ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Mandag inngikk verdens rikeste, Elon Musk, avtale om å kjøpe det sosiale medieselskapet Twitter, som solgte seg selv for 44 milliarder dollar. Selskapets styre på 11 medlemmer hadde møtt Musk for å diskutere dennes tilbud. Musk har uttalt at denne kjøper Twitter på privat basis, for angivelig å forbedre produktet og benytte dette til å fremme ytringsfriheten. Twitter Inc. har ikke kommet med noen uttalelse.

 

Elon Musk eier allerede delvis og leder elbilprodusenten Tesla. Dessuten eier og leder Musk også rakettprodusenten SpaceX. Musk sitt forretningsimperium og enorme formue har skutt i været med på en slik måte som nettopp kan kalles rakettfart. Det vises til artikkel i www.em24.uk – «Tesla – verdens mest verdifulle bilprodusent» – link: https://www.em24.uk/tesla-verdens-mest-verdifulle-bilprodusent/

Avtalen med Twitter er ennå ikke sluttført. Dette skal imidlertid ikke skje før om tre til seks måneder. Dersom avtalen likevel ikke skulle gå i orden vil begge parter måtte betale den andre parten ett gebyr omfattet én milliard dollar. Å kreve at en kjøper betaler et sådannet gebyr dersom eksempelvis en finansieringsplan skulle falle fra hverandre og annet inntruffet, er ikke uvanlig. I dette tilfelle omfatter gebyret omtrent 2,5 % av avtalen, hvilket er på nivå med andre kjøp av kapitalvarer, eksempelvis eiendom.

 

Musks finansieringsplan

Elon Musk

Musks finansiering har vært avgjørende fra første stund. I utgangspunktet hadde denne ingen finansieringsplan for sitt bud i det hele tatt, men avslørte i forrige uke at denne hadde oppnådd lån i ulike banker. Musks finansieringsplan er at denne betaler med 13 milliarder dollar i banklån, pluss ytterligere 12,5 milliarder dollar i lån mot dennes aksjer i Tesla. Denne har lovet ytterligere 21 milliarder dollar i «kontanter», selv om denne ikke har skissert opphavet til disse pengene. Dreier dette seg om aksjesalg vil Musk nok ikke gå ut offentlig om dette, ettersom sådanne opplysninger om salg av aksjer i så store mengder rimeligvis vil kunne medføre negativ påvirkning av aksjenes kurs.

Elbilprodusenten Teslas aksjer falt allerede med hele 12 prosent pågående dag da det ble offentliggjort at Twitters styre hadde godkjent Musks kjøp av Twitter. Dette kan indikere negativ refleksjon fra Teslas investorers bekymringer tilknyttet Twitter-avtalens påvirkning på selskapets aksjekurs. Det vises til artikkelen «Elon Musk reduserer aksjeandelen i Tesla» – link: https://www.em24.uk/elon-musk-reduserer-aksjeandelen-i-tesla/

 

Kinesisk innflytelse over Twitter heretter?

Jeff Bezos

Grunnleggeren av Amazon, Jeff Bezos, skrev på Twitter at Musks avtalekjøp av dette sosiale store medieselskapet, ville komme til å gi Kina «en viss innflytelse over torget – (dette indikerer Twitter)». Bezos’ spørsmål angående Kina hadde kommet som et svar på en tweet fra en nyhetsreporter som påpekte at Kina var Teslas nest største marked i 2021 og at elbilgiganten er totalt avhengig av kinesiske produsenter av batterier. Et nyhetsbyrå som publiserte Bezos’ spørsmål, mente også at det var uklart hva denne avtalen ville bety for Twitters innholds-politikk i Kina, gitt det forhold at Musk altså er sterkt avhengig av kineserne for å kunne produsere, samt for å kunne selge sine kjøretøy i Kina, Tesla har blant annet en av sine fabrikker i Shanghai.

 

Forbudt i Kina
Twitter er imidlertid foreløpig forbudt i Kina, men ifølge Bezos forventes det at Musk trolig klarer å navigere selskapet dithen at den beroende sensuren vil komme til å opphøre. Bezos antydet ellers at det ikke er sunt å gi verdens rikeste mann så mye kontroll over debatten i sosiale media. Twitter er unik i sitt slag ettersom folk over hele verden benytter plattformen til samhandel og deling av innholdet. Det bør derfor stilles ekstra høye krav til tilsynsmyndigheters effektive overvåkning. Det er videre dessuten uvanlig at milliardærer eier medieselskap, men Jeff Bezos har selv eid The Washington Post i nesten ti år.

 

Det kinesiske utenriksdepartementet

Talsmann for Kinas UD, Wang Wenbin

Som kommentar til spørsmålet om hvorvidt Kina vil utøve innflytelse på Twitter for å fremme kinesisk, statlig mediedekning, sa det kinesiske utenriksdepartementets talsmann Wang Wenbin på tirsdag, med henvisning til Bezos spørsmål, at «du er veldig flink til å gjette, men uten noe faktagrunnlag».

Mens Musk beskrev seg selv som en «absolutt tilhenger av ytringsfrihet», anmodet noen kinesiske observatører som har blitt stemplet som «Kinas statstilknyttede media», på Twitter-plattformen, om å slutte å kaste merkelapper rundt som det første trinnet, dersom Musk virkelig verdsetter talefrihet. Ellers er det bare nok et eksempel på «å spille dobbeltmoral».

Noen kinesiske eksperter sa for øvrig at Bezos kan ha ønsket å forhindre oppkjøpet, blant annet fordi Musks Tesla har vært vellykket i Kina, mens Amazon ikke har klart å komme inn på det kinesiske markedet. «I vestlige land har kritikk av Kina blitt normalt, så Bezos’ påstander kan virke overbevisende», framholdt ekspertene.

 

Ertet på seg mange kineserne

«Bezos’ tweet reflekterte dennes tankegang om å påtvinge en ubegrunnet politisk tolkning av en forretningsavtale som kun er rettet mot å tjene penger», sa en Beijing-basert ekspert på geopolitikk og forhold mellom USA og Kina. Denne foretrakk ikke å bli navngitt i det kinesiske media som siterte dennes uttalelse. «I noen vestlige land har det vært en dypt rotfestet skjevhet om at Kina ikke har ytringsfrihet, men ytringsfriheten de forfekter er vanligvis kun kritikk og utstrykning av Kina. Bezos er en av disse som alltid deler denne skjevheten og dobbeltmoralen mot Kina», uttalte den Beijing-baserte eksperten videre.

En annen kinesiske synser, eller la oss heller kalle denne en menings-utveksler, uttalte at «Musk har kalt seg en absolutt tilhenger av ytringsfrihet. Medierepresentanter og selskap må berømmes som verdsetter Musks holdning om å bringe endringer vedrørende ytringsfriheten til denne sosiale medieplattformen (altså Twitter), som hittil har presentert noen diskriminerende uttalelser mot kinesiske medier og diplomater».

I en tweet har Musk sagt, «Jeg håper selv mine verste kritikere forblir på Twitter, for det er det ytringsfrihet betyr».

Et kinesisk statsmedia skriver, «Den kinesiske teknologigiganten Huawei Technologies’ amerikanske kontor kommenterte også. Kontoret uttalte at vi står 100 prosent bak en fri markedsplass. Å … vent, vi kan ikke gjøre forretninger her i USA. Huawei er utestengt av den amerikanske regjeringen av sikkerhetsmessige årsaker, mens sistnevnte (regjeringen) ikke har gitt noen konkrete bevis for et slikt vilkårlig trekk».

I mars begynte Twitter å flagge tweets fra individuelle konti som inkluderer en URL som antas å omfatte et kinesisk statlig medienettsted. Dette angrepet har forårsaket ulemper for mediet og nettbrukerne.

Twitter suspenderte for øvrig den tidligere amerikanske presidenten Donald Trumps konto permanent i januar 2021, etter det amerikanske Capitol-opprøret. Trump sa at han ikke ville gå tilbake til Twitter selv om Musk reverserer forbudet, uttalte CNBC.

 

Stress mellom Musk og Bezos

Elon Musk og Jeff Bezos

De to forretningsmennene Elon Musk og Jeff Bezos er begge to av verdens rikeste mennesker, men har seg imellom hatt et anstrengt forhold med en lenge pågående feide. Dette kommer rimeligvis av at begge driver sine egne private romselskap og konkurrerer om de samme kontraktene.

Musk er administrerende direktør i romselskapet SpaceX, mens Bezos driver romselskapet Blue Origin. I henhold til Forbes’ sanntidsliste er Elon Musk for øyeblikket verdt nesten 270 milliarder dollar, mens Jeff Bezos som er nummer to på listen over jordens rike mennesker, har en formue på vel 170 milliarder dollar. «Jeg tror Musk har en mye bedre og dypere forståelse av Kina enn Bezos og vil fullt ut vise sitt talent i å drive Twitters virksomhet», påsto Forbes-eksperten. Det vises til artikkelen «Hvem er Elon Musk?» – link: https://www.em24.uk/hvem-er-elon-musk/

 

 

Featured image: Elon Musk

28/04/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – WHICH IS A FREE MAGAZINE!