ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Verdens helseorganisasjon – WHO sin statistikk viser at det per den 13. januar, globalt har blitt rapportert om til sammen 661.545.258 tilfeller av Covid-19, hvorav er inkludert 6.700.519 Covid-relaterte dødsfall. Av disse har Kina for siste måned rapportert om nær 60.000 dødsfall. Dette er det første store dødstallet som den kinesiske regjeringen har offentligjort etter at denne endret sine virusrestriksjoner i begynnelsen av desember, grunnet voldsomme demonstrasjoner som medførte tilbakeholdelse av dennes WHO-rapporter.

 

Det vises til tidligere artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Protests against China’s «Zero-covid policy» – link: https://www.em24.uk/protests-against-chinas-zero-covid-policy/

 

Nær 60.000 Covid-dødsfall i Kina seneste måned

Koronabehandling i Kina

I tidsrommet mellom 8. desember 2022 og 12. januar i år, registrerte kinesiske medisinske fasiliteter 59.938 Covid-relaterte dødsfall. Tilfeller som ikke omfattes av medisinske fasiliteter er ikke inkludert i den kinesiske regjeringens oversikt. Det er derfor grunn til å tro at antallet døde er mye høyere.

Av de kinesiske døde skal 5.503 dødsfall være forårsaket av respirasjonssvikt og 54.435 være forårsaket av underliggende sykdommer forverret grunnet korona-smitten. 90 prosent av de omkomne var over 65 år. Gjennomsnittsalderen for de som døde var 80,3 år. Flertallet av de avdøde hadde underliggende sykdomsforhold, dessuten er en stor del av eldre kinesere ikke vaksinert. Helsemyndigheten opplyser imidlertid at antallet innleggelser på sykehus over hele landet generelt er i ferd med å avta fra en tidligere stigende trend.

 

Plausibel rapport til WHO

Demonstrasjon mot null-Covid-politikk

Kinesiske helsemyndigheter skal ha antydet at det faktiske antallet døde kan være mye høyere grunnet uregistrerte dødsfall der hvor folk døde hjemme, men Beijing skal ha revidert tidligere metodikk for å kategorisere Covid-dødsfall. Heretter vil bare bli telt de som dør spesifikt av respirasjonssvikt forårsaket av viruset. WHO skal ha kritisert denne endring som vil gi et ukorrekt faktisk bilde og har følgelig bedt om at kineserne rapporterer om Covid-dødsfall som denne gjorde ved seneste rapport.

Det er imidlertid ikke logisk å anta at kineserne kan ha tilbakeholdt et større antall døde for å gjøre situasjonen mindre ekstrem enn den faktisk er, i nettopp oppgitt antall. Dette grunnet at det var folkets høylytte demonstrasjoner mot det kinesiske kommunistpartiet, CPC, og dets ledelse anført av president Xi Jinping, som tvang endringene av regjeringens null-Covid-politikk.

Det vil dermed ikke være i regjeringens interesse å dekke over noe av det store antallet dødsfall som faktisk ble resultatet på grunn av en endring fra den strenge Covid-politikken, som denne sikkert trodde var for å redde borgernes liv. For regjeringen vil det i så fall være å holde tilbake dokumentasjon for offentligheten, inkludert det kinesiske folk, at regjeringens politikk uomtvistelig faktisk har vært korrekt.

Det store dødstallet som doblet seg etter endringen fra null-Covid-politikken som følge av demonstrasjonene, indikerer uansett at regjeringen lar seg styre av folkets protester. Dette selv om regjeringen altså mener dennes politikk var den eneste riktige. Folket må følgelig derfor ha forstått at massive demonstrasjoner er en effektiv metode for å overstyre regjeringens framtidige politikk også ved andre anledninger.

 

Autonom styring

President Xi promoterer null-Covid-politikk

Kan endringen av null-Covid-politikken ha myket opp Kinas autonome styring til tross for massearrestasjoner og politivold tatt i betraktning? Selv Kinas store politistyrker  kom tydeligvis til kort da landets enorme befolkning gjennomførte systematiske masseprotester.

 

 

Featured image: Politi aksjonerer mot Covid-19 demonstrasjon

17/01/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!