ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Torsdag stemte det konservativt dominerte franske senatet, med 201 mot 115 stemmer, for å heve pensjonsalderen fra 62 til 64 år, hvilket er i samsvar med regjeringens revisjon av landets pensjonssystem, med sterk motstand fra dets fagforeninger. Senatet vil ellers fullføre de øvrige, nødvendige endringene innen fristens utløp ved midnatt søndag.

 

Det vises for øvrig til artikkelen i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «France on strike against changes to the pension scheme» – link: https://www.em24.uk/france-on-strike-against-changes-to-the-pension-scheme/, med i denne henviste andre utfyllende artikler.

 

Demonstrasjonene fortsetter

Demonstrasjoner mot pensjonsreformen

Liberale politikere reagerte med voldsomt sinne etter avstemmingen og fagforeninger opprettholder protester og streiker mot regjeringen og krever tilbaketrekking av reformen.

Demonstrantene fortsetter kampen mot pensjonsplanen med ytterligere streikedager. Feministiske aktivister betrakter pensjonsreformens påvirkning på arbeidende kvinner, særlig mødre, som urettferdig, fordi de sier at ordningen ytterligere vil forsterke kjønnsforskjellene de står overfor i løpet av deres karriere.

 

Beroende ordning undergraver økonomien

Underskudd påført av pensjon

Endringene av pensjonene er satt i sentrum av president Macrons politiske agenda, for å forhindre at det hittil bestående pensjonssystemet i framtiden ikke vil komme til å undergrave Frankrikes økonomi.

Landet kunne selvsagt alternativt ha benyttet skatter og avgifter for å avhjelpe situasjonen, men Frankrike trenger også arbeidere blant en stadig aldrende befolkning. Alternativet ville være å øke immigrasjonen, som franskmenn også protesterer høylytt mot.

Pensjonsalderen i Frankrike er dessuten ekstrem lav sammenlignet med andre europeiske land med tilsvarende økonomier, som har en pensjonsalder på 65 år eller over og er rede til å øke denne dersom dette vil være tjenlig for landet.

 

Gjennomfører agendaen i sin andre presidentperiode

President Macron påbegynner sin 2. periode

President Macron påstartet sin agenda i sin første presidentperiode, men de gule vestenes voldsomme demonstrasjoner med etterfølgende Covid-19 pandemi, lammet forsøket den gang. Det vises til det siste avsnittet i artikkelen «President Macron fra Nato-møte til generalstreik i Frankrike» – link: https://www.em24.uk/president-macron-fra-nato-mote-til-generalstreik-i-frankrike/

Innvalgt i sin andre og siste periode som Frankrikes president, kan imidlertid Macron ta de nødvendige beslutningene i sin agenda som denne er overbevist om er helt avgjørende for Frankrikes framtidige velferd. Herunder nødvendigheten av heving av pensjonsalderen og skjerping av kravene til full pensjon. Dette kan nå gjøres uten at presidenten behøver å bekymre seg om noe gjenvalg, for å gjøre grep som et stort antall av stemmegiverne, uvitende eller kynisk, egoistisk vitende, vil være motstandere av.

 

Featured image: Frankrikes Senat hat nettopp tatt sakens beslutning

10/03/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!