ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

United Nations Human Rights Council – HRC stemte i sin siste sesjon for 2021, fredag den 18. desember, for en resolusjon om å etablere en uavhengig internasjonal etterforskningskomité av konflikten i Etiopia som gjelder menneskerettslige overgrep. Dette etter at en framstående FN-medarbeider hadde uttalt at det hadde vært foretatt en rekke krenkelser, samt massearre-stasjoner foretatt av den føderale regjeringen, dessuten ellers foretatt menneskerettslige overgrep av samtlige av konfliktens øvrige deltagende parter.

 

Den etiopiske regjering har imidlertid meddelt angivelig å være oppbrakt over Human Rights Councils beslutning om etterforskning og motsatte seg aksept av noe samarbeide, men derimot hevdet at beslutningen var politisk motivert.

Saksforholdet som ble brakt inn for kommisjonen av EU, støttet av andre vestlige stater, vedtok etterforskningen til tross for innvendinger fra den etiopiske regjering, som altså avviste anklager om overgrep og presiserte at denne allerede hadde samarbeidet med FNs i etterforskningen av den fortsatt pågående krigen, gjennom den statsoppnevnte etiopiske menneskerettighetskommisjonen, for å undersøke anklagene om overgrep, samt dessuten var klar til å gjøre det igjen.

 

Avstemming vedrørende beslutningen

Michelle Bachelet Jeria, Høykommissær for menneskerettigheter

Avstemmingen om forslaget etter den angjeldende spesialsesjon, omfattet 21 stater som stemte for etterforskning, mens 15 stater stemte mot. Herunder ikke uventet inkludert Kina og Russland, dessuten en rekke afrikanske land som hadde bedt om at resolusjonen ble forkastet, ettersom den foreslåtte etterforskningen kunne virke kontraproduktivt og i stedet ville forsterke spenningene i Etiopia. 11 av de stemmeberettigede statene av de totalt samlede 47 medlemstatene i HRC i Genève, forholdt seg imidlertid passive.

Kommisjonen hevdet imidlertid at en rekke av krenkelsene ubetinget kan klassifiseres som forbrytelser mot menneskeheten. Denne krever derfor snarlig undersøkelser av uavhengige eksperter, ble det meddelt fra FN i Genève.

 

Em24 EuropMedia advarte mot Abiy Ahmed
Em24 EuropMedia har tidligere fremmet en rekke artikler i www.em24.uk om denne krigen som åpenbart ble igangsatt av den maktbegjærlige Abiy Ahmed.

Den 17/11/2020 ble artikkelen «Begår Nobels fredsprisvinner krigsforbrytelser?» publisert som link: https://www.em24.uk/begar-nobels-fredsprisvinner-krigsforbrytelser/ Den 08/07/2021 «Forhandlinger om våpenhvile i Etiopia» – link: https://www.em24.uk/forhandlinger-om-vapenhvile-i-etiopia/ Den 12/07/2021 «Abiy Ahmed vant valget i Etiopia» – link: https://www.em24.uk/abiy-ahmed-vant-valget-i-etiopia/ Den 10/08/2021 «Statsminister Abiy har ledet seksuell vold i Tigray» – link: https://www.em24.uk/statsminister-abiy-ahmed-har-ledet-seksuell-vold-i-tigray/ Den 06/08/2021 «Tigrays frihetskjempere erobrer landområder hos angriperne» – link: https://www.em24.uk/tigrays-frihetskjempere-erobrer-landomrader-hos-angriperne/ Den 17/08/2021 «Dominoeffekt – Etiopias angrep på Tigray» – link: https://www.em24.uk/dominoeffekt-etiopias-angrep-pa-tigray/ Den 03/11/2021 «Tigrays styrker på vei mot hovedstaden Addis Abeba» – link: https://www.em24.uk/tigrays-styrker-pa-vei-mot-hovedstaden-addis-abeba/ Den 09/11/2021 «Tigray-folket forfølges i forfølges i hovedstaden Addis Abeba» – link:  https://www.em24.uk/tigray-folket-forfolges-i-hovedstaden-addis-abeba/ og den 24/11/2021 «Alle utlendinger i Etiopia anmodes om å dra» – link: https://www.em24.uk/alle-utlendinger-i-etiopia-anmodes-a-dra/

 

Det vites ikke om norske politikere grep inn

Det Norske Storting

I ovennevnte artikler i www.em24.uk ble det altså allerede den 17/11/20 stilt spørsmål om Nobels fredsprisvinner Abiy Ahmed begikk krigsforbrytelser.
På dette tidspunktet var samtlige norske stortings- representanter forut blitt gjort spesifikk oppmerksom på Em24 EuropMedia pr. email, med mottakskvitteringer, om at dette media først og fremst behandler korrupsjon og overgrepssaker, uten at det syntes å bli foretatt noe skritt i anledning å få grepet inn eller klargjort det faktiske forhold mot den tilsynelatende maktbegjærlige Nobels fredsprisvinneren Abiy Ahmed, som kynisk utnyttet den anseelse et Nobels laureate gir en vinner.

Titusenvis av mennesker har siden blitt utsatt for den verste tortur og blitt drept i Etiopia, herunder forsettlig blitt sultet i hjel og millioner har måttet rømme fra sine bosteder og blitt rotløse flyktninger. Dette har skjedd etter at norske politikere var blitt behørig informert av mediet EM24 EuropMedia i kontinuerlige artikler om de pågående krigsforbrytelsene. Dersom de norske politikere har tatt opp saken, også hensyntatt eventuell treghet i tredjemanns behandling, hadde titusenvis av liv kunne ha blitt spart for en tragisk skjebne.

Det bes gjerne om tilbakemelding til EM24 EuropMedia, også spesielt hensyntatt at fjorårets fredspris ble tildelt den samlede frie presse, etter vellykket forslag fra nåværende statsminister Jonas Gahr Støre. Det vises til artiklene «Nobelprisutdeling til verdens ytringsfrihet» – link: https://www.em24.uk/nobelprisutdeling-til-verdens-ytringsfrihet/ og «Verdenspressen tildelt Nobels fredspris 2021» – link: https://www.em24.uk/verdenspressen-tildelt-nobels-fredspris-2021/

 

Etterforskning av forbrytelsene

Human Rights Council’s hovedkvarter i Genève

HRCs resolusjon vil medføre etablering av et panel med tre medlemmer av eksperter som gjennom ett år vil samle bevis og identifisere de ansvarlige for angjeldende brudd på lovverket, med sikte på framtidige rettsforfølgelser. Etiopias regjering har altså meddelt at denne ikke vil samarbeide tilknyttet pålegg mot deres samtykke, ettersom denne angivelig ikke aksepterer dobbeltmoral og ensidige tvangstiltak. Dessuten ikke innblanding i interne anliggender under påskudd av menneskerettigheter, dette på samme vis som den kinesiske regjeringen siden 2013 har internert mer enn én million uigurer i konsentrasjonsleirer, samt utnyttet denne befolkningen ellers til blant annet slavearbeid i den nordvestlige, angivelig autonome regionen Xinjiang. Dette forså vidt slik som Nazityskland behandlet jødene under Holocaust.

 

Etiopias faste utsending Zenebe Kebede Korcho

Etiopias faste utsending ved FN i Genève, Zenebe Kebede Korcho, fordømte resolusjonen. Denne sa at det var foregått en serie overgrep utført av opprørske styrker fra Tigray People’s Liberation Front – TPLF, i den nordlige Tigray-regionen, som dominerte Etiopias regjerende koalisjon i nesten 30 år, hvilket ikke ville underkaste seg Abiy Ahmeds tyranni.

Det har pr. dags dato ikke kommet noen kommentarer fra TPLF, men det skal være innrømmet at enkelte soldater blant den ellers godt disiplinerte styrken kan ha begått overgrep som bør etterforskes. Noen tigrayiske grupper kritiserte etterforskningen og sa at den hadde ignorert mange, bredt rapporterte og veldokumenterte massedrap mot den tigrayiske befolkning i hensikt genocide. Regjeringen klaget også over at rapporten ikke hadde dekket forbrytelser begått av tigrayiske styrker i Amhara-regionen. Rapporten opplyste at den ikke var uttømmende over alle forbrytelser.

 

Nada al-Nashif, Visehøykommissær for menneskerettigheter

Nada al-Nashif som oppfattes som leder av angjeldende etterforskning, ble utnevnt til visehøykommissær for menneskerettigheter den 6. desember 2019 og tiltrådte stillingen februar 2020. Al-Nashif er jordansk og tospråklig omfattet engelsk og arabisk, med praktisk kunnskap om fransk. Hun har en Bachelor of Arts in Philosophy, Politics and Economics i 1987 fra Balliol, Oxford University og en mastergrad i offentlig politikk i1991 fra Kennedy School of Government, Harvard University.

Nada al-Nashif ha berettet for sesjonen at alle sider i den stadig dypere konflikten i Nord- Etiopia begår uavbrutt alvorlige menneskerettighetsbrudd og bør straks trekke seg tilbake fra krigen.

 

Arrestasjoner og forsvunnede mennesker
Omtrent 5.000 – 7.000 mennesker er varetektsfengslet under en unntakstilstand, hvilket inkludert mange arrestanter som er varetektsfengslet såkalt incommunicado, hvilket indikerer at disse arrestantene ikke er tilgjengelige, beroende på ukjente steder og er uten kommunikasjon med andre mennesker. Dette vil si, kan være ensbetydende med påtvunget forsvinning som kan indikere at arrestantene regelrett allerede kan være drept i den tilsynelatende planlagte genocide mot Tigray-folket. Den felles etterforskningen publisert i forrige måned, skal ha funnet at det i alle sider i Tigrays konflikt, har blitt begått brudd som kvalifiserer for benevnelsen krigsforbrytelser.

 

Den demokratiske verden ville ikke ha greid seg uten USAs bistand

Utdeling av bistand

US-Amerikanerne som disponerer virkemidler i sin selvpålagte oppgave som «verdenspoliti», har gjennom sitt utenriksdepartement uttalt ​​at Washington er «alvorlig bekymret» over ubekreftede rapporter som påstår at sikkerhetsstyrker fra Amhara har foretatt drap på, massefengsling og tvangsutvisninger av etniske tigrayer i det vestlige Tigray.

 

 

 

Featured image: Tigray barn under flukt

09/01/2022

 

Inform five of your friends about www.em24.uk which is a free magazine!