ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Tesla- og SpaceX-gründeren Elon Musk overtok torsdag ettermiddag det sosiale medieselskapet Twitter i San Francisco og avsluttet med dette den syv måneder lange dragkampen om kjøp i henhold til avtalen, på 44 milliarder dollar. Selskapets toppledere ble straks sparket.

 

Det vises til tidligere artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Musk’s purchase deal with Twitter» – link: https://www.em24.uk/musks-purchase-deal-with-twitter/

Den 54-årige Elon Musk begynte å kjøpe aksjer i medieselskapet den 4. april i år og hadde en andel stor 9,2 %. Han hadde selv en Twitter-konto med 110 millioner følgere, før han avslørte sin eierandel offentlig og begynte å tvitre tilknyttet selskapets virksomhet, plattform og funksjonalitet. Grunnet eierandelen aksepterte Musk et tilbud fra Twitters styre og ledelse om å bli medlem av styret, men en dag senere ble det avslørt at han ikke ønsket styreplass, hvilket ville hindre at han kunne kjøpe mer enn 14,9 % av selskapets aksjer.

 

Forsøkte å vri seg ut av avtalen

Gründer Elon Musk

Den 25. april signerte Musk og Twitter avtalen om overtagelse. Musk uttalte at han ville takle «spam-roboter», samt forbedre overvåkning av diverse konti. Deretter forsøkte Musk å benytte disse forhold som begrunnelse for å kunne trekke seg fra kjøpsavtalen.

I mai hevdet Musk at han hadde satt avtalen på vent og ville frafalle denne dersom Twitter ikke kunne bevise at mindre enn 5 % av kontiene var falske. Dette også ettersom selskapets økonomi ble dårligere grunnet reduserte annonseinntekter. En pris på 44 milliarder dollar for Twitter mente han måtte være for høy.

Musk publiserte derfor offisielt den 9. juli, at han trakk seg fra avtalen ettersom selskapet hadde for mange falske brukerkonti. Twitter repliserte med å saksøke Musk for kontraktsbrudd. Det lå an til rettssak.

For tre uker siden kunngjorde Musk imidlertid at han ville kjøpe Twitter for den avtalte prisen på 54,20 dollar per aksje på betingelse av at en rettssak for kontraktsbrudd ble avholdt. Musk ble innkalt til å avgi vitneforklaring den 18. oktober. Med rettssaken i vente, kapitulerte likevel Musk og vekket til live sin overtagelsesplan.

 

«Vente-ordre» på børshandel

New York Stock Exchange

Tidligere denne uken hadde det kommet for dagen at Musk møtte banker for å diskutere hvordan de skulle finansiere oppkjøpsavtalen på 44 milliarder dollar. Musk endret også sin Twitter-bio til «Chief Twit». Dessuten oppsøkte han selskapets hovedkontor i San Francisco for å besiktige hva han hadde kjøpt og se an driften. I det det ennå ikke var full klarhet i situasjonen, la imidlertid New York Stock Exchange ut en vente ordre om å stanse all handel av aksjer vedrørende Twitter før fredagens omsetning.

 

Arbeidsstyrken reduseres

Elon Musk

Musks overtagelse av Twitter har gitt grunn til bekymring for den rundt 7.500 store arbeidsstyrken, ettersom han har annonsert å redusere denne med 75 %. Noen ansatte har imidlertid sett det lite tjenlig å jobbe for Musk og har derfor allerede sluttet. Musk ønsker selvfølgelig å øke inntektene og vil utforske alternativer for abonnement. Alle ansatte som jobber med moderering av meldingers innhold vil tilsynelatende bli fjernet, ettersom Musk ønsker Twitter for å beskytte «ytringsfriheten».

 

Ytringsfriheten skal prioriteres
Musk mener at det er viktig for sivilisasjonens framtid å ha et felles digitalt sted, hvor et bredt spekter av religion vil kunne diskuteres innenfor akseptable rammer. Musk har skremt aktivister som frykter en økning i trakassering og feilinformasjon, ettersom han er kjent for å sjikanere andre Twitter-brukere. Twitter skal heretter ha ytringsfrihet selv om det skulle kunne medføre en økning av desinformasjon i form av falske nyheter og hatefulle ytringer, men ikke at nettsiden skal bli et helvete med et fritt fram for alle, der alt kan sies uten noen konsekvenser.

 

Slippes Donald Trump inn?

Tidligere president Donald Trump

Musk vil således muligens oppheve forbudet mot USAs tidligere president Donald Trump, som for tiden visstnok sprer desinformasjon på sitt eget sosiale nettverk Truth Social. Den tidligere presidenten var blokkert på Twitter grunnet bekymring for at han ville forårsake mer vold etter det dødelige angrepet på Capitol i Washington med målsetting å omgjøre presidentvalget han tapte. Trumps eventuelle  tilbakevending til Twitter vil imidlertid kunne føre til opphør av hans egen alternative plattform. Trump skal ha sagt noe slikt på sin Truth Social-plattform at, «Jeg er veldig glad for at Twitter nå er i fornuftige hender og ikke lenger vil bli drevet av radikale venstre-galninger og andre av samme type som hater vårt land».

 

Omdanner Twitter

WeChat

Musk skal ha uttrykt interesse for å omdanne Twitter, som i det vesentligste er en meldingstjeneste, til en multinasjonal plattform som vil ligne den kinesiske appen WeChat hvor det er inkludert betalinger, e-handel, helse, abonnementsadministrasjon og en rekke andre tjenester.

 

 

 

Featured image: Illustrasjonsbilde

31/10/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!