ALL ARTICLES CAN BE READ IN 100 LANGUAGES

 

Hamas sendte mer enn 1.000 raketter fra Gaza mot Israel i natt. De fleste ble skutt ned av Israels rakettforsvar, men noen slapp gjennom grunnet den store mengden som sendes opp på samme tidspunkt for å overbelaste Israels forsvarssystem.

 

Hamas’ raketter er upresise og mange faller ned uten skade, men noen forårsaket ett par branner. De fleste av israelittene er beskyttet i sine bomberom dersom de rekker dit i tide. Standard ved Hamas’ utskytingssteder er disses systematiske benyttelse av boområder, hvor sivile fungerer som skjold. Det er en kynisk taktikk for å få verdens oppmerksomhet for de sivile drepte.

 

Advarsler til nærliggende sivile

Israelittene advarer beboere i områder der det skal foretas bombing over telefon der dette er mulig og dropper brosjyrer, dessuten droppes forut for de destruerende aktiverte bombene advarende bomber, for å opplyse beboerne om at nå er det tid for evakuering. Dette vises av et relativt begrenset antall falne i forhold til de voldsomme kamphandlingene med blant annet sprenging av store boligblokker med opp til 14 etasjer.

 

Gatekamper
Kampene har nå inntatt Israels gater med uorganiserte trefninger mellom partene. Israelittene opplyste å ha nedstengt byen Lod, som ligger sentralt i Israel omkring 15 km syd-øst for Tel Aviv, med en befolkning på rundt 80.000. Det er mange tiår siden Israel har måttet gå til slike skritt. Omkring 300 personer skal være arrestert. Israels forsvar har uttalt at 10 Hamas-ledere er drept, dessuten dessverre, 65 sivile palestinere. Syv israelitter har mistet livet. På begge sider har barn gått tapt.

 

Israel mottar sympati for sitt forsvar

Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide

USAs president Biden har snakket med statsminister Benjamin Netanyahu og uttrykt sin «urokkelige støtte» for Israels «rett til å forsvare seg». Dessuten har israelittene også fått «forståelse for proporsjonalt forsvar» i forhold til palestinernes aktivitet, fra den norske utenriksministeren Ine Marie Eriksen Søreide, som tok stilling til Norges beslutning i FNs Sikkerhetsråd. (Ambassadør Mona Juul er Norges faste representant i FNs sikkerhetsråd underordnet utenriksministeren.)

 

Opposisjonen utnytter striden

Statsminister Benjamin Netanyahu

Statsminister Netanyahus motstandere hevder vel nærmest selvfølgelig at konflikten skyldes dennes uaktsomhet og uegnede styresett og beviser behovet for endring av regjeringen. Det vises til artikkel i www.em24.uk – «Statsminister Netanyahu klarer ikke å danne regjering» – link:  https://www.em24.uk/statsminister-netanyahu-klarer-ikke-a-danne-regjering/

 

Manglende lønnsomhetsanalyse

Enkelt resonnement

Vedrørende tvisten, grunnet de gjenværende boliger som ønskes frigitt av tidligere eirefamilier to generasjoner tilbake, burde nok et regnstykke om alternative kostnader gjennom strid ha påvirket en annen løsning enn utkastelser. Det vises til artikkel i www.em24.uk «Stridigheter i Jerusalem» – link: https://www.em24.uk/stridigheter-i-jerusalem/

 

 

 

Featured image: Kamp mellom israelitter og palestinere

13/05/2021