ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Statsminister Justin Trudeau uttalte på mandag at han ville få etterforsket mulig kinesisk innblanding i landets valg. Det vil derfor bli utnevnt spesial-granskere for å ta stilling til om det skal settes i gang offentlig etterforskning av rapporter om angivelig kinesisk innblanding.

 

Uidentifiserte etterretnings-rapporter har meldt at kineserne foretrakk den liberale statsministeren Trudeau gjenvalgt i 2021. Følgelig hevdes at Kina skal ha arbeidet for at de konservative ble beseiret. De konservative har derfor krevd fullstendig offentlig etterforskning om muligheten for kinesisk påvirkning av valgresultatet.

 

Statsminister Justin Trudeau

Statsminister Justin Trudeau har hittil avvist opposisjonens ønske om granskning, men har nå endret sin mening og vil få oppnevnt en uavhengig inspeksjon av forholdet før det tas stilling til om eventuell nødvendighet av en gjennomgående offentlig etterforskning.

Resultatet av den uavhengige granskningen vil bli meddelt regjeringen med anbefaling om hva som bør bli etterfølgende rettslige tiltak. En nasjonal sikkerhetskomité i parlamentet skal også inspisere klassifisert informasjon i saksforholdet. Canadas konservative politikere ble ansett som uvennlige mot Beijing. Trudeau sa imidlertid at alle politiske ledere er enige om at det ikke synes som om valgresultatene hverken i 2019 eller 2021 ble påvirket av noen utenlandsk innblanding. Trudeau påpekte at «uansett om dette ikke endrer valgresultatene, er enhver sådan innblanding fra en eventuell utenlandsk aktør foruroligende og alvorlig.»

 

Opposisjonsleder Pierre Poilièvre

Pierre Poilièvre, som er den konservative opposisjonens leder, avviste at noen innen parlamentet skulle være involvert i en utenlandsk aksjon omfattet påvirkning av valgresultatene. Et panel bekreftet imidlertid i en rapport nettopp, noe som allerede hadde vært kjent, at iranske, kinesiske og russiske krefter gjorde forsøk på innblanding, dog uten påviselige konsekvenser, men likevel betraktet som utilbørlige handlinger.

 

 

Featured image: Statsminister Justin Trudeau og president Xi Jinping

13/03/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!