ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Under sitt besøk i Beijing inngikk Venezuelas president Nicolás Maduro Moros i går omfattende bilaterale bånd med Kina og signerte en samarbeidsavtale av typen Belt and Road, omfattende økonomi, teknologi og andre relevante forhold.

 

Kinas president Xi Jinping holdt onsdag en velkomstseremoni for Venezuelas president Nicolás Maduro på plassen utenfor Folkets store sal i Beijing før deres samtaler. Hvoretter presidentene i fellesskap kunngjorde at de to lands forhold heves til et strategisk altomfattende partnerskap. Landene hadde i 2018 allerede signert et memorandum of understanding.

 

President Nicolás Maduro Moros

 

Kina vil fortsatt komme til å støtte Venezuelas innsats for å ivareta nasjonal suverenitet, verdighet og sosial stabilitet, slik som også mot ekstern innblanding uten at det behøves spesifisert at dette dreier seg om USA.

Kinesiske analytikere uttalte at Maduros ukelange besøk i Kina, markerer at landenes bilaterale forhold er på vei inn i en ny fase med samarbeidsavtaler innen Belt and Road Initiativet omfattet økonomi, utdanning, teknologi og romfart og herunder det noe høytflyvende framtidsprosjektet tatt landenes økonomi i betraktning, måneutforskning. Videre landbruk, utdanning, turisme, samt andre tema som måtte oppstå.

President Maduro vil påstarte et nytt kapittel i Venezuelas utvikling i samarbeidet med Kina, hvilket vil gi landet en ny utvikling etter at dette har kommet seg gjennom virkningene av de  amerikanske og disses alliertes sanksjoner, og nå kan oppleve en økonomisk bedring.

En rekke diktatoriske ledere fra andre utviklingsland har allerede besøkt Kina eller planlegger dette, med tillit til Kinas vekst og forventning om samarbeid. Det er den spesielle appellen til Kinas utviklingsmodell og plan for å overvinne felles utfordringer som bidrar til å forene utviklings- og framvoksende økonomier, midt i økende anti-globalisering, mener de kinesiske analytikerne.

«Kina har betraktet Venezuela fra et strategisk og langsiktig perspektiv og fortsetter å støtte landets nasjonale suverenitet, verdighet og sosial stabilitet uten ekstern innblanding», sa president Xi i korte trekk i sin tale og presiserte at det var et «allværs strategisk partnerskap». Hvilket bør indikere at Kina vil forsvare Venezuelas bestående regime dersom folket skulle gjøre opprør mot tyranniet i stedet for å flykte fra landet.

De to landene signerte også diverse investeringsavtaler og ble enige om å utdype juridiske utvekslinger og samarbeid om energi, finans, handel, investering, digital økonomi og andre felt. De to landenes flyselskap skal åpne flyvninger på ruten Kina-Venezuela basert på markedets behov. Venezuela på sin side, gjentok sin interesse for å bli med i BRICS og lovte, med landets store olje- og naturgassreserver, å bli en pålitelig energileverandør.

 

Monroe-doktrinen

President James Monroe

 

Det minnes om Monroe-doktrinen som ble framsatt av president James Monroe (1817–1825), som indikerer at Nord- og Syd-Amerika skal være fri for ytre – primært europeisk, politisk innblanding. Nord- og Syd-Amerika er og skal være USAs interessesfære.

Det vises til artikkelen «Kampen om USAs nærmarkeder» – link https://www.em24.uk/kampen-om-usas-naermarkeder/, videre til avsnittet «Kina vinner Latin-Amerika» i artikkelen «The president of Cuba on official visit to China» – link: https://www.em24.uk/the-president-of-cuba-on-official-visit-to-china/, samt til avsnittet «Framstilles den fulle sannhet» i artikkelen «Russlands invasjon av Ukraina» – link: https://www.em24.uk/russlands-invasjon-av-ukraina/

 

Land rømmer Belt and Road Agreement

Statsminister Giorgia Meloni

 

Det henvises imidlertid til Italias beslutning tilknyttet dennes memorandum of understanding i avtale med Kina, hvilket landet nå vil skrote ettersom den ikke ga det bebudede resultat. Det vises til artikkelen «Italy’s withdrawal from the Belt and Road Agreement» – link: https://www.em24.uk/italys-withdrawal-from-the-belt-and-road-agreement/

 

Hvor var president Xi?

