ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), som består av samlet 10 land i Sørøst-Asia, har endelig åpnet munnen og i skarpe ordelag anmodet de beroende militære myndigheter i Myanmar om å få slutt på den pågående volden mot sivilbefolkningen. Dette til tross for at det er ASEANs bestemte politikk ikke å involvere seg i medlemmers interne affærer.

 

Myanmar ble medlem av ASEAN i 1997 sammen med Laos (Lao PDR). Organisasjonen hadde siden dannelsen den 8. august 1967, bestått av landene Indonesia, Malaysia, Filippinene, Singapore og Thailand. Senere hadde Brunei Darussalam tilkommet i 1984 og Vietnam i 1995.

 

Pålegg om oppfyllelse av avtale

Myanmars juntaleder, Min Aung Hlaing

Etter et toppmøte i ASEAN i Indonesia i går onsdag ga organisasjonen opp sin hittil passivitet og ba kollegiale ledere blant de sørøst-asiatiske landene om en umiddelbar slutt på kampene i det militærstyrte Myanmar, samt om at det ble forsøkt å få til en dialog om hjelp til de sivile rammede som følge av kampene etter kuppet.

Myanmars juntaledere handlet ikke i henhold til fredsplanens fem punkter som disse hadde akseptert for ett par år siden.

I henhold til avtalen skulle en utsending fra ASEAN kunne møte den i Myanmar fengslede, tidligere lederen av landet, Nobels fredsprisvinner Aung San Suu Kyi, for å fremme en dialog med landets opprørere mot kuppet. Myanmars manglende samarbeid derom førte til at landet ble ekskludert fra deltagelse i ASEAN-møtet i Phnom Penh, Kambodsja, i november 2022 og har siden aldri møtt.

 

Krav om møte med Aung San Suu Kyi ignorert

Fredsprisvinner Aung San Suu Kyi

ASEAN har vært under sterkt press fra den vestlige verden, for deltagelse i å motvirke den eskalerende økende volden i Myanmar, imidlertid har organisasjonen muliggjort levering av humanitær bistand til landet.

Beslutningen om å be Myanmars myndigheter om å bevirke slutt på den pågående volden skjedde først etter at en konvoi av regionale diplomater og hjelpearbeidere ble beskutt tilknyttet hjelp til flyktninger forårsaket av militærkuppet. De militære kuppmakerne bedriver dessuten intensive angrep, også innbefattet fra luften, mot etniske minoritetsgrupper, mens de forsøker å konsolidere makten foran et angivelig planlagt valg. 170 mennesker et blitt drept i landet hittil i april i år.

Det vises til tidligere artikler i EM24 Europ Mediawww.em24.uk – « Militærkupp i Myanmar – Nobelprisvinner Aung San Suu Kyi arrestert» – https://www.em24.uk/militaerkupp-i-myanmar-nobelprisvinner-aung-san-suu-kyi-arrestert/, «Myanmar – 38 demonstranter massakrert på én dag» – link:  https://www.em24.uk/myanmar-38-demonstranter-massakrert-pa-en-dag/, «Kampen mot militærjuntaen i Myanmar» – link: https://www.em24.uk/kampen-mot-militaerjuntaen-i-myanmar/ og «Aung San Suu Kyi’s prison sentence extended to 26 years» – link: https://www.em24.uk/nobel-laureate-aung-san-suu-kyis-prison-sentence-extended-to-26-years/

 

Featured image: Oversikt med kart over ASEANs medlemmer

11/05/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE