ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Russernes største kunde omfattet olje og gass er EU-blokken. EU har grunnet Ukrainakrigen sanksjonert Russland, slik at denne heretter frafaller som kunde. 45 % av Russlands føderale budsjett i 2021 har opphav i olje- og naturgass-inntekter. Hvor skal russerne heretter selge produksjonen?

 

US Energy Information Administration opplyste at 49 % av Russlands råolje- og gasseksport skjedde til europeiske OECD-land. Nær tre fjerdedeler av all russisk naturgasseksport gikk til europeiske land i 2021. EU-kommisjonens plan er dessuten at blokken skal være uavhengig av alle russiske fossile brensler i god tid før 2030. Tyskland og Italia er landene som for tiden er mest avhengig av russisk leveranse.

 

Oljetanker losses ved kinesisk statsreservoar

Kina, som er verdens største oljekunde, har ikke innført sanksjoner mot Russland, men kjøpte 38 % av russisk oljeeksport som ble solgt til land i Asia og Oseania-regionen i 2021. Med dette er Kina russernes største ikke-europeiske kunde. Kina mottar bare mer olje fra Saudi-Arabia enn fra Russland. India mottar fortsatt russisk olje, men begrenset til kun omkring to prosent av sitt årlige forbruk. Vil imidlertid kunne øke noe, idet russerne falbyr sin olje grunnet Europas bortfall som kunde.

Det vil være rimelig at russerne ønsker overtagelse av større andel av Saudi-Arabias oljeleveranse til Kina, for å bli dennes viktigste oljeleverandør. India er verdens tredje største importør av olje og får størstedelen av sine leveringer fra De forente arabiske emirater, Irak og Saudi-Arabia. Ettersom India ikke fordømte Russlands inntrenging i Ukraina har importen fra Russland økt noe til sterkt rabatterte priser. Det henvises til artikkelen «Russisk avhengighet hindrer indisk Ukraina-beslutning» – link: https://www.em24.uk/russisk-avhengighet-hindrer-indisk-ukraina-beslutning/

Det er likevel tvilsomt om både India og Kina vil stenge dørene til Midtøstens oljeleveringer og gjøre seg mer avhengig av russerne. Oljekjøpene er avhengige av toveis handel og Russland har i forhold til Kina og India begrenset befolkning og følgelig mindre omsetning av forbrukervarer, hvilket disse landene kan tilby.

 

Russisk gassrør til Serbia og Ungarn

Et europeisk problem, selv om det er begrenset idet det dreier seg om små land, er at Ungarn signerte en avtale med Russland i fjor om gasslevering. Dessuten ser det fortsatt ut til at Serbia vil være villige framover som russisk gasskunde med sitt kjølig forhold til Vesten som bombet landet for vel ett par tiår siden. Det henvises til artikkelen «Serbia tiltrår ikke sanksjonene mot Russland» – link: https://www.em24.uk/serbia-tiltrar-ikke-sanksjonene-mot-russland/

 

Naturgassrørledning fra Russland til Tyrkia

Avhengig russisk gasskunde uten særlig valgmulighet er ellers også Tyrkia, som er forbundet til Russlands gassrørledning som går gjennom Svartehavet. Det henvises til artikkelen «President Erdoğan ønsker å megle mellom Russland og Ukraina» – link: https://www.em24.uk/president-erdogan-onsker-a-megle-mellom-russland-og-ukraina/ og artikkelen tilknyttet tyrkernes bestrebelser på å skaffe seg egne gass- og oljekilder «Spenning mellom Hellas og Tyrkia splitter EU» – link: https://www.em24.uk/spenning-mellom-hellas-og-tyrkia-splitter-eu/

Vestlige sanksjoner vil selvfølgelig påvirke russernes mulighet til både å kjøpe utstyr og teknologi som trengs for oljeproduksjon. Russerne kan delvis erstatte Europa som marked for naturgass ved å bygge rørledninger østover, men også eksportere flytende naturgass – LNG, som dog ennå ikke er særlig utviklet fra russisk side. Det vises til tidligere artikkel «LNG avhjelper Europas gasskrise» – link: https://www.em24.uk/lng-avhjelper-europas-gasskrise/

 

Russisk gass til Kina

Levering av gass som ikke kan leveres som LNG, er imidlertid ikke fleksibelt grunnet behov for rørledninger. I tilfelle vil Kina være det nære marked. Det er da også inngått en 30-årsavtale derom med kineserne, med betaling i euro. En avtale er også inngått av russene med Pakistan, om levering av LNG via havnebyen Karachi, men denne leveranse har analytikere lite tro på vil bli iverksatt grunnet investeringskostnadene.

Russland kommer rimeligvis til å avslutte sin dominerende rolle i det globale energimarkedet. Fornybar energi og eksisterende LNG-produsenter vil nok bidra for å holde russerne unna verdensmarkedet. Det vil være opp til politikerne å påvirke at investeringer som er gjort i gassrør ikke fristes til å bli benyttet alternativt til eksempelvis energi fra mer kostbar utbygging av fornybar energi.

 

 

Featured image: Illustrasjonsfoto

14/04/2022

 

Inform five of your friends about www.em24.uk which is a free magazine!