Federal Aviation Administration F.A.A. har igjen godkjent flymodellen Boeing 737 Max.

 

Boeing 737 Max som faktisk er bygget på en basismodell fra 1960-tallet med oppgradert motor, fikk flyforbud i mars 2019 etter to katastrofale krasj som kostet 346 mennesker livet. De amerikanske luftfartssikkerhetsmyndigheter F.A.A. har gitt tillatelse til at flyene igjen skal kunne settes i ordinær trafikk. F.A.A. er regulatorer for godkjennelse av fly, vanligvis omfattet hele verden. Boeing 737 Max har stått på bakken med 20 måneders flyforbud. En rekke lands egne sikkerhetshetsmyndigheter for luftfart har i tillegg støttet F.A.A.s beslutning, hvilket har muliggjort normal internasjonal trafikk uten eventuelle lokale restriksjoner.

 

346 mennesker døde

Etter flyulykken i Etiopia

Det var to ulykker som medførte at flyet ble tatt ut av trafikk. Ett fly fra Indonesia styrtet i Java-havet kort tid etter avgang i oktober 2018, hvilket medførte at 189 mennesker omkom. Fem måneder senere, i mars 2019, styrtet et etiopisk fly på vei til Nairobi hvor 157 mennesker omkom.

 

Havarikommisjonene fant at begge krasjene hadde samme årsak. Flyets automatiske system for anti-stalling overstyrte pilotenes anstrengelser for å rette opp flyets nese etter at dettes stalling-system MCAS hadde vendt nesen mot bakken for å motvirke de kraftige motorenes tendens til å skyve nesen opp. Hele systemet var basert på kun én sensor og pilotenes desperate forsøk på å rette opp flyet var nytteløse.

Stalling-systemet er blitt endret og pilotene må nå trenes på nytt og kan benytte sine ordinære flyegenskaper til å overstyre flyets roboter dersom dette skulle bli nødvendig. Boeing har også måttet installere nye skjermsystemer for pilotenes informasjon, samt endre forbindelser til flyets funksjoner.

 

Kritikk
Det bemerkes at F.A.A. ikke uventet ble kritisert offentlig av forståsegpåere, for å ha hastet med godkjennelse av ulykkesmodellen. Boeing ble selvsagt kritisert for å ha satt fortjenesten i førersetet framfor sikkerhet, uten at sådanne påstander bør kommenteres, idet ingen kan ha gjort sådanne feil intensjonelt uansett påstått motivasjon.

 

 

4.300 Boeing 737 Max i ordre

Produksjonslinje hos Boing

Max-flyet var den siste utviklingen i Boeings 737-linje. Det er allerede levert omkring 380 fly av denne typen og 4.300 skal fortsatt være i ordre etter avbestillinger omfattet 1.000 enheter. Koronakrisen og med den eventuelle endrede flyvaner, kan selvfølgelig ha vært av betydning idet flyselskapers forventede overlevelse selvsagt kan ha hatt stor effekt på avbestillingene.

 

Boeing er den største eksportøren generelt av produkter som er produsert i USA, og derfor en av den føderale regjeringens største entreprenører og betydelig deltager i forming av landets økonomi. Selskapet er en stor arbeidsgiver med forventet 130.000 ansatte fra og med 2021, etter å ha hatt en nedgang på nær 20 prosent grunnet koronapandemien og problemet med Max flytypen.

Om flyselskap skulle ha mistillit til Max-flyene grunnet disse ulykkenes påvirkning på framtidige passasjerer, er det imidlertid flere faktorer som likevel taler i Boeings favør. Det kan være vanskelig for flyselskap å avbestille ordre på Max-flyet ettersom disse selvfølgelig er avhengige av fly for i det hele tatt å eksistere. Dessuten, å bytte til den andre store flyprodusenten, den europeiske Airbus, vil gjøre det vanskelig med besparelser ved vedlikehold og på drivstoff, ettersom Max-flyene er gjerrige på forbruket. Det må dessuten tas hensyn til bedriftskunder som presser flyselskapene til å kutte karbonavtrykket, hvilket altså er fordelaktig med hensyn til Max-typen.

 

Lovendring

Federal Aviation Administration (FAA)

Hvor viktig Boeing er for amerikanerne kan nevnes at på tirsdag vedtok Kongressen en ny lov, som ble oppdekket av både demokratene og republikanerne, for å endre F.A.A. sine prosedyrer ved sertifisering. Det vil blant annet heretter kreves et ekspertpanel for å gjennomgå Boeings sikkerhetskultur. Air Line Pilots Association bifalt lovgivningen og sa at loven etterkom etterlyste, tiltrengte endringer i sertifiseringsprosessen. Senatets komité for handel, vitenskap og transport vedtok å få en tilsvarende generell lovform.

 

40 % aksjeoppgang i Boing

Boeings aksjer har hittil steget med mer enn 40 prosent denne måneden, med investorer oppmuntret av nyheter fra Pfizer og Moderna om at koronavirusvaksiner som synes å være lovende er under utvikling. For Boeing har 2020 vært et økonomisk stressende år, i tillegg til krisen med Max-flyene og korona-pandemien, har diverse kvalitetsproblemer bremset leveranser av 787 Dreamliner-modellen med bred kropp med to aisles, korridorer.

 

 

 

Featured image: Boeing 737 Max

19/11/2020