiet, som dominerte landets regjerende koalisjon fra 1991 til 2018, er ansett som arkitekten for den etniske føderalisme. Det var TPLFs hær som i slutten av mai 1991 styrtet den kommunistiske, demokratiske folkerepublikken Etiopia – RDPE, som hadde avsatt keiser Haile Selassie og opprettet en sosialistisk stat i 1974.

Etter den etiopiske borgerkrigen ble avsluttet har Tigray tradisjonelt vært en førende del av det politiske maktsentrum i Etiopia, ledet av Tigray People’s Liberation Front-parti – TPLF. Tigrayene dominerte således i flere tiår Etiopias militære og politiske liv, etter at disse altså kastet de kommunistiske kuppmakerne som hadde overtatt makten etter keiser Haile Selassie. Dette fungerte greit for den største delen av den kompliserte sammensatte føderasjonen inntil Abiy Ahmed kom på banen og ønsket å utnytte berømmelsen tilknyttet sin tildelte fredspris til opprettelse av et personlig diktatur.

 

Utestenge journalister og sperrede kommunikasjonslinjer

Representant for pressen

Tigray har deretter vært preget av konflikt siden november 2020, ettersom statsminister Ahmed manipulerte en militæroffensiv mot de regionale styrker i Tigray, fordi regionen altså ikke ønsket å underkaste seg Ahmeds personlige Prosperity Party – PP og personlige styre.

Tigrays regionale styrker som i sin tid hadde frigjort landet fra dets kommunistiske totalitære styre, ønsket ikke et nytt totalitært styre nå ledet av Ahmed. Det henvises til andre artikler i www.em24.uk om angjeldende situasjon – «Etterforskning av overgrep mot menneskerettigheter i Etiopia», link: https://www.em24.uk/etterforskning-av-overgrep-mot-menneskerettigheter-i-etiopia/ hvor det er opplistet ett titalls artikler under avsnittet «Em24 EuropMedia advarte mot Abiy Ahmed». Her kan krigens utvikling følges i den grad informasjon om denne har blitt tilgjengelig, idet statsminister Ahmed blokkerte informasjonstilgangen ved å utestenge journalister og sperre kommunikasjonslinjer omfattet både internett og telefon, postverket fungerte heller ikke. Hensikten med å nekte informasjon til utenomverden var selvfølgelig for å hindre bevis for dennes troppers aktiviteter. Slik at Ahmed selv i ettertid kunne konstruere hendelsesforløpet av krigshandlingene etter eget ønske og skjønn.

Den angivelig ukontrollerte valgte statsministers Ahmeds regjering har dessuten benektet alle beskyldninger om blokkering av bistand og hevder at det er TPLF som er ansvarlige for mangelen på mat og forsyninger i regionen. Regjeringen hevder at TPLF selv har ansvar for mangelen på bistand for å oppnå internasjonal goodwill. Det er nettopp for å kunne framsette slike påstander at Ahmed hindrer informasjonstilgangen fra slagmarken. Skulle det ellers være noen annen grunn for å hindre informasjon til verdensopinionen? Det som imidlertid synes klart er at verdensopinionen må inngå i avviklingen av disse stridighetene som ellers vil kunne ende med et fullstendig genocid mot Tigray-befolkningen.

 

WHOs første afrikanske generaldirektør

Doktor Tedros Adhanom Ghebreyesus som nyvalgt generaldirektør i WHO

Doktor Tedros Adhanom Ghebreyesus ble valgt til WHOs første afrikanske generaldirektør i mai 2017 med sterk etiopisk støtte. Doktoren kjenner selvfølgelig situasjonen under TPLF-partiets styre og ville selvsagt ikke ha besittet sin posisjon dersom ikke partiets styre hadde vært tilfredsstillende. Den respekterte doktoren stilte uten opponenter og ble valgt for annen periode som WHO-direktør i oktober i fjor, dog uten etiopisk støtte, men bare grunnet bevist dyktighet som leder av den verdensomfattende virksomheten som organisasjonen WHO er. Dessuten, åpenbart i den tøffeste perioden organisasjonen har gjennomlevd grunnet den pågående Covid-19-pandemien.

 

Regjeringen hindrer bistand

Hungersnød

Kampene mellom regjeringsstyrkene og TPLF har forårsaket tusenvis av dødsfall, fordrevet millioner og etterlatt hundretusener som lever under hungersnød med bistand til regionen blokkert grunnet fredsprisvinnerens intensjon om å sulte i hjel hele befolkningen i Tigray i sitt genocid-initiativ, for å tilfredsstille sin tilsynelatende syke besettelse om personlig makt.

For å forverre forholdene ytterligere for menneskene som har gjennomgått en umenneskelig krigstilstand og tapt sine kjære og levd i konstant sult, blant annet idet hjelpeorganisasjonene har blitt sabotert og hindret av Ahmeds regjering, krydres flyktningleirene med droneangrep slik at ingen skal føle seg trygge hvor enn de befinner seg. Fredag ​​sa FNs menneskerettighetskontor at ytterligere mellom 100 og 200 sivile skal ha blitt drept i Tigray siden nyttår, samtidig som det er strømmet på med anmeldelser om nye mulige krigsforbrytelser foretatt av Ahmeds regjeringshær.

 

Et dilemma for Nobels fredspriskomité

Nobels fredsprisvinner 2019 Abiy Ahmed

På torsdag medelte imidlertid Nobels fredspriskomité at 2019-Nobel laureate, Abiy Ahmed, bar et spesielt ansvar for å få slutt på krigen og den humanitære krisen, men overraskende har disse foreløpig meddelt at komitéen ennå ikke hadde besluttet å strippe Ahmed for den tildelt fredsprisen.

Man kan selvfølgelig tenke seg hvilken vanskelig situasjon priskomitéen for tiden befinner seg, når denne uvitende har tildelt en maktbegjærlig massemorder samme høythengende utmerkelse som verdens elite av samfunnets oppdragende bidragsytere til sammen har lagt for dagen. Dette gjennom langt mer enn hundre år for å oppå denne ærverdige status til å fortjene Nobels fredspris av de tidligere og framtidige prisvinnerne. En enkelt massemorder i denne rekken skal ikke kunne lykkes med å bringe prisen i vanry.

 

 

Featured image:
Generaldirektør Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus i Verdens helseorganisasjon – WHO

15/01/2022

 

Inform five of your friends about www.em24.uk which is a free magazine!