President Xi Jinping

 

I den siste uken har det tilsynelatende vært spørsmål om hvorfor president Xi Jinping, som leder landet med verdens nest største økonomi, overraskende ikke skulle være til stede under G20-toppmøtet i India.

Det ble spekulert i om fraværet kunne være knyttet til den interne politiske utviklingen i Kina. Dette ettersom det hersker bekymring, både eksternt og internt, for sterkt eskalerende problemer tilknyttet denne nasjonens økonomiske og sosiale tilstand. Det uventede fraværet var antatt relatert til kompleksiteten som Kinas lederskap står overfor vedrørende disse sterkt kritiske problemene.

Et annet forhold kunne være at president Xi ved sitt fravær slapp å besvare spørsmål om sitt nettopp publiserte konstruerte «Standard kart» som vakte stort raseri blant Kinas nabo-land. Videre det forhold at noen trodde president Xi ville gjøre et negativet pek ved ikke å møte opp i toppmøtet arrangert av Kinas framtidige konkurrent India. Det vises til artikkelen «China’s standard map» – link: https://www.em24.uk/chinas-standard-map/

 

Boken «Unrestricted Warfare»

Generalmajor Qiao Liang

 

Det ser imidlertid ut som om president Xi i stedet har benyttet tiden mens denne tydeligvis på arrogant vis avfeide verdens ansvarsbevisste ledere, til alternativt heller å smigre diktatorer som har grabbet sine land fra befolkningene. Dette mens verdens samvittighetsfulle regjeringssjefer diskuterte strategier for å få verdens økonomi på rett kjøl etter koronapandemien som Kina har servert verden, helt i samsvar med generalmajor Qiao Liangs bok «Unrestricted Warfare».

Av denne boken framkommer det forslag til hvordan Kina kunne bli en global supermakt. Den tar blant annet opp forholdet med å eksportere et virus for å skape en pandemi, hvilket verden tror Kina ledet av president Xi, faktisk ser ut til å ha gjort. Det vises til avsnittet «Covid-19 et biologisk våpen» i artikkelen «En ny Hitler – president Xi Jinping truer verden» – link: https://www.em24.uk/en-ny-hitler-president-xi-jinping-truer-verden/

Imidlertid lykkes ikke pandemien i dennes hjemland helt med planlagt strategi. Dette selv om mange eldre, som er unødvendige i Kinas produksjon og en byrde for samfunnet, har blitt utryddet. Imidlertid ble landets korrupte økonomi utilsiktet også sterkt rammet.

Det vises videre til et avsnitt i en annen artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Kinesiske generaler advarer sin president» i artikkelen «Britisk krigsskip ble truet med skudd og bomber» – link: https://www.em24.uk/britisk-krigsskip-truet-med-skudd-og-bomber/

Her kan leses «Generalens forslag om å «eksportere et virus» er i prinsippet en erklæring fra høyeste militære styremakter, som kan bekrefte at koronaviruset covid-19 er produsert og eksportert av Kina. Dette spesielt ettersom kineserne angivelig ikke har funnet noen forklaring på virusets opphav, men har forsøkt å beskylde tredjeland for å ha spredd dette, samt at Kina for øvrig har trenert og fjernet bevis som viste at kjennskap til viruset var nær to år før verden ble gjort oppmerksom på dette gjennom dets spredning.»

 

Featured image: Presidentene Xi Jinping og Nicolás Maduro Moros

14/09/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!