ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Den 76 år gamle Donald Trump meddelte i går at han på nytt stiller som presidentkandidat i 2024 «for å gjøre Amerika stort igjen», etter å ha ført et kontinuerlig angrep på USAs stemme-givningsintegritet siden valgnederlaget i 2020 mot president Joe Biden. Den amerikanske føderale valgkommisjonens krevde dokumenter fra kandidaten var klargjort på forhånd.

 

Det vises til tidligere artikler i EM24 EuropMedia – www.em24.uk – «Kan Trump tape valget og forbli president?» – link: https://www.em24.uk/kan-trump-tape-valget-og-forbli-president/ og «Presidentvalget i USA» – link: https://www.em24.uk/presidentvalget-i-usa/

 

Ansvarlig for angrepet på US-Capitol?

The United States Capitol

Donald Trump som den gang valgt president i 2016, hadde tilsynelatende hensynsløst planlagt å få underkjent valget til den demokratiske opponenten dersom stemmegivingen skulle medføre at Trump tapte valget.

Dette endte i brudulje den 6. januar 2021, hvor Trumps tilhengere angrep US Capitol, hvilket medførte at flere ble drept. Det vises til tidligere artikler «Speaker Pelosi truer Trump med impeachment» – link: https://www.em24.uk/speaker-pelosi-truer-trump-med-impeachment/, «Trolig ingen impeachment mot Donald Trump» – link: https://www.em24.uk/trolig-ingen-impeachment-mot-donald-trump/ og «Impeachmentsaken som forventet president Trump frikjent» – link: https://www.em24.uk/impeachmentsaken-som-forventet-president-trump-frikjent/

Tidligere president Trump ble således reddet av sitt republikanske parti. Det vises for øvrig også til artikkelen «President Bidens tale i US-Capitol på ettårsdagen for angrepet» – link: https://www.em24.uk/president-bidens-tale-i-us-capitol-pa-ettarsdagen-for-angrepet/

 

Overtredelse av føderale lover

Eiendommen Mar-a-Lago

Donald Trump flyttet fra Det hvite hus til sin eiendom Mar-a-Lago i Florida, en Palm Beach-klubb med cateringanlegg. Herfra arbeidet han standhaftig videre mot revansje for sitt tap mot president Biden og gjenvinning av presidentskapet ved valget i 2024. Det vises til artiklene «Trump as presidential candidate in 2024 and what about Biden?» – link: https://www.em24.uk/trump-as-presidential-candidate-in-2024-and-what-about-biden/m og «Donald Trump planlegger å stille i presidentvalget 2024» – link: https://www.em24.uk/donald-trump-planlegger-a-stille-i-presidentvalget-2024/

 

Beslag av dokumenter

Ransakelse på eiendommen Mar-a-Lago

Det kjempes tilsynelatende for å rydde Trump av veien i det politiske landskapet. Det er i denne forbindelse oppnådd rettslig kjennelse for ransaking av hans eiendom Mar-a-Lago tilknyttet mulige overtredelser av rettsforhold som kan medføre juridiske anklager for overtredelse av føderale lover.

Basert på gjorte beslag, hevdes at Trump har overtrådt lover omfattet fjerning av dokumentasjon som har medført hindring av rettferdighet, ved ødeleggelse, endring eller forfalskning av registre i føderale etterforskninger, mulige brudd på spionasjeloven som kan inkludere nekting av overlevering av dokumenter knyttet til nasjonal sikkerhet, medfølgende tap av sådan informasjon. Videre fjerning og ødeleggelse av dokumenter fra Det hvite hus stemplet Top Secret. Foreløpig har straffesaken vært holdt på avstand.

Trump har kalt etterforskningen politisk motivert og har benektet å ha begått noen feil. Det vises til artikkelen «Accusations against president Trump for document seizure» – link: https://www.em24.uk/accusations-against-president-trump-for-document-seizure/

 

Svake valgresultater

Opptelling av stemmer

De av det republikanske partiet nominerte kandidater til guvernørstillinger og representanter i Kongressen gjorde det dårligere i mellomvalget enn hva som er vanlig når presidentskapet beror hos motpartens parti, denne gang demokratene. Dette selv om den amerikanske økonomien for tiden ikke fungerer tilfredsstillende.

Framtredende republikanere har imidlertid klandret Trump for å fremme svake kandidater som hindret partiets håp om å ta kontroll over Senatet. Det vises til artikkelen «Democratic majority in US senate» – link: https://www.em24.uk/democratic-majority-in-us-senate/

 

Flere kapable konkurrenter

Guvernør Ron DeSantis

Trumps kunngjøring om sitt kandidatur kommer uvanlig tidlig, men dette kan være for å fraråde andre mulige kandidater å stille i konkurranse om det republikanske partiets kandidatur for 2024-nominasjonen. Dette kan gjelde den populære, nettopp i mellomvalget gjenvalgte Florida-guvernør Ron DeSantis eller egen visepresident, Mike Pence, som i bok har forsøkt å distansere seg fra Trump.

Mike Pence var intervjuet i går kveld. Han sa ikke at han skulle stille som kandidat, men han uttalte heller ikke det motsatte. Pence sa at temaet måtte diskuteres med familien. Tidligere utenriksminister Mike Pompeo kan ellers også være en solid kandidat.

 

Stiller på nytt

President Joe Biden

Den 79-årige presidenten Joe Biden, som har skåret dårlig på popularitets-målinger, har meddelt at han vil komme til å stille til gjenvalg, men vil ta endelig avgjørelse tidlig neste år. Hans problem kan imidlertid være helsen. Det vises til avsnittet «Demokratenes kronprinsesse» i ovennevnte artikkel – «Democratic majority in US senate».

 

Featured image: Tidligere president Donald Trump

16/11/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!