ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Grunnet økende frykt fra Sovjetunionen møttes representanter fra 12 demokratier i Washington den 4. april 1949, hvilket resulterte i etablering av den transatlantiske politiske og militære alliansen Nato, med USA som den ledende. I går kunne Natos 32 utenriksministre, inkludert senere tilkomne medlemmer, markere alliansens 75 års eksistens på sitt møte i Brussel.

 

Natos intensjon er enkel. Angrep på ett Nato-land indikerer angrep på alle Nato-land.

 

Generalsekretærens statement

Tale ved NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg

 

Alliansens nåværende generalsekretær Jens Stoltenberg, uttalte noe som kan forstås som at etter Russlands angrep mot Ukraina, som ikke er Nato-medlem, er verden blitt farligere og har medført at forbindelsen mellom Europa og Nord-Amerika, inkludert verdens sterkeste rangerte militærmakt, USA, «aldri har vært viktigere og vil bli styrket over hele verden».

Ettersom generalsekretæren presiserte «hele verden» indikerer dette at alliansen har ekspansive mål. Dette kan rimeligvis tyde på at Kinas imperialistiske adferd og landets tilknytning til Russland, betraktes som direkte Nato-relatert og at alliansen ønsker nærhet med medlemmer i Sydøst-Asia.

 

Ukrainakrigen

Russlands angrep på Ukraina

 

Russlands angrep på Ukraina medførte at de nøytrale landene Finland og Sverige, sluttet seg til alliansen. Dessuten har 52 land omfattet de 32 Nato-nasjonene og 20 andre nasjoner tilsluttet seg Ukraine Defence Contact Group UDCG, som gjerne blir kalt Ramstein-gruppen etter et møte på US Air Force-basen Ramstein i sydvest Tyskland. Gruppen koordinerer donasjonen av militærhjelp til Ukraina.

Gruppen består av EU og NATO, spesifisert med landene Albania, Belgium, Bulgaria, Canada, Croatia. Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Montenegro, Netherlands, North Macedonia, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Turkey, United Kingdom, United States, Australia, Austria, Bosnia and Herzegovina, Cyprus, Georgia, Ireland, Japan, Kenya, Kosovo, Liberia, Malta, Moldova, New Zealand. South Korea og Tunisia.

 

Nato-fond for Ukraina

Generalsekretær Jens Stoltenberg

 

Nato oppretter ellers et fond omfattet 100 milliarder dollar til støtte for Ukraina, som kan motvirke om USAs tidligere president Donald Trump til høsten skulle vinne embetet for de neste 4 år. Også andre tiltak planlegges av Nato for å styrke Ukraina i dennes kamp mot overmakten, herunder ledelsen av Ramstein-gruppen støttetiltak.

Det vises for øvrig til ti-talls artikler tilknyttet Nato i EM24 EuropMediawww.em24.uk

 

Featured image: Natos flaggborg ved HQ

05/04/2024

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!