ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Den kinesiske utenriksministeren Wang Yi er uenig i at det skal ha oppstått noe maktvakuum i Midtøsten som må fylles grunnet president Bidens tilsynelatende reduserte interesse for regionen, hvilket angivelig skulle ha forårsaket problemer. Dersom så skulle være tilfelle må de eventuelle berørte land selv være seg bevisst sin egen skjebne. Kina vil ikke være noe substitutt for USA.

 

Seks land i Midtøsten, inkludert Saudi-Arabia, Iran og Tyrkia, har uavhengig sendt toppdiplomater til Kina, ifølge kinesisk statlig media, angivelig for å oppnå utvidet samarbeid, samt for å forsterke og konsolidere forbindelser, idet USAs reduserte tilstedeværelse i Midtøsten skaper bekymring, slik at forbindelse til Kina vil være viktig. Dette gjelder selvfølgelig ikke Iran, uten at dette behøves kommentert. Denne har nok annen motivasjon for å forsøke å få tettere bånd til kineserne.

 

USA kjøper ingen olje

Fracking

Problemet for Saudi-Arabia er imidlertid, selvfølgelig at USA selv er blitt netto eksportør av olje grunnet sin utvinning av skiferolje gjennom fracking-virksomhet. Det vises til artikkel i www.em24.uk – «Utvinning av skiferolje, fracking – giftige kjemikaler påvirker menneskeheten» – link: https://www.em24.uk/utvinning-av-skiferolje-fracking-giftige-kjemikaler-pavirker-menneskeheten/. Minket etterspørsel etter olje hos de øvrige oljenasjonene vil også kunne påvirkes av dette forhold.

 

Ingen hegemoniske ambisjoner

Utenriksminister Wang Yi

Utenriksminister Wang hevder at styrking av båndene til Midtøsten fra kinesisk side «ikke er basert på eventuelle hegemoniske ambisjoner, men på felles interesser og gjensidig respekt.» Kina vil ikke på noen måte forsøke å erstatte USAs rolle i regionen. Angjeldende land kan løse sine regionale spørsmål selvstendig, uttrykte Wang i et møte i forrige uke med utenriksministrene fra Saudi-Arabia, Bahrain, Kuwait, Oman, Tyrkia og Iran, samt generalsekretæren for Gulf Cooperation Council. Wang sa ellers at, «Kina har alltid støttet Midtøsten for å realisere stabilitet og framskynde utviklingen. Vi tror folket i Midtøsten er selvstendige. Det er aldri et maktvakuum, og det er ikke behov for patriarkat utenfra.»

 

Belt and Road Initiative – Midtøsten

 

Det er ellers påstått fra kinesisk hold at US-amerikanerne ønsker at kineserne fyller det angivelige maktvakuumet ettersom amerikanernes tidligere inntreden i Midtøsten låste regionen med interne problemer. Kineserne ønsker ikke noe tilsvarende og mener at vestlige media ukorrekt forsøker å antyde at Kina ønsker større innflytelse i Midtøsten tilknyttet sitt Belt and Road Initiative.

«Kina vil ikke la seg lure og vil ikke gå i denne fellen, dette er budskapet som den kinesiske utenriksministeren ønsket å formidle ved å nevne begrepet maktvakuum», understreket i går Yin Gang, som er en stipendiat ved Institutt for vestasiatiske og afrikanske studier ved Det kinesiske akademiet for samfunnsvitenskap. Denne fellen var åpenbart den fellen som US- amerikanerne angivelig hadde gått i ved å involvere seg i Midøsten. Tilsynelatende hadde ikke kineserne her tatt hensyn til amerikanernes forhold til Israel.

Under møtet med utenriksministrene i forrige uke, hadde imidlertid Wang gjentatte ganger terpet på at det internasjonale samfunnet kan bidra til stabilitet i Midtøsten. Midtøsten trenger utvikling og regionale land kan lære av eksterne modeller, men bør ikke kopiere disse modellene direkte. Til media skal utenriksminister Wang etter møtet ha uttalt at, «Nyliberalisme er ikke et universalmiddel.»

 

Direktør Li Shaoxian

Også vedrørende begrepet Nyliberalisme har den kinesiske utenriksminister i ettertid fått forklarende bistand. Li Shaoxian, som er direktør for China Institute for Arab Studies ved Ningxia University, sa til det statlige media også i går, at «Midtøsten er et sted hvor folket ikke har vært i stand til å kontrollere sin egen skjebne på veldig lang tid, i stedet har de sett inngrep eller kontroll fra eksterne krefter.»  Statsmediet tilføyde imidlertid at det er fordi det ikke er noen lokal makt, som effektivt kan løse regionale problemer og forene folket, som er i stand til å motstå utenlandske invasjoner lansert av vestlige kolonialister og imperialister.

 

Vestens påtvungne demokrati en katastrofe
Direktør Li fortsatte sin forklaring med at, «Under den ideologiske instruksen fra nyliberalismen har Greater Middle East-prosjektene foreslått av USA, som forsøkte å spre vestlig demokrati etter 9/11, samt den arabiske våren oppmuntret av Vesten av lignende grunner siden 2010, ført til katastrofale konsekvenser.» Statsmediet tilføyde også til denne forklaringen fra direktør Li, med henvisning til ikke navngitte eksperter, at «i forbindelse med det forferdelige kaoset som følge av Irak-krigen lansert av USA, samt den forhastede tilbaketrekkingen fra Afghanistan i fjor, viser at demokratiet som Vesten har påtvunget Midtøsten ikke fungerer og er en fullstendig katastrofe.» Hvoretter mediet igjen siterer direktøren, «Land i Midtøsten bør finne sine egne måter å løse sine utfordringer og problemer i stedet for å stole på eksterne krefter.» Statsmediet bidrar også her på nytt til direktørens kommentar, med en ikke navngitt ekspert som sier, «Vanskeligheten for regionale land å realisere reell uavhengighet og utvikling ligger i effektiv motstand mot utenlandske intervensjoner fordi USA vil fortsette å blande seg inn i regionale spørsmål selv om Washington reduserer sin tilstedeværelse.»

 

Oppfordrer til allianse mot USA og Israel
Kinesisk statsmedia avslutter med referat til ikke navngitte kinesiske analytikere, at «Regionale land som Saudi-Arabia, Tyrkia og Iran, burde innse at noe av konflikten mellom disse faktisk ble hyppet og brukt til å tjene USAs strategi som et middel til å gi legitimitet for å gripe inn, så det ville være uklokt og unødvendig å opprettholde hatet og fiendtligheten mot hverandre etter USAs tilbaketrekking.»

 

 

Featured image: Illustrasjon av Kinas forbindelser til Midtøsten

17/01/2022

 

Inform five of your friends about www.em24.uk which is a free magazine!