ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

FBI-ransakingsordren som justisdepartementet gjennomførte i forrige uke hos den tidligere amerikanske presidenten Donald Trumps bosted i Florida, Mar-a-Lago, skal ha avslørte overtredelser av rettsforhold som kan medføre juridiske anklager for overtredelse av føderale lover.

 

Basert på beslagene hos Trump er det så langt hevdet at denne har overtrådt lover omfattet fjerning av dokumentasjon som har medført forhindring av rettferdighet, ved ødeleggelse, endring eller forfalskning av registre i føderale etterforskninger, mulige brudd på spionasjeloven, som kan inkludere nekting av overlevering av dokumenter knyttet til nasjonal sikkerhet, medfølgende tap av sådan informasjon. Videre fjerning og ødeleggelse av dokumenter fra Det hvite hus stemplet Top Secret.

 

Tidligere president Donald Trump

Torsdag rapporterte Washington Post om at for å få gjennomført ransakelsen måtte påtalemyndigheten overtale en dommer til å tro at det forelå sannsynlighet for at lover relatert til atomvåpen kan ha blitt brutt. Dommerens beslutning ga deretter påtalemyndigheten rett til å beslaglegge dokumenter som kunne inneholde bevis i strid med tre føderale lover.

 

Det foreligger imidlertid spørsmål om de beslaglagte dokumentene fortsatt er klassifisert. En lov forhindrer imidlertid enhver uautorisert besittelse av nasjonal forsvarsinformasjon, uten å nevne om postene er klassifisert eller ikke. Det kan straffes med inntil mange års fengsel for hver overtredelse. Andre lover med tilsvarende straff, gjør det generelt ulovlig å skjule eller ødelegge offisielle amerikanske dokumenter. Ingen av lovene krever at de aktuelle opplysningene er klassifisert.

En føderal lov gjør det også ulovlig forsettlig å ta med klassifiserte dokumenter til et uautorisert sted, hvilket Mar-a-Lago er. Denne loven var visstnok ikke opplistet som inkludert i ransakingsordren.

 

Tilknyttet at Hillary Clinton i sin tid bruke en privat e-postserver til å håndtere offentlig sensitiv informasjon, signerte Trump selv i 2018, en lovendring som gjør det til en forbrytelse å mishandle klassifiserte dokumenter, samt økte den maksimale fengselsstraffen for personer som blir dømt for slike forhold.

 

Trump kommenterte på sin Internett plattform på fredag, det han benevnte som raidet, ​og uttalte at «han samarbeidet med myndighetene og anså raidet som uanstendig politisk represalie». Dette tilsynelatende som et påskudd i sammenheng med at Trump bestreber seg på å bli gjenvalgt som USAs president i 2024.

 

Featured image: Donald Trump foran sin bolig Mar-a-Lago i Florida

15/08/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!