ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

EU holder sitt toppmøte den 14. og 15. desember. På dette møtet skal to viktige forhold vedrørende Ukraina behandles. Dette omfatter ulike aspekter tilknyttet ytterligere økonomisk støtte til landets kamp mot det pågående angrepet fra russerne, samt tilskudd til gjenoppbyggingen av landet etter krigens slutt. Videre dessuten vedrørende start på samtaler om medlemskap i EU for Ukraina og dettes naboland Moldova.

 

Det vises til tidligere artikkel innrykket i EM24 EuropMedia  – www.em24.uk, som forteller at USA vegrer seg for å gi tilskudd til de ukrainske kamphandlingene kommende vinter. Dette tilsynelatende grunnet USAs interne politiske forhold, «No matter what happens, Nato will support Ukraine» link: https://www.em24.uk/no-matter-what-happens-nato-will-support-ukraine/

 

Truer med veto

Statsminister Viktor Orbán

 

Torsdag i forrige uke inviterte Frankrikes president Emmanuel Macron Viktor Orbán, Ungarns statsminister og personlige venn til russiske presidenten Vladimir Putin, til offentlig middag i Elyséepalasset. Dette med hensikt å forsøke å få statsminister Orbán i tale tilknyttet å endre dennes stilling framsatt i dennes brev til EU-sjef Charles Michel på mandag i forrige uke, om å blokkere all ytterligere støtte til Ukraina ved å nedlegge veto mot EU-kommisjonens begge planlagte tiltak tilknyttet landet.

De tiltak som skulle fremmes på det kommende møtet var om at Ukraina skulle få ytterligere økonomisk bistand omfattet 50 milliarder til øyeblikkelig bruk, som del av en langsiktig hjelpepakke omfatter 600 milliarder euro fram mot 2035, til gjenoppbygging av landet etter krigen mot president Putin, Orbáns russiske venn og Europas fiende. Dessuten skulle Ukraina eventuelt starte landets forhandlinger, sammen med sitt lille naboland Moldova, om mulig framtidig EU-medlemskap.

Orbán hadde i sitt brev til EU-sjef Michel krevd at behandling av disse tiltak skulle utsettes, ellers ville Ungarn, på grunn av at det ikke foreligger konsensus omfattet EUs framtidige samlede strategi overfor Ukraina, nedlegge veto mot begge forslagene til tiltak, som krever enstemmighet blant medlemmene. Dette dersom disse tema ikke helt droppes under det kommende toppmøtet.

 

Tilbakeholder EU-finansiering

EU-president Charles Michel

 

EU-kommisjonen holder tilbake nær 22 milliarder euro i EU-finansiering til Ungarn. Dette grunnet bekymring for korrupsjon og udemokratiske drift av landet, hvilket strider mot EUs regelverk. Kommisjonen mener derfor at den ungarske statsministeren ved sin trussel forsøker å utpresse EU, for å få utbetalt det av EU tilbakeholdte beløp.

Orbán har imidlertid tidligere, om enn motvillig, akseptert EU-beslutninger om å støtte Ukraina til forsvar mot Russlands invasjon, men jevnlig forsøkt å nedgradere de iverksatte sanksjonene mot sin russiske venn.

EU bør nok kanskje begjære unntakstilstand i Ungarn, for korrupsjon og udemokratisk tilstand som ikke er i henhold EUs betingelser, og følgelig ekskludere landet fra EU-deltagelse inntil videre.

Det vises til kapittelet «Også utspekulert EU-motstander i Ungarn» i tidligere artikler i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «EU’s black sheep – Geert Wilders and Viktor Orbán» link: https://www.em24.uk/eus-black-sheep-geert-wilders-and-viktor-orban/

 

Featured image: President Macron og statsminister Orbán foran Elyséepalasset

13/12/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!