ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Inntil Representantenes hus makter å velge etterfølgeren etter den avsatte speakeren Kevin McCarthy, som besatt stillingen i USAs lederhierarki etter president og visepresident, er USA uten beslutningsdyktig Kongress.

 

Republikanerne – GOP, som har flertall i Huset, gjennomførte internt et hemmelig valg for å prøve sin flertallsleder, den kreftsyke Steve Scalises sjanse til å vinne valget, men denne fikk ikke oppslutning fra de nødvendige 217 representanter og trakk derfor sitt kandidatur. Partiet er splittet, hvilket kan skyldes tidligere president Donald Trumps, av mange fortsatt uønskede aktivitet.

 

Ute av funksjon siden McCarthys fratreden

Kongressmann Kevin McCarthy

 

Kongressen har vært paralysert fra å utføre noen funksjoner etter at Kevin McCarthy, som aller nådigst var blitt tilsatt etter 15 valgomganger, ble fjernet av noen av GOPs høyreekstremister. Det vises til tidligere artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Kevin McCarthy ousted as Speaker of the House» – link: https://www.em24.uk/kevin-mccarthy-ousted-as-speaker-of-the-house/, med underliggende artikler.

Det paralyserte Huset vil ikke være i stand til å vedta noe lovforslag eller godkjenne forespørsler fra Det hvite hus. På kort sikt, heller ikke innvilge bistand til Israel. Det vises til artiklene «The war in Israel – what has «Mossad» been doing and why attack now?» – link: https://www.em24.uk/the-war-in-israel-what-has-mossad-been-doing-and-why-attack-now/ og «Hamas’ attack – an Iranian proxy attack on Israel?» – link: https://www.em24.uk/hamas-attack-an-iranian-proxy-attack-on-israel/

Dersom ikke Husets speakerstilling blir besatt innen den 15. november, vil dette heller ikke bli i stand til i tide å kunne vedta de føderale budsjetter for 2024, omfattet lønninger eller Biden-administrasjonens beslutninger og aktiviteter. Alt vil i tilfelle kunne bli nedstengt. Med hensyn til øyeblikkelig behov i Israel vil det kunne spises av vedtatt disposisjon til Ukraina-bistanden.

Verre vil det imidlertid bli om Israels åpne krigstilstand vedrørende Iran vil inntreffe fra den ene eller andre siden. Rimeligvis er selvfølgelig Iran orientert om Israels mulige beslutning, samtidig følger Iran med på tilstanden i den amerikanske Kongressen og den mulige finansielle krisen.

Det må påregnes at Iran ikke vil sitte som noen duck in the pond og påvente en uunngåelig konflikt til det passer for motparten, men selv utnytte mulig overraskelse ved å starte krigen som tilsynelatende vil komme, på det beste tidspunkt for Iran.

 

Ingen konsensuskandidat

Kongressmann Jim Jordan

 

Husets situasjon kan bli et alvorlig problem for driften av nasjonen USA. Dette ettersom det i øyeblikket absolutt ikke finnes noen konsensuskandidat til stillingen som Speaker, hvilket GOP har brukt et decennium på komme seg i posisjon til for å besitte.

Den høyreekstreme Jim Jordan, som riktignok deltok som kandidat i det hemmelige valget som feilet for Scalise, skal visstnok fortsatt ha antydet villighet til å tiltre stillingen en periode, men denne kandidaten behersker neppe nok konduite til å bli valgt. Det foreligger for øvrig ingen gangbare alternativ fra republikanernes side som vil vurdere en løsning om eksempelvis en felles kandidat med demokratene, slik det ble foreslått av Husets minoritetsleder Hakeem Jeffries for å løse floken. Det er nok mange som spør seg om denne floken er et av Trumps påfunn for å ramme mulig motstander i presidentvalget 2024.

 

Featured image: Fra Kongressen

13/10/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE