Danske Bank sliter etter hvitvaskingsskandalen som ble avdekket i fjor, i hvilken det kom fram at bankens filial i Estland korrupt hadde rutet omkring 200 milliarder euro fra russiske kontohavere.

 

   Gravejournalister i den danske storavisen Berlingske, tidligere Berlingske Tidende, med bistand av ett titalls journalister i andre media, skal i fjor høst ha avdekket at den Danske Banks filial i Estland i perioden 2007 til 2015 korrupt hadde rutet omkring 200 milliarder euro som banken ikke kunne redegjøre for grunnet et angivelig for svakt kontrollsystem.

 

   Det hevdes at det var nære tilhengere av Russlands president Vladimir Putin og etterretningstjenesten FSB, den russiske føderale sikkerhetstjenesten som ble opprettet i 1995 som avløser for det tidligere KGB, hvilke skal ha stått bak transaksjonene.

 

 

Anmodet om å forlate Estland

   Den 18. februar i år påla European Banking Authority – EBA, det europeiske banktilsynet, det danske Finanstilsynet og Estonian Financial Supervision and Resolution Authority om å foreta inspeksjon i henhold til EU-lovverket med hensyn til hvitvasking i den danske banken. Det er blitt avdekket at Danske Banks ledelse i lang tid skal ha kjent til forholdene i Estland, men likevel ikke stanset denne korrupte virksomheten. Undersøkelsene medførte at Estonian Financial Supervision and Resolution Authority påla Danske Banks filial i Estland om å pakke sammen kun med noen måneders frist.

 

Saksøkt i USA og kunder forsvinner

   En rekke av bankens toppsjefer har blitt tvunget til å forlate banken, herunder relativt tidlig også den norske administrerende direktør Thomas F. Borgen som påstås delvis å ha ignorert advarsler fra den amerikanske storbanken JP Morgan med avdelinger i 60 land, om de korrupte forholdene i Estland uten å ta rimelig affære. Danske Banks fire tidligere toppsjefer i USA saksøkes for angivelige investorbedrag. Banken er påført tap hvilket ble avdekket av resultatet for fjerde kvartal i fjor og en rekke kunder har forlatt banken. Resultatene av bankens delårsrapport for 1. halvår i år var nær 30 prosent lavere enn i fjor. Prognosene for resultatet for resten av året er også heller negative, dog tjener banken likevel rimelig godt med estimert fortjeneste til tross for skandalen. Banken mister imidlertid kontinuerlig kunder, hovedsakelig privatkunder som for en stor del har valgt alternative mindre banker.