Tilknyttet redningsaksjoner til virksomheter som er direkte rammet av tap tilknyttet koronavirus-pandemien, aksepterer EU-landene Irland, Luxembourg, Nederland, samt så lenge før endelig realisering av Brexit, også Storbritannia, økonomisk støtte til virksomheter som er registrert i skatteparadis.

 

Danmark, Frankrike og Polen derimot avviser imidlertid hardnakket enhver økonomisk støtte til selskap med datterselskap eller annet registrert i skatteparadis. Disse betegner slik støtte som ubetinget, totalt uetisk benyttelse av skattebetalernes penger. Det er ikke urimelig å vente at de fleste av de resterende 27 EU-landene vil komme til å slutte seg til de sistnevnte lands synspunkt. Det vises til artikkel i www.em24.uk, “Sterk uenighet om EU-lansert “Marshall Plan” mot Corona-pandemien” – link: https://www.em24.uk/sterk-uenighet-om-eu-lansert-marshall-plan-mot-corona-pandemien/

 

Ingen støtte til skatteparadis
Italia har i alle fall allerede fremmet de sistnevntes synspunkt for å ramme skatteparadisene, selv om landet selv har en begrenset fordel av skattetaktisk manipulering. Europakommisjonen hevder at dennes allerede eksisterende regler skulle gjøre det mulig for enkelt EU-land å blokkere sådan hjelp til selskap med tilhørighet i skatteparadis. Begrensningen skal kunne gjelde alle virksomheter som er registrert i land på EUs liste over ikke-samarbeidende skatterettslige jurisdiksjoner.

 

Ingen støtte til miljøsyndere
EUs motstanderne av skattemanipulering, som er aktive miljøaktivister, vil også utnytte støtten tilknyttet pandemisituasjonen til samtidig å slå et slag for den stadig viktigere klimasaken ved å framtvinge at EU-selskap som skal motta støtte fra redningsaksjonene også må redusere karbonutslipp der dette kan være mulig.

 

Ingen dividende før alt er tilbakebetalt
Det synes også enighet blant EUs motstandere av skattemanipulering, at selskap som mottar noen form for støtte, ikke skal ha tillatelse til å utbetale utbytte eller på andre vis foreta disposisjoner som kan redusere betaling av lovlige skatter før disse har betalt tilbake alt hva disse har mottatt.

 

Global lik håndtering av selskapsbeskatning
En restriktiv håndtering av redningsaksjonene for virksomheter med hensyn til unndragelse i skatteparadis, vil kunne påvirke til global lik selskapsbeskatning. Likhet av selskapsbeskatningen er selvfølgelig ikke bokstavelig ment ettersom dette imidlertid vil svekke konkurransen mellom land som har ulike forutsetninger for å tiltrekke seg virksomheter. Eksempelvis mulighetene for Irland, som ligger i Europas periferi ute i Atlanterhavet uten altomfattende infrastruktur, å tiltrekke seg globale virksomheter herunder for så vidt også grunnet strengere og mindre attraktivt klima i konkurranse med land som beror sentralt i Europa, slik som Belgia med Brussel, Nederland med Amsterdam og Storbritannia med London. Det er beregnet at multinasjonale selskap alene unndrar ved misbruk av skattelovene omkring 600 milliarder dollar hvert år ved benyttelse av skatteparadis. Det hevdes eksempelvis at selskapene Amazon, Apple. Facebook, Google, Microsoft og Netflix, samlet i løpet av ett decennium skal ha unndratt 100 milliarder dollar i beskatning.

 

Skatteparadis også innen EU
EU-landet Irland hevdes å være verdens største skatteparadis og har en sentral rolle i skatteunndragelsene foretatt av selskapene Apple, Facebook, Google og Microsoft. Disse selskapene har i enkelte år transportert inntekter omfattet samlet mer enn 100 milliarder dollar i overskudd til lav beskatning i Irland, hvilket ikke er opptjent i dette landet.

 

Commonwealth den største ulven
EUs utgående medlemsland Storbritannia, med dennes globale Commonwealth under den britiske dronningen som overhode, omfattende de arealmessige små, men likevel uansett flittig betydelig benyttede skatteparadis er det verste egget i kurven. De største regioner for produksjon av skatteunndragende bedrifter er De britiske Jomfruøyene, Bermuda og Caymanøyene, rangert i den nevnte rekkefølgen fra nummer én til tre som de verste på en dog ikke helt tilfredsstillende konfirmert liste over verdens verste skattetyver. Atlanterhavsøya Jersey, også i Commonwealth liga, ligger på listens syvendeplass. Nettverket av territorier tilsluttet den britiske kronen skal være totalt ansvarlig for over én tredjedel av verdens totale manipulasjon for å unngå bedriftsskatt.

 

Stjeler fra hverandre
EU-landene Nederland og Luxembourg beskrives som henholdsvis nummer fire og seks av de verste på denne noe lite attraktive, altså ikke tilfredsstillende konfirmerte listen over rangerte skattetyver. Listen omfattet stater som henter skatteinntekter fra overskudd gjort i andre land ved å huse eksempelvis hovedkvarteret til utenlandske virksomheter. Nederland tilsniker seg angivelig hvert år omkring 10 milliarder dollar i selskapsskatt fra andre EU-land, mens Frankrike og Italia begge også selv knabber ett par millioner dollar fra tredjelands berettigede skatteinntekter, men taper selv langt mer på tilsvarende virksomhet mot eget land. Forskere har blant annet funnet ut at mer enn 80 prosent av inntektene som Italia taper på grunn av skatteparadiser går til andre europeiske land i denne rekkefølge, Irland, Nederland og Luxembourg. Irland er derimot ikke nevnt på listen over de ti verste skattetyver i det hele tatt. Belgia skal dessuten også ansees som et skatteparadis.

 

Mange å velge mellom
Ikke-EU-medlemslandet Sveits som rangerer som nummer fem på den ovennevnte listen, har tradisjoner for i moderne tid alltid å ha vært ansett som et skatteparadis og er selvfølgelig fortsatt aktiv med i spillet om andre lands skatteinntekter. Landene/regionene som ranger på plassene åtte til ti er henholdsvis Singapore, Bahamas og Hong Kong. Til og med i land som eksempelvis USA kan det etableres offshore-selskap. Mest benyttede stater er Wyoming og Delaware. Dessuten er også Canada åpen for det samme om det skulle være aktuelt.

 

EUs skatteparadis forblir
Legges ovennevnte betraktninger til grunn er det intet som kan tyde på at Storbritannia, Nederland, og Luxembourg vil endre sin innstilling tilknyttet bedrifters rett til bistand fra EUs hjelpetiltak tilknyttet koronavirus-pandemien. Dette selv om bedriftene utnytter land og regioner med angivelig paradislignende skattefordeler. Lands beskatningskrig har satt helsearbeidere i fare over hele verden ettersom mange land har mistet viktige offentlige midler. Dette særlig til Storbritannias nettverk av skatteparadiser.

 

Hva kan gjøres?
En endret løsning kunne eksempelvis være å skifte til en skattemetode som medfører at selskap konsekvent betaler skatt basert på hvor deres ansatte utfører reelt arbeid. Ikke der hvor deres regnskapsførere skjuler virksomhetenes fortjenester. Det påstås i disse korona-tider at de britiske offshore-regionene og for den saks skyld både Nederland og Luxembourg, har ettergitt sin rikdom og makt til de største selskapene på bekostning av sykepleierne og andre ansatte i offentlig tjeneste, som risikerer livene sine hver dag for å beskytte resten av befolkningens liv.

 

 

 

30/04/2020