ALL ARTICLES CAN BE READ IN 100 LANGUAGES

 

Tyskland, USA og Storbritannia gikk i brodden for et virtuelt FN-arrangement i dag, om Kinas undertrykkelse av uighur-muslimer og andre minoriteter i Xinjiang.

 

Kina har imidlertid oppfordret FNs medlemsland til ikke å delta på det virtuelle FN-arrangementet.

 

Blasfemi og en fornærmelse mot FN

Hua Chunying

Talskvinnen for Kinas utenriksdepartement, Hua Chunying sa i går på en daglig pressekonferanse i Beijing, «at USA har slått seg sammen med flere land for å misbruke FNs ressurser og plattform til angrep på Kina for å tjene sine egne interesser». Arrangørene benytter FN som en plattform for «menneskerettighetsspørsmål som et politisk verktøy for å blande seg inn i Kinas indre anliggender. Dette er blasfemi og en fornærmelse mot FN som institusjon».

 

Genocid

Kart over beliggenheten av en del interneringsleirer i Xinjiang

Den nordvestlige, angivelig autonome regionen Xinjiang, som representerer en sjettedel av Kinas landmasse, grenser til åtte land inkludert Mongolia, Russland, Kazakhstan, Kirgisistan, Tadsjikistan, Afghanistan, Pakistan og India. Regionen bebos av omkring elleve millioner uigurer som overveiende omfattes av en muslimsk, tyrkisktalende etnisk befolkningsgruppe. Den har vært en del av Kina siden 1949.

Siden 2013 har den kinesiske regjeringen internert i konsentrasjonsleirer, mer enn én million av disse uigurere og dessuten utsatt befolkningen som ikke er i internert, for intens overvåking, religiøse restriksjoner, tvangsarbeid og tvangssteriliseringer. Det vises til artikler i www.em24.uk – «En million uigurer internert i Kina» – link: https://www.em24.uk/en-million-uigurer-internert-i-kina/ og «Kinas behandling av uigurer er folkemord» – link https://www.em24.uk/kinas-behandling-av-uigurer-er-folkemord/

 

USAs kongress’ beslutning

President Trump signerer proposisjon til lov

USA har sanksjonert tjenestemenn og svartelistet mange kinesiske virksomheter tilknyttet overgrepene i Xinjiang. I 2021 bestemte Kongressen at Kinas handlinger omfatter folkemord og forbrytelser mot menneskeheten. Det vises til artikkel også i www.em24.uk – «Uyghur Human Rights Policy Act – proposisjon vedtatt av USA’s Senat» – link https://www.em24.uk/uyghur-human-rights-policy-act-proposisjon-vedtatt-av-usas-senat/

 

Oppfordring fra mange land

Protest mot Kina

Mange utenlandske regjeringer, FN-delegater og flere menneskerettighetsorganisasjoner, har oppfordret Kina til å innstille disse overgrepene, som altså er klassifisert som folkemord av den amerikanske kongressen. Kineserne hevder imidlertid at interneringsleirene er opplæringssentre som ikke på noe vis krenker uigurenes menneskerettigheter. De har nektet å frigjøre informasjon om leirene, samt forhindret journalister og utenlandske etterforskere fra å foreta relevante undersøkelser. Det er imidlertid i 2019 lekket informasjon fra kinesiske myndigheter med detaljer om hvordan leirene drives. Det vises videre til artikkel i www.em24.uk – «Vil EU og Kina trekke i lag?» – link: https://www.em24.uk/vil-eu-og-kina-trekke-i-lag/

Siden april 2017 kan, ifølge eksperter, samlet opptil to millioner uigurer og andre muslimer, dessuten også omfattet etniske kazakere og usbekere, ha blitt internert. Utenfor leirene har resten av de elleve millioner uigurene i Xinjiang blitt regulert i andre utilbørlige tiltak fra kinesiske myndigheter. Det hevdes at det foregår tvangsarbeid eller direkte slavevirksomhet omfattet produksjon av bomull og tomatprodukter i Xinjiang, som av amerikanerne er sanksjonert på grunn av påstander om tvangsarbeid.

 

Ingen rettergang

Uighurer spionfotografert under arrest

Det påstås at fanger har blitt regelrett fysisk torturert. Flertallet av fangene i leirene har aldri blitt siktet for noen form for forbrytelser. Det foreligger heller ingen andre juridiske forhold som er plausible for noe sikring. De sikrede har ifølge media blitt utplukket av en rekke grunner. Dette være seg å reise til eller kontakte folk fra et av de tjuefem land som Kina anser som sensitive, eksempelvis Tyrkia og Afghanistan. Videre å ha vist religiøs adferd ved å opptre som muslim eller som deltager i annen religiøs organisasjon, herunder omfattet å ha deltatt i gudstjenester eller i moske-forsamlinger eller bare å ha sendt religiøse tekster med eksempelvis kopi av innehold fra Koranen. Myndighetene har destruert hundrevis av moskeer gjerne med henvisning til at bygningene var dårlig konstruert og usikre for brukerne. Det har også framkommet opplysninger om at mange uigurer har blitt stemplet som ekstremister dersom disse praktiserer sin religion.


Tvangssterilisert

Tvangssterilisert demonstrant

Dessuten kan forholdet være så banalt som å ha mer enn tre barn. Tjenestemenn har truet med å arrestere alle som har for mange barn. Kvinner fra både uighur- og andre minoritetsgrupper har også blitt om tvangssterilisert. Uighur-foreldre har forbud mot å gi barna islamsk navn. Halal-tilberedt mat i henhold til islamsk lov, er ikke tilgjengelig. Medlemmer av det kinesiske kommunistpartiet har helt siden 2014 blitt rekruttert for å bo i uigurske hjem og rapportere om alt som kan oppfattes som ekstremistisk oppførsel, inkludert faste under Ramadan.

Det skal være mange titalls, kanskje hundretalls av interneringsleirer spredt omkring i Xinjiang, en region som hevder at den burde være uavhengig av Kina.

 

 

 

Featured image: Demonstrasjon mot Kinas genocide.

12/05/2021