ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

USA har tiltrådt som megler mellom Armenia og Aserbajdsjan, to tidligere sovjetrussiske stater. Utenriksminister Antony Blinken antyder at en fredsavtale mellom landene kan være mulig ved avslutning av innledende samtaler i forrige uke. Det er enighet om at partene skal fortsette samtalene i Moskva ettersom russerne forordnet våpenhvilen i 2020.

 

Det vises til tidligere artikler i EM24 EuropMediawww.em24.uk – «Våpenhvile mellom det muslimske Aserbajdsjan og det kristne Armenia» – link: https://www.em24.uk/vapenhvile-mellom-aserbajdsjan-og-armenia/, «Nagorno-Karabakh-konflikten – Armenia og Aserbajdsjan» – link: https://www.em24.uk/nagorno-karabakh-konflikten-armenia-og-aserbajdsjan/ og «Violation of ceasefire between Armenia and Azerbaijan» – link: https://www.em24.uk/violation-of-ceasefire-between-armenia-and-azerbaijan/

 

Grenseproblemer

Kart over Armenia og Aserbajdsjan

Begge land har optimistisk påpekt at det skal være gjort positive framskritt i de bilaterale fredsforhandlingene de siste dagene mellom de to Sør-Kaukasus-rivalene som representeres ved sine utenriksministre i Washington.

Ved Aserbajdsjans opprettelse av kontrollpost langs Lachin-korridoren, den eneste vei som forbinder Armenia med Nagorno-Karabakh-territoriet, eskalerte spenningen til bristepunktet mellom de to aggressive partene. Aserbajdsjan motsetter seg rimeligvis at Armenia benytter forbindelsen til å oppgradere Karabakhs våpenlagre, hvilket sterkt avvises av Armenia.

Karabakh er en del av Aserbajdsjan, men bebos hovedsakelig av etniske armenere. I den russisk-meglede eller russiske pålagte våpenhvilen, etter en seks ukers lang krig i 2020, skal Aserbajdsjan holde forbindelsen mellom Karabakh og Armenia tilgjengelig.

 

USA har fått ros av Moskva

Utenriksminister Antony Blinken

Kreml har kommentert amerikanernes meglingsforsøk som positivt, men har presisert at basis for løsninger i meglingen må være i samsvar med avtalen fra 2020 som ble altså meglet av russerne.

Armenia, som er alliert med Russland i forsvarspakt, har bedt denne om å aktivere tilstedeværende væpnede styrker og stanse Aserbajdsjans angivelige brudd på avtalen fra 2020. Partene har blitt enige om å holde nye samtaler i Moskva.

Det vil rimeligvis først og fremst være behov for å justere grensen mellom landene for å inkludere Karabakh, som bebos av etniske, kristne armenere, til Armenia. Det er dog ikke så usannsynlig å tro at en slik ordning vil kunne være oppnåelig selv etter 30 års pågående tvist.

 

Featured image: Lachin distriktet, Aserbajdsjan

10/05/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE