ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Presidentkandidat Marine Le Pen, som skal møte president Emmanuel Macron i andre runde i det franske presidentvalget den 24. april, er blitt anklaget av European Anti-Fraud Office – OLAF, for grovt underslag fra EU-parlamentet da hun var deltager der i perioden 2004 og 2017.

 

Det vises artikkelen i www.em24.uk – «Le Pen splittende i EU-samarbeidet? – link: https://www.em24.uk/le-pen-splittende-i-eu-samarbeidet/

 

Jean-Marie Le Pen

Marine Le Pens 93 år gamle far, Jean-Marie Le Pen, tidligere leder i Rassemblement National, som fulgte etter det høyreekstreme partiet Front National,  var partiets drivende kraft fra dets grunnleggelse. Det vises til artikkel i www.em24.uk – «Franske Rassemblement National opp mot den norske politiske situasjon med Fremskrittspartiet» – link: https://www.em24.uk/franske-rassemblement-national-opp-mot-den-norske-politiske-situasjon-med-fremskrittspartiet/ – sitat: «I sitt første decennium etter oppstart hadde Front National kun perifer påvirkning av fransk politisk liv, hvilket for øvrig gjennomgående ellers var utpreget nasjonalistisk, hvilket kan huskes fra tiden da General Charles de Gaulle var Frankrikes president. En veteran med navn Pierre Poujade fra de Frie Franske Styrker i Algerie kom tilbake til Frankrike i 1953. Under krigen hadde han vært tilhenger av Philippe Pétain, lederen av det franske ikke-tysk-okkuperte Vichy France fra 1940 til 1944. Poujade eide ved sin tilbakekomst, en liten bokhandel for hvilken han nektet skatteinspeksjon ettersom han ikke ønsket å betale skatt. Det sistnevnte er jo ikke uvanlig, men Poujade organiserte vellykket en union av små-handlende og håndverkere mot skattebetaling. Dette ble benevnt Poujadisme.»

Jean-Marie Le Pen ble Poujade-tilhenger og brakte altså dette senere videre i Front National. Le Pen vant sete i Nasjonalforsamlingen i 1956-valget.

 

Også involvert i eventuelt underslag

Marine Le Pen

Marine Le Pen (Marion Anne Perrine Le Pen), født i 1968 som yngste datter av Jean-Marie Le Pen, overtok ledelsen av partiet i 2011. Hun har deretter stått i spissen for å endre partiets politiske idé og senere endret navnet for å kunne åpne for nye allianser, samt appellere til et bredere lag av velgermassen også de unge. Dessuten, ikke aller minst, for å distansere seg fra faren og den tidligere fasistlignende ledelsens generelt lite akseptable framtoning.

 

Louis Aliot

Marine Le Pens eks-partner, den 52 år gamle Louis Aliot, har vært visepresident for Rassemblement National siden 2011. Aliot er medlem av FNs eksekutiv-kontor, eksekutiv-komité og sentralkomité, og har vært regionrådsleder siden 1998 og kommunestyremedlem i Perpignan.

 

 

Bruno Gollnisch

Videre er inkludert blant de anklagede, den 72 år gamle høyreekstremisten Bruno Gollnisch, som er medlem av Rassemblement National. Gollnisch har sittet i det europeiske parlamentet i perioden fra 1989 til 2019.

Ifølge rapporten fra European Anti-Fraud Office underslo Marine Le Pen personlig, angivelig rundt 137.000 euro av offentlige midler fra Strasbourg-parlamentet da hun var medlem mellom 2004 og 2017. Til sammen påstås det at disse fire, ekstreme personlighetene, underslo til sammen 486.000 euro.

 

European Anti-Fraud Office

European Anti-Fraud Office

European Anti-Fraud Office bekjentgjorte en anklage mot Jean-Marie Le Pen og de øvrige nevnte, om at disse skal ha brukt midlene tilegnet nasjonale politiske formål, til personlige utgifter eller til tjenester som vil være til fordel for kommersielle selskap med tilknytning til partiet Rassemblement National og den høyreekstreme parlamentariske gruppen Europe of Nations and Freedom – ENF.

Media har publisert utdrag fra en ny rapport fra European Anti-Fraud Office, om utgifter som politiske grupper kan belaste i henhold til sitt mandat for det europeiske parlamentet.

 

Forsvaret kritiserer

Advokat Rodolphe Bosselut

Marine Le Pens advokat Rodolphe Bosselut har anført at «Jeg er overrasket over tidspunktet for en så sterk avsløring» og «instrumentaliseringen». Advokaten avviste anklagene og reiste mistanke om taktisk «timing» for rapporten. Bosselut tilføyde også at han var «forferdet over måten European Anti-Fraud Office opptrer» og insisterte på at noen av rapportene var knyttet til «fakta som mer enn ti år gamle». Han la til at Le Pen «ikke har blitt innkalt av noen fransk rettslig myndighet» og kritiserte unnlatelsen av å sende ham eller Le Pen den endelige rapporten.

 

Chief Prosecutor Laura Codruța Kövesi

Laura Codruța Kövesi er Chief Prosecutor hos European Public Prosecutor Office.

Advokat Bosselut påpekte at European Anti-Fraud Office-etterforskningen allerede ble åpnet i 2016, og anførte at Le Pen ble avhørt skriftlig per post i mars 2021. Statsadvokaten i Paris har imidlertid bekreftet overfor pressen at denne først hadde mottatt rapporten den 11. mars i år, hvilken denne nå er i ferd med å vurdere.

Le Pen har også siden juni 2017 vært under etterforskning, mistenkt for å ha gitt partimedlemmer falske jobber som assistenter i EU-parlamentet. Hun er anklaget for å ha «underslått offentlige midler» og for «medvirkning» til denne forbrytelsen, som nå verserer som en del av den rettslige etterforskningen.

 

Har anklagen betydning for valget?

Marine Le Pen og president Emmanuel Macron

Det vites ikke hvilken betydning dette angrepet mot Le Pen vil få for det kommende franske presidentvalget, men advokat Bosselut mistenker at saksforholdet er reist med taktisk «timing» for å kunngjøres kun en uke før valget.

Tilsynelatende er det krefter som ønsker å påvirke valget, men president Emmanuel Macrons tilhengere synes imidlertid å være overbevist om at presidenten vil påbegynne en ny termin i embetet, som den første gjenvalgte president på over 20 år. Dette med relativt god margin i valget, uten denne sjokkbe-handling av motparten rett forutfor andre valgrunde.

Det kan likevel være medlemsland som kan være bekymret over Marine Le Pens eventuelle radikalisering av den etter hvert gamle, gjennom årene tiljenkede organisasjon, dersom hun skulle bli valgt. Uansett har Le Pen sagt at hun vil skape uro, hvilket rimeligvis ikke ønskes i den politiske stressede situasjonen Europa står over for i dag.

 

 

Featured image: Marine Le Pen

17/04/2022

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